Carmen_Jurado Activitat lectura

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

activitat per motivar lectura

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Activitat de lectoescriptura: Cinta Falcó Sandra Grau Carmen Jurado

PowerPoint Presentation:

Iniciativa: treballar activitats de lectoescriptura amb les noves tecnologies (PDI) Incorporar l’ús del suport en les activitats e/a. Treballar en diferents llengües. Importància de compaginar activitatsTIC amb manipulatives. Justificació

PowerPoint Presentation:

Familiaritzar-se amb el recurs de la PDI Ampliar vocabulari a partir de diversos camps semàntics. Treballar la comprensió, l’expressió i la interpretació lectores. Objectius

1. Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autònoma :

1. Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autònoma Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva d'ell mateix i dels altres. Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes amb seguretat i eficàcia. Capacitats

2. Aprendre a pensar i a comunicar:

2. Aprendre a pensar i a comunicar - Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges. Capacitats

4. Aprendre a conviure i habitar el món :

4. Aprendre a conviure i habitar el món Comportar-se d'acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social. Capacitats

PowerPoint Presentation:

Les activitats: Globalitzades Grupals-semidirigides - aprenentatge cooperatiu Socioculturals- diàlegs, debats entre iguals. Significatives Tenir clar l’objectiu de l’activitat, el significat per a l’infant. Tenir una actitut favorable i posivita (bon clima favorable E-A) Infant Mestra TAC Interacció Metodologia

PowerPoint Presentation:

Avaluació de coneixements prèvis INPUT (accés a la Informació) Processament De la informació OUTPUT(sortida de la informació Com ho farem a classe? Preguntes prèvies Crear expectatives Lectura del conte: Sorpresa Interacció Intriga Raonar sobre el conte Preguntes de comprensió i interpretació DESCRIPCIÓ DEL PROCÈS E-A

PowerPoint Presentation:

Es realitzarà a partir de: Preguntes de comprensió i interpretació de l’argument del conte. L'observació de l'actitud de l'infant en vers l'activitat Es tindrà més en compte el procès que els resultats. Avaluació

PowerPoint Presentation:

“ Pren un llibre, un lloc i seu, obre bé els ulls i camina per un món que no té preu”

authorStream Live Help