L'Aparell Respiratori

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

L’aparell respiratori

Slide 4: 

Aparell respiratori

Slide 8: 

La respiració externa o ventilació Inspiració. En ella els músculs intercostals externs es contrauen i pugen les costelles i l'estèrnum, i el diafragma descendeix. Tot això augmenta la capacitat de la caixa toràcica, provocant que els pulmons es dilatin i entri aire ric en O2. 2. Intercanvi de gasos. En ella l'aire ric en O2 arriba fins els alvèols pulmonar, les parets dels quals són tan fines que permeten l'intercanvi gasós. Com estan recoberts de fins capil·lars sanguinis que contenen sang carregada de CO2 i pobre en O2, el CO2 passa a l'interior dels alvèols i l'O2 passa a la sang que hi ha en els capil·lars sanguinis. 3. Expiració. En ella els músculs intercostals externs es relaxen i les costelles i l'estèrnum baixen, i el diafragma ascendeix. Tot això disminueix la capacitat de la caixa toràcica, provocant que els pulmons es contreguin i, per tant, que surti aire ric en CO2.

Slide 11: 

L’intercanvi de gasos

Slide 12: 

Relació entre l’aparell circulatori i l’aparell respiratori

authorStream Live Help