002 el fill pròdig (català)

Views:
 
     
 

Presentation Description

presentació inspirada en el llibre de Henri M.Nouwen "El retorn del fill pròdig"

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Una història de tornada a casa “El Retorn del fill pròdig” ( Lc 15: 11-32)

PowerPoint Presentation:

El retorn del fill pròdig Un dia, el més jove digué al pare: “Pare, dóna’m la part de l’herència que hem toca.” també... paràbola del pare bo... paràbola dels fills perduts... paràbola de l’Amor del Pare... Un home tenia dos fills. Ell els va repartir els béns. Al cap d’uns quants dies, el més jove va vendre’s tot el que tenia i se’n va anar amb els diners a un país llunyà.

PowerPoint Presentation:

“Quants jornalers del meu pare tenen pa de sobres, i jo aquí m’estic morint de fam! Aniré a trobar el meu pare i li diré: Pare, he pecat contra el cel i contra tu. Ja no mereixo que em diguin fill teu; tracta’m com un dels teus jornalers.” El fill petit torna a casa Llavors es va llogar a un propietari d’aquell país, que l’envià als seus camps a pasturar porcs. Tenia ganes d’atipar-se de les garrofes que menjaven els porcs, però ningú no li’n donava. Un cop allí, dilapidà la seva fortuna portant una vida dissoluta. Quan s’ho hagué malgastat tot, vingué una gran fam en aquell país i començà a passar necessitat. I se n’anà a trobar el seu pare. Llavors reflexionà i es digué:

PowerPoint Presentation:

”Pare, he pecat contra el cel i contra tu. Ja no mereixo que em diguin fill teu .” El pare acull i convida a una celebració El fill digué: Encara era lluny, que el seu pare el veié i es commogué, corregué a tirar-se-li al coll i el besà. Però el pare digué als seus criats: “De pressa, porteu el vestit millor i poseu-l’hi, poseu-li també l’anell i les sandàlies, porteu el vedell gras i mateu-lo, mengem i celebrem-ho, perquè aquest fill meu era mort i ha tornat a la vida, estava perdut i l’hem retrobat.” I es posaren a celebrar-ho.

PowerPoint Presentation:

Mentrestant el fill gran era al camp. Quan, de tornada, s’acostava a la casa, va sentir música i balls i cridà un dels criats per preguntar-li què era allò. Ell li digué: El fill gran se’n va “El teu germà ha tornat . El teu Pare l’ha retrobat en bona salut i ha fet matar el vedell gras.” El germà gran s’indignà i no volia entrar. Llavors el seu pare va sortir i el pregava. Però ell li respongué: “Fa molts anys que et serveixo sense desobeir mai ni un de sol dels teus manaments, i tu encara no m’has donat un cabrit per a fer festa amb els meus amics. En canvi, quan ha tornat aquest fill teu després de consumir els teus béns amb prostitutes, has fet matar el vedell gras.”

PowerPoint Presentation:

El germà gran s’indignà I no volia entrar. Llavors el seu pare va sortir i el pregava. “Fill, tu sempre ets amb mi, i tot el que és meu és teu. Però calia celebrar-ho i alegrar-se, perquè aquest germà teu era mort i ha tornat a la vida, estava perdut i l’hem retrobat.” El pare li digué: El retorn del fill gran

PowerPoint Presentation:

...engrunes de la celebració... ... poc després de la meva arribada a Daybreak , Linda, una bonica noia jove amb síndrome de Down , m’abraçà i em digué: “ Benvingut !”... ( pàg.21) ... Quan vaig veure el pòster de Rembrandt... Quan vaig veure la tendresa amb què el pare posava les mans sobre les espatlles del seu fill petit i com el mantenia al costat del seu cor, vaig sentir molt fondament que jo era el fill perdut i vaig desitjar de retornar, com va fer ell, i de ser abraçat com ell ho era ... (pàg.27) ... Més que cap altra narració de l’Evangeli, la paràbola del fill pròdig manifesta l’amor compassiu sense límits de Déu... (pàg.42) ... Però el Pare no podia forçar el seu fill a romandre a casa. No podia imposar per força el seu amor en l’Estimat. L’havia de deixar marxar lliurement, fins sabent el dolor que això causaria a tots dos, al seu fill i a ell mateix... (pàg.49) ... Per moltes coses que hagués perdut -diners, amics, reputació, dignitat, la pau i la joia interiors, una d’aquestes coses o totes- ell era encara el fill del seu pare... (pàg.54) ... Quan es tornà a trobar en contacte amb la veritat de la seva filiació, pogué sentir, encara que molt fluixa, la veu que l’anomenava “estimat”, i pogué percebre, bé que encara distant, el contacte de la benedicció... (pàg.54) ... La condició de perdut del fill gran, tanmateix, és molt més difícil d’identificar... (pàg.78) ... Què va passar amb el fill gran? (pàg.82) ... com es comportà el fill petit després del retorn?... Allò que conec amb una certesa introntollable és el cor del pare. És un cor d’una misericòrdia sense límits... (pàg.83) ... La pregunta no és: “Com ho faré per a trobar Déu?”, sinó: “Com ho he de fer per a deixar-me trobar per ell?” La pre - gunta no és “Com ho faré per a conèixer Déu?” sinó: “Com ho he de fer per a deixar-me conèixer per ell?” Finalment, la pregunta no és: “Com ho faré per a estimar Déu?, sinó: “Com ho he de fer per a deixar-me estimar per Déu?.. ( pàg.117) ... I encara que el fill ja no se sent digne de ser anomenat fill, el pare li posa un anell al dit i sandàlies als peus per honorar- lo com a fill estimat i restituir-lo com a hereu seu... (pàg.123) ... Quan Jesús parla al món, és molt realista. Parla de guerres i revolucions, de terratrèmols, plagues i fams, persecució i empresonament, traïcions, odis i assassinats... Però, tanmateix, la joia de Déu pot ser nostra enmig de tot això. És la joia de pertànyer a la família de Déu... (pàg.129) ... Quan vaig veure el pòster de Rembrandt per primera vegada... Hi vaig veure perdó, reconciliació, guarició, hi vaig veure també seguretat, descans, ser a casa... Perquè tot jo anhelava de ser rebut de la manera com era rebut el fill pròdig... Aquesta trobada es convertí en el començament del meu propi retorn... (pàg.149) ...del llibre de Henri J.M.Nouwen : EL RETORN DEL FILL PRÒDIG...

PowerPoint Presentation:

Presentació inspirada en el llibre de Henri J.M.Nouwen Títol original: “The Return of the Prodigal Son” Títol en català: “El retorn del fill pròdig” Traducció de Miquel Estradé , monjo de Montserrat Editorial Claret,SAU (Barcelona ) Imatges del Oli sobre tela de Rembrandt (1606-1669) Realització: terrissarie @ gmail.com

authorStream Live Help