insan ve çevre

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

İNSAN VE ÇEVRE:

İNSAN VE ÇEVRE

PowerPoint Presentation:

1-ÜNİTEYE GİRİŞ 2-TÜR-POPULASYON-HABİTAT 3-EKOSİSTEM 4-BESİN ZİNCİRİ 5-BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK 6-ÇEVRE SORUNLARI VE ETKİLERİ 7-DEĞERLENDİRME SORULARI ÜNİTE KONULARI

PowerPoint Presentation:

Çevremizde bulunan varlıklar; canlı ve cansız varlıklar olmak üzere ikiye ayrılır. Cansız varlıklar su, toprak, hava, mineral, ışık vb. iken; canlı varlıklar ise insanlar, hayvanlar, bitkiler, tek hücreli canlılar vb. dir .

İNSAN VE ÇEVRE KAVRAM HARİTASI:

İNSAN VE ÇEVRE KAVRAM HARİTASI KONULARA GERİ DÖN

PowerPoint Presentation:

TÜR-POPULASYON-HABİTAT TÜR: Ortak bir atadan meydana gelen, çiftleştiklerinde verimli döller verebilen, benzer özellik gösteren canlılara tür denir. Aslan, köpek, insan, papatya, menekşe, penguen hepsi türe birer örnektir.

PowerPoint Presentation:

Bir canlının tür sayılabilmesi için; 1.Ortak atadan gelmek 2.Benzer özellikler taşımak 3.Kendi aralarında çiftleştiklerinde üreyebilen bireyler oluşturmak gibi özellikleri taşıması gerekir.

PowerPoint Presentation:

POPULASYON: Belli bir bölgede yaşayan, aynı türe ait bireylerin oluşturduğu canlı topluluğuna populasyon denir. Karadeniz’de yaşayan Hamsi balıkları, Van Gölü’nde yaşayan İnci kefali populasyonlara birer örnektir.

PowerPoint Presentation:

HABİTAT: Her populasyona ait bireyler doğada kendilerine ait yerlerde yaşamlarını sürdürebilirler. Bireylerin bu doğal yaşam ortamlarına habitat denir. Habitata yaşam adresi de denilebilir. Habitat örnek verirsek; Kutup ayısının habitatı kuzey kutbudur. KONULARA GERİ DÖN

PowerPoint Presentation:

EKOSİSTEM Bir bölgede yaşayan bütün canlıların ve onların yaşamlarını etkileyen cansız faktörlerin oluşturduğu bütünlüğe ekosistem denir. Ekosistemde bulunan canlılar, bitkiler, hayvanlar ve mikroorganizmalardır. Cansızlar ise; su, rüzgâr, toprak, hava, güneş ışığı vb. varlıklardır. EKOSİSTEM=Habitat + Habitatta yaşayan tüm canlılar

PowerPoint Presentation:

EKOSİSTEM ÇEŞİTLERİ ÇÖL EKOSİSTEMİ DENİZ EKOSİSTEMİ YAĞMUR ORMANLARI KONULARA GERİ DÖN

PowerPoint Presentation:

Güneş enerjisinden faydalanmak için canlılar arsında kurulan beslenme etkileşimine BESİN ZİNCİRİ denir.

PowerPoint Presentation:

BESİN AĞINA ÖRNEK VİDEO İÇİN TIKLAYINIZ KONULARA GERİ DÖN

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK :

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK Biyolojik çeşitlilik canlı organizmalar ile onların bulunduğu ortamlar arasındaki çeşitliliği ifade etmektedir. Bir ekosistemin biyolojik çeşitliliğini iklim, toprağın yapısı, ekosistemin dünyadaki konumu vb. etmenler belirler. Canlılar arsındaki besin zinciri denilen büyük etkileşimdeki kopmalar yani türlerin ortadan kalkması, besin zincirinin sürekliliğini bozar ve biyoçeşitliliği azaltır. Aynı şekilde türün artması da onunla beslenen tür çeşidi ve sayısını da artırır . KONULARA GERİ DÖN

PowerPoint Presentation:

ÇEVRE SORUNLARI VE ETKİLERİ

PowerPoint Presentation:

HAVA KİRLİLİĞİ a-)Asit yağmurları b-)Sera etkisi c-)Ozon tabakası SU KİRLİLİĞİ TOPRAK KİRLİLİĞİ ORMAN TAHRİBİ ÇIĞ NÜKLEER KİRLİLİK

PowerPoint Presentation:

SU KİRLİLİĞİ ANİMASYONU İÇİN TIKLAYINIZ.. KONULARA GERİ DÖN

DEĞERLENDİRME SORULARI:

DEĞERLENDİRME SORULARI Aşağıdakilerden hangisi ekosistem örneğidir? A-) Beyşehir gölündeki balıklar B-) Bir ormandaki ağaçlar C-) Van gölü D-) Nil nehrindeki timsahlar

PowerPoint Presentation:

Aşağıdakilerden hangisi ekosistemdeki bozulmalar sonucu ortaya çıkar? A-) Enerji sıkıntısı başlar. B-) Biyolojik çeşitlilik artar. C-) İklimde değişmeler olur. D-) Beslenme sorunları ortaya çıkar.

PowerPoint Presentation:

Canlıların tür sayılabilmesi için ne gibi şartları taşınması gerekmektedir? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Cevabın bulunduğu slayta dön

PowerPoint Presentation:

1. Ekosistem --> Yağmur ormanları 2. Populasyon --> Üsküdar'daki insanlar 3. Komünite --> Marmara denizindeki balıklar Yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri doğrudur? A-) Yalnız 1 B-) Yalnız 2 C-) Yalnız 3 D-) 1,2 ve 3

PowerPoint Presentation:

BESİN ZİNCİRİ YAPBOZUNU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN KONULARA GERİ DÖN

PowerPoint Presentation:

KAYNAKÇA http://fenveteknolojii.blogspot.com/ http://www. fenveteknolojidersi .com/flash1/yapboz/ besinzinciri . swf http://www. youtube .com/ watch ?v= DsC _v9kq1Vc http://www. youtube .com/ watch ?v=Ujm2I8WEJNw

authorStream Live Help