Per a fer descripcions d´edificis arquitectònics

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

nocions d' arquitectura

Comments

Presentation Transcript

CAMP D’APRENENTATGE Els monestirs del Císter(Tarragona) : 

CAMP D’APRENENTATGE Els monestirs del Císter(Tarragona) Didàctica de l’art Didàctica de l ‘arquitectura Esquema orientatiu per a treballar Patrinos Autor: Josep Baluja Barreiro

Slide 2: 

Què és PATRINOS? És un programa didàctic que té la pretensió de possibilitar la investigació, el coneixement i la divulgació del patrimoni monumental més proper als alumnes

Slide 3: 

Programa PATRINOS Escola A Programa Didàctic del Camp d’aprenentatge Estudi d’un element patrimonial propi Element patrimonial A Divulgació: Penjat a la Xarxa telemàtica Escola B Estudi d’un element patrimonial propi Element patrimonial B ESQUEMA DE FUNCIONAMENT

Slide 4: 

LA LECTURA DE UN EDIFICI Objectius Activitats prèvies Activitats a l’entorn de l’edifici

1. Objectius: : 

1. Objectius: Aprendre a llegir Aprendre a transmetre la lectura (comunicar amb la correcció sintàctica necessària)

Slide 6: 

2.Activitats de preparació prèvies a l’estudi de l’edifici objecte d’estudi -Tots els edificis tenen els següents elements: PLANTA, ELEMENTS DE SUPORT, OBERTURES, SOSTRES I TEULADES Per tant cal...

Slide 7: 

2.1 Familiaritzar els alumnes amb els conceptes arquitectònics (Patrinos). L’entorn més proper i més “conegut” és ideal: l´escola, una casa del poble, etc

Slide 8: 

2.2 Realitzar d’exercicis d’orientació i situació 2.3Aprendre a utilitzar les fitxes d’observació sistemàtica: presa de dades, redacció correcta i ordenada de tot el contingut de l’observació (Patrinos) (de parets, de plantes, de diversos elements de suport, d’obertures, de sostres.....)

Slide 9: 

3.1 Primer pas ( Treball a l’aula): -Aproximació teòrica a l’edifici objecte d’estudi: a)Investigació de la seva història (la biografia) b)Investigació de les característiques arquitectòniques de l’època (estil) (Patrinos) c)D’acord amb les dades del punt anterior, redactar una hipòtesi sobre les característiques possibles de l’edifici en qüestió 3. Activitats a l’entorn de l’edifici objecte d’ estudi

Slide 10: 

3.2 Segon pas (Treball de camp): -Recollida de dades sobre orientacio i situació -Recollida de dades sobre els elements exteriors: parets, decoració etc.(Patrinos) -Recollida de dades de l’interior (Patrinos) -Recollida de dades mètriques

Slide 11: 

3.3 Tercer pas (Treball a l’aula): -Sistematitzar, ordenar i redactar la informació i elaborar un dossier segons l’esquema següent o un altre -Història -Orientació -Situació -L’exterior -L’interior -Les dades mètriques -Comprovar la hipòtesi elaborada en el primer pas

Slide 12: 

4. Penjar el treball en la xarxa

Slide 13: 

PATRINOS www.xtec.es/dttarragona/patrinos

authorStream Live Help