els animals

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

ELS ANIMALS

1.- Quins organismes pertanyen al regne animal? : 

1.- Quins organismes pertanyen al regne animal? Eucariotes. Pluricel·lulars. Amb nutrició heteròtrofa.

2.- Quina és la principal característica de tots els animals? : 

2.- Quina és la principal característica de tots els animals? El moviment

3.- Què vol dir nutrició heteròtrofa? : 

3.- Què vol dir nutrició heteròtrofa? És quan l’aliment dels animals depengui d’altres éssers vius. S’alimenten a partir d’organismes animals o vegetals.

4.- Què és la columna vertebral? : 

4.- Què és la columna vertebral? És l’estructura òssia que protegeix la medul·la espinal.

5.- Com es diu l’esquelet dels invertebrats? : 

5.- Com es diu l’esquelet dels invertebrats? Es diu exosquelet.

6.- De què està format l’esquelet dels invertebrats? : 

6.- De què està format l’esquelet dels invertebrats? D’una o diverses peces. Format per carbonat càlcic i quitina.

7.- Com es diu l’esquelet dels vertebrats? : 

7.- Com es diu l’esquelet dels vertebrats? Endoesquelet

8.- De què està format l’esquelet dels vertebrats? : 

8.- De què està format l’esquelet dels vertebrats? Format per ossos, constituïts per cèl·lules, sals caldaiques i altres substàncies.

9.- Nombra els animals amb l’esquelet extern (invertebrats) : 

9.- Nombra els animals amb l’esquelet extern (invertebrats) Les esponges. Els cnidaris. Els cucs. Els mol·luscs. Els artròpodes Els equinoderms.

10.- Nombra els animals amb l’esquelet intern ( vertebrats) : 

10.- Nombra els animals amb l’esquelet intern ( vertebrats) Peixos. Amfibis. Rèptils. Ocells. Mamífers.

11.- Què vol dir hermafrodita? : 

11.- Què vol dir hermafrodita? Tenen òrgans sexuals reproductors: Femenins i masculins.

12.- Les esponges són hermafrodites? : 

12.- Les esponges són hermafrodites? Si són hermafrodites per tant tenen els òrgans reproductors femenins i masculins.

13.- El corall és un animal o una planta? : 

13.- El corall és un animal o una planta? El corall és un animal.

14.- Digues un animal que només tingui un forat que faci de boca i d’anus. : 

14.- Digues un animal que només tingui un forat que faci de boca i d’anus. La medusa.

15.- Com és la respiració dels rèptils i dels ocells? : 

15.- Com és la respiració dels rèptils i dels ocells? La respiració és pulmonar en els rèptils i en els ocells.

16 - Què vol dir ovípars? : 

16 - Què vol dir ovípars? Neixen d’un ou. Són hermafrodites.

17.- Què és la metamorfosi? : 

17.- Què és la metamorfosi? És un procés de transformació. Es desenvolupa a l’aigua passant per diferents fases i canvis fins que arriben a ser adults

18.- Digues la respiració dels amfibis dels terrestres i dels aquàtics. : 

18.- Digues la respiració dels amfibis dels terrestres i dels aquàtics. Terrestres:Respiració pulmonar. Aquàtics:Respiració cutània.

20.- Què vol dir omnívors? : 

20.- Què vol dir omnívors? Que menja qualsevol aliment. Animal o vegetal.

19- Què vol dir vivípars? : 

19- Què vol dir vivípars? Els mamífers són vivípars. Els embrions es desenvolupen a l’úter de la femella. Un cop neixen , són alimentats amb la llet que les femelles segreguen per les glàndules mamàries.

21.- Classificació dels mamífers? : 

21.- Classificació dels mamífers? Herbívors,omnívors i carnívors.

22.- Què requereix desplaçar-se? : 

22.- Què requereix desplaçar-se? Tenir òrgans: sistema nerviós, aparell locomotor...

23.- Funció de les glàndules mamàries. : 

23.- Funció de les glàndules mamàries. Funció: La segregació làctia de les femelles.

24.-Quin animal no cova els ous ni cuida les seves cries? : 

24.-Quin animal no cova els ous ni cuida les seves cries? Els rèptils.

Slide 26: 

FI

authorStream Live Help