Escola Verda

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Escola Verda Lluçanès : 

Escola Verda Lluçanès Prats de Lluçanès

Antecedents : 

Antecedents La nostra és una escola Pública, situada al municipi de Prats de Lluçanès. En un entorn absolutament preciós i ple d’oportunitats d’aprenentatge, un aprenentatge que ens permet alhora respectar-lo i conservar-lo.

Slide 3: 

El Lluçanès

Slide 4: 

Des de fa quatre cursos tenim un projecte d’innovació de medi ambient. Que ens permet uns recursos econòmics, la creació d’una comissió i la disposició d’un espai de temps per a organitzar activitats. Des d’aquest curs 2009-10 som escola verda.

El nostre motor : 

El nostre motor Tenim una Comissió de Medi Ambient formada per un representant de cada classe, una mestra de cada cicle, una representant de l’AMPA i el conserge de l’escola. La comissió es reuneix sovint per plantejar propostes i activitats encaminades a millorar aspectes relacionats amb el medi ambient. En comissió decidim aprofundir en diferents aspectes que ens preocupen.

Com organitzem els temes a treballar? : 

Com organitzem els temes a treballar? En Comissió es plantegen dos tipus d’activitats aquelles que es realitzen conjuntament de forma puntual (plantades, neteges, xerrades…) i aquelles que s’inclouen en el treball d’aula dels diferents cicles: Educació Infantil els ocells del pati, com viuen i com s’alimenten. Cicle Inicial l’hort:la gestió de l’espai, la fertilitat de la terra, el creixement de les hortalisses, les plantes aromàtiques… Cicle Mitjà la qualitat de l’aigua de les rieres i recs del Municipi i la possibilitat de millorar-la. Cicle Superior el canvi climàtic i com aquest pot afectar el nostre entorn.

Slide 8: 

Els temes sobre els quals volem aprofundir són proposats i parlats a la comissió, estudiats en claustre, programats per les mestres d’acord amb el PEC i inclosos a la programació de cada cicle i es treballen en forma de projecte les conclusions del qual es posen en comú quan aquest es finalitza.

Avantatges : 

Avantatges Partir del propi entorn, de coses properes als infants, que els preocupen, de fàcil observació i experimentació és un punt de partida motivador i engrescador. La funcionalitat doncs conèixer aspectes del nostre entorn ens permet encaminar-nos cap a la millora.

Dos exemples: Del problema a la solució : 

Dos exemples: Del problema a la solució El canvi climàtic Un dia en una emissora de ràdio catalana parlaven del canvi climàtic i van comentar que una de les zones més sensibles de Catalunya era el Lluçanès, fet que ens va posar en alerta. El rec de Prats Un estudi fet per l’ajuntament de Prats de Lluçanès sobre l’estat de les aigües del Municipi revela que la majoria d’aquestes estan contaminades. Fins a quin punt? I què hi podem fer nosaltres?

Slide 11: 

Ens posem en marxa...

Com comencem? : 

Com comencem? Les programacions plantejades es porten a terme en forma de projectes. Per tant el punt de partida són els coneixements previs.

Recerca d’informació : 

Recerca d’informació En tots els casos busquem informació: A la Biblioteca Municipal. A les publicacions locals. Visitant institucions que ens puguin aportar informació: Ajuntament. Centre de Recuperació de fauna autòctona “Camadoca” A través de les pròpies famílies. Als llibres de la biblioteca escolar i als llibres de text. ...

Repercussions a la nostra comarca. : 

Repercussions a la nostra comarca. El canvi climàtic CS: Expansió del pi blanc / desaparició del Pi roig. Expansió del romaní i la farigola/ desaparició dels prats humits i dels boixos. Expansió de l’alzinar/ desaparició del roure martinenc. Contaminació de les aigües CM: L’Abocament de purins, la introducció d’espècies foranies, la manca de pluges i l’abocament de deixalles. Provoquen la degradació dels nostres recs i rieres i la desaparició de la fauna i flora.

Slide 15: 

Roure Martinenc Pi roig

Ampliació de coneixements : 

Ampliació de coneixements El clima: diferents climes, característiques de cada un. La caseta meteorològica, aparells de mesura. Gràfics de dades sobre el temps atmosfèric per analitzar dades. Característiques dels boscos del Lluçanès. Canvis que es produeixen. Els trams del riu. Els estats de l’aigua. Les característiques i propietats de l’aigua. Agents contaminants. Com tenir cura dels nostres rius. Anàlisis químiques i interpretació de dades. Fauna i flora de ribera.

El nostre compromís: El treball en xarxa : 

El nostre compromís: El treball en xarxa Sortida a la Finca del Garet de Lluçà per observar l’estat dels 35.000 arbres plantats per mestres, nens i nenes i famílies de l’escola fa dos anys en el projecte “Plantem el futur” pel canvi climàtic promogut per la Caixa “Territori i Paisatge” i Catalunya Ràdio. Apadrinament d’un tram del rec de Prats. Fem dissabte: jornada de neteja del rec organitzada per l’escola en col·laboració amb el projecte rius i amb la participació de moltes entitats del poble.

Slide 18: 

Escola Lluçanès un compromís amb l'entorn!

authorStream Live Help