Proba como facer unha web quest

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Pasos para facer unha web quest

Comments

Presentation Transcript

INTRODUCIÓN : 

INTRODUCIÓN Isto é unha proba para ver o porceso das web quest INTRODUCIÓN TAREFAS PROCESO AVALIACIÓN CONCLUSIÓNS

TAREFAS : 

TAREFAS Deberás averiguar a palabra que conten seis veces repetida a letra “i” INTRODUCIÓN TAREFAS PROCESO AVALIACIÓN CONCLUSIÓNS

PROCESO : 

PROCESO Fai parellas e procura información en http:// miraquenonteenteras.com INTRODUCIÓN TAREFAS PROCESO AVALIACIÓN CONCLUSIÓNS

AVALIACIÓN : 

AVALIACIÓN O que saia INTRODUCIÓN TAREFAS PROCESO AVALIACIÓN CONCLUSIÓNS

CONCLUSIÓNS : 

CONCLUSIÓNS O que pasa sempre, o tempo vai contra nós. INTRODUCIÓN TAREFAS PROCESO AVALIACIÓN CONCLUSIÓNS

authorStream Live Help