025 Santa Maria, de l'Amistat (català)

Views:
 
     
 

Presentation Description

Presentació inspirada en el tema "Santa María de la Amistad", del P. Cándido Montaña.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Déu va crear l'home per a l'amistat. Déu espera de l'home una resposta d’amistat. Déu uneix els homes per l'amistat.

PowerPoint Presentation:

L'Amistat exigeix​​: U nió de semblança. L'amor identifica en els ideals. U nió d'afectes i sentiments. Els amics tenen un sol cor i una sola ànima. U nió de presència. L'amic necessita fer costat al amic.

PowerPoint Presentation:

Déu crida l'home a la seva amistat: L i dóna la Gràcia que el fa semblant a Ell. L i ofereix la seva vida com a testimoni d'amor. E l fa temple seu i es fa el Déu que viu al cor de l'home.

PowerPoint Presentation:

Déu dóna a l'home capacitat d'amistat: H o fa per a una vida d'amistat. "No està bé que l'home estigui sol “. (Gen 2,18). L i ensenya el camí de l'amistat. "No hi ha major amor que donar la vida per l'amic ". ( Jn 15,13). L i ofereix la seva presència en l'amistat. "Jo estaré amb vosaltres fins a la fi dels temps". (Mt 28.20).

PowerPoint Presentation:

Déu es fa Mestre de l'amistat de l'home: L a seva pedagogia de l'amistat comença cridant, buscant, esperant. L a seva pedagogia de l'amistat es desenvolupa en un clima d'amor, de diàleg, d'alliberament. L a seva pedagogia de l'amistat culmina en la Salvació. És el Déu que ve a l'home per a salvar-lo

PowerPoint Presentation:

El Curset va restablir la filiació divina: Recuperem la Gràcia. El Curset ens obrí el camí de l'amistat amb Déu: Va canviar la nostra vida, i ens va comprometre a una vida per Déu. El Curset ens va assegurar una veritable amistat amb els germans.

PowerPoint Presentation:

L'Amistat té com a fonament l'amor. L'Amistat té com a exigència la entrega. L'Amistat té com a fi la salvació de l'altre. L'Amistat és suport en la debilitat. L'Amistat és llum en la foscor. L'Amistat és alegria en la tristesa. L'Amistat és comunicació que orienta. L'Amistat és maduració en l'experiència. L'Amistat és creixement per donar-se.

PowerPoint Presentation:

L'Amic té seguretat en l'Amic. L'Amic ofereix fidelitat a l'Amic. L'Amic sap apropar-se al Amic. L'Amic és oportú al parlar. L'Amic és oportú al callar. L'Amic aixeca l'Amic caigut. L'Amic comparteix el triomf de l'Amic. L'Amic assumeix el dolor de l'Amic. L'Amic sap estar present al costat del Amic.

PowerPoint Presentation:

La veritable Amistat exigeix​​: un gran amor, actitud de servei, oblit de si mateix, entrega, saber escoltar, cuidar les xafarderies, prudència al parlar, saber guardar els secrets, tenir un gran cor, ser receptiu.

PowerPoint Presentation:

El Curset ens va mostrar la capacitat d'amistat. El Curset ens brinda una trobada d'amistat en cada Ultreya . El Curset ens va donar un gran mitjà per a una veritable Amistat: la nostra Reunió de Grup.

PowerPoint Presentation:

Maria és, un cop més, en la nostra vida, el nostre Model: S aber viure l'amistat amb Déu: és la plena de gràcia. S aber compartir l'amistat del seu Fill: és la Verge de Canà , de la Creu, de la Pentecosta. S aber donar la seva amistat a l'home: és la Verge del Si, pel qual ve la Salvació. Mare! ... Ensenya'ns a ser amics!

PowerPoint Presentation:

SANTA MARIA, DE L’AMISTAT Presentació realitzada per Quim de Cal Terrisser el dia 1 de setembre de 2014 correu de l’autor del “ pps ”: calterrisser@gmail.com també es pot visitar: http://calterrisser.blogspot.com.es Aquesta presentació de diapositives ha estat inspirada en el tema “Santa María, de la Amistad ” extracte del llibre: “SANTA MARÍA DE COLORES”, del P.Cándido Montaña desenvolupat en la publicació digital: “Santa María de Colores” editada per “Ediciones Cuarto Día ” (Mèxic): www.cuartodia.org

authorStream Live Help