SISTEMUL INTEGRAT DE MEDIU

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Universitatea “ Petru Maior “ Tg. Mures :

Universitatea “ Petru Maior “ Tg. Mures SISTEMUL INTEGRAT DE MEDIU Masterand:Cerghizan Cristina Specializarea:Contabilitate si Audit An II

SISTEMUL INTEGRAT DE MEDIU :

Cerghizan Cristina 12.01.2012 SISTEMUL INTEGRAT DE MEDIU Prezentare : Agentia Nationala de Protectie a Mediului urmareste prin implementarea proiectului SIM - "Sistem Integrat de Mediu" sa gestioneze, sa prelucreze si sa analizeze intr-un mod unitar toate informatiile din domeniul protectiei mediului. Sistemul Integrat de Mediu va fi un constituit din servicii, echipamente si sisteme informatice, implementate astfel incat sa permita beneficiarului obtinerea de informatii corecte asupra activitatilor de mediu precum si posibilitatea gestionarii si previzionarii problemelor care apar.

SISTEMUL INTEGRAT DE MEDIU :

Cerghizan Cristina 12.01.2012 SISTEMUL INTEGRAT DE MEDIU Scopul proiectului : Sistemul Integrat de Mediu va asigura: Optimizarea activitatilor interne ale agentiei prin suport informatic pentru gestiunea financiar-contabila, a resurselor umane, a activitatilor de management; de asemenea se va asigura suport pentru managementul documentelor si fluxurilor de informatii. Suport informatic pentru activitati de training desfasurate de ANPM Colectarea, stocarea si prelucrarea unitara a informatiior de mediu; datele vor fi stocate in baza de date unica a agentiei Monitorizarea si controlul activitatilor utilizatorilor sistemului informatic

SISTEMUL INTEGRAT DE MEDIU :

Cerghizan Cristina 12.01.2012 SISTEMUL INTEGRAT DE MEDIU Obiectivele proiectului: Sistemul informatic integrat SIM va avea urmatoarele obiective: Initiaza procesul de formare a bazei de date unice si unitare a ANPM, generatoare de coerenta sporita si management mai eficient in procesele privind protectia mediului a institutiilor publice implicate. Asigura accesul nediscriminatoriu al tuturor persoanelor interesate la informatiile publice de mediu prin implementarea modelului European de "ghiseu electronic“ Asigura legatura functionala a tuturor activitatilor specifice protectiei mediului cu baza de date geografice, permitand o mai buna administrare a factorilor de mediu; Asigura monitorizarea eficienta a resurselor bugetare implicate in proiectele de mediu;

SISTEMUL INTEGRAT DE MEDIU :

Cerghizan Cristina 12.01.2012 SISTEMUL INTEGRAT DE MEDIU Organizarea teritoriala : Agentia Nationala de Protectie a Mediului are in subordine agentiile regionale de protectie a mediului (ARPM) si agentiile locale (judetene) de protectie a mediului. In cadrul ANPM se organizeaza si functioneaza laboratoarele de referinta pentru aer, deseuri, zgomot si vibratii precum si pentru radioactivitate. In urmatoarele judete functioneaza cele 8 agentii regionale: Bacau, Galati, Pitesti, Craiova, Timisoara, Cluj-Napoca, Sibiu, Bucuresti.

SISTEMUL INTEGRAT DE MEDIU In subordinea MMGA se afla si Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" cu care ANPM are relatii stranse de colaborare.:

Cerghizan Cristina 12.01.2012 SISTEMUL INTEGRAT DE MEDIU In subordinea MMGA se afla si Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" cu care ANPM are relatii stranse de colaborare.

SISTEMUL INTEGRAT DE MEDIU :

Cerghizan Cristina 12.01.2012 SISTEMUL INTEGRAT DE MEDIU Solutia t ehnica Sistemul Integrat de Mediu va fi organizat pe o structura ierarhica cu 3 niveluri astfel incat sa acopere necesarul functional pentru centrele: national, regional si local (judetean). Sistemele informatice si reteaua de comunicatii vor folosi standarde deschise, neproprietare, pentru a permite refolosirea acestora in cadrul de noi dezvoltari ale sistemului. Sistemul Integrat de Mediu trebuie sa fie proiectat si implementat astfel incat sa suporte un numar de 2000 de utilizatori ca intreg si pentru toate subsistemele componente. Elementele fundamentale ale solutiei propuse sunt constituite din: Aplicatii de business Infrastructura software Infrastructura hardware

SISTEMUL INTEGRAT DE MEDIU :

Cerghizan Cristina 12.01.2012 SISTEMUL INTEGRAT DE MEDIU Principalele componente ale solutiei : La nivel logic solutia se bazeaza pe un ansamblu de componente software asa cum sunt figurate in diagrama de mai jos:

SISTEMUL INTEGRAT DE MEDIU :

Cerghizan Cristina 12.01.2012 SISTEMUL INTEGRAT DE MEDIU DB - Baza de date : SGDBR-ul furnizat va avea urmatoarele caracteristici: Generic Sa fie un sistem de gestiune a bazelor de date de tip relational. Sa fie un sistem bazat pe standarde, deschis pentru evolutii tehnologice viitoare. Spatial Sa ofere suport pentru stocarea informatiilor de tip vector, raster, grid impreuna cu metadatele asociate Sa permita stocarea de informatii GIS de tip 3D pentru intermediul tipului de date GIS Sa ofere acces prin intrefata SQL la informatiile GIS Management Sa ofere utilitar grafic cu interfata accesibila din browser web pentru administrarea bazei de date. Sa ofere facilitati pentru diagnosticarea problemelor, urmarirea executiei, expertiza, analiza, diagnoza. Sa aiba posibilitatea de a oferi grafice de performanta in timp real;

SISTEMUL INTEGRAT DE MEDIU :

Cerghizan Cristina 12.01.2012 SISTEMUL INTEGRAT DE MEDIU

SISTEMUL INTEGRAT DE MEDIU :

Cerghizan Cristina 12.01.2012 SISTEMUL INTEGRAT DE MEDIU Subsistemul financiar contabil Subsistemul resurse umane Ambele subsisteme au la baza MS NAVISON DYNAMICS Sistem ERP , Microsoft Dynamics ERP-Navision permite organizaţiilor de dimensiuni medii sa si simplifice procesele de afaceri pentru creştere economică accelerată. Microsoft Dynamics poate fi adaptat in functie de domeniul de activitate al afacerii derulate. MS NAVISON DYNAMICS este eficien in procesele de productie, distributie, management financiar, vanzari si marketing, resurse umane tocmai prin faptul ca accelereaza productivitatea.

authorStream Live Help