Добре_дошли_в_4__Ж

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Информация за началото на учебната година

Comments

Presentation Transcript

Добре дошли в 4. клас:

Добре дошли в 4. клас

Учебен план:

Учебен план ПРЕДМЕТ ЧАСОВЕ СЕДМИЧНО - 30 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 7 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 3 МАТЕМАТИКА 4 ЧОВЕК И ОБЩЕСТВО 1 ЧОВЕК И ПРИРОДА 1.5 I срок- 2 II срок - 1 МУЗИКА 1.5 I срок- 1 II срок - 2 ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 1.5 I срок- 1 II срок - 2 ДБТ 1 ФВС 2.5 I срок- 3 II срок - 2 ЗИП – БЕ 1 ЗИП – МАТЕМАТИКА 1 ЧАС НА КЛАСА 1 СИП МАТЕМАТИКА 1 СИП ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО 1 СИП ИНФ. ТЕХНОЛОГИИ 1 ДЧ ФВС 1 2

Учебници И ПОМАГАЛА:

12.9.2015 г. 3 Учебници И ПОМАГАЛА ПРЕДМЕТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК учебник + 3 учебни тетрадки + уч . помагало АНГЛИЙСКИ ЕЗИК учебник + учебна тетрадка МАТЕМАТИКА учебник + 2 учебни тетрадки +сборник ЧОВЕК И ОБЩЕСТВО учебник + учебна тетрадка ЧОВЕК И ПРИРОДА учебник + учебна тетрадка МУЗИКА учебник ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО учебник ДБТ учебник + комплект за работа ФВС ЗИП – БЕ уч . помагало ЗИП – МАТЕМАТИКА сборник ЧАС НА КЛАСА уч . помагало СИП МАТЕМАТИКА СИП ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО СИП ИНФ. ТЕХНОЛОГИИ

Помагала:

Помагала 4 6,00 лв. 7.50 лв. 5.00 лв. Автор: Тодорка Бановска 4 лв. 5,00лв. Евелина Динева

Необходими пособия:

Необходими пособия 1. Ученическа книжка 2015/16 г. и лична карта. Актуална снимка. 2. Два химикала ежедневно. 3. Линия/триъгълник, молив ежедневно. 4. Цветни моливи/флумастри ежедневно. 5. Екип, тениска, платненки/маратонки за вън и за салона. 6. Изобразително изкуство: флумастри, водни бои, темперни бои, блок, черен молив, цветни моливи, хартия за предпазване на чина. 7. Домашен бит: ножица, лепило, гланцов блок, пластилин според темата. 5

Тетрадки :

Тетрадки Предмет Тетрадка за Вид тетрадка Български език и литература 6 бр. Работа в клас Домашна работа Литература, Писм . упр . ЗИП, + 1 тетр . С широки редове 40/60л. Английски език 2бр. Работа в клас Домашна работа С широки редове 40/60л. Математика 5 бр. Работа в клас Домашна работа ЗИП, СИП +1 тетр . С карирани листи, голям формат Човекът и обществото Работа в клас С широки редове 40/60л. Човекът и природата Музика Работа в клас 1 тетррадка С широки редове 40/60л. Нотна тетрадка, и с редове 6

График на учебната 2015-2016 година:

7 График на учебната 2015-2016 година I срок – 15.09.2015 г. - 29.01.2016 г. II срок – 08.02.2016 г.- 31.05.2015г./15.06.16г./ Ваканции: Есенна - 31.10.2015 г. - 02.11.2015 г. вкл. Коледна – 24.12.2015 г. - 03.01.2016 г. вкл. Зимна – 30.01.2016 г. - 07.02.2016 г. вкл. Пролетна – 02.04.2016 г. - 10.04.2016 г. вкл. НВО за 4. клас: 09. 05. 2016 г. - по БЕЛ 10. 05. 2016 г. - по Мат. 12. 05. 2016 г. - по ЧО 13. 05. 2016 г. - по ЧП .

Slide8:

12.9.2015 г. http://tpclass.webnode.com// 8 Неучебни дни: 22.09.2015г.-Ден на независим. 26.10.2015г.- Местни избори /Димитровден/ 03.03.2016г.- Национал. празник на България 29.04.2016г-Велики петък 02.05.16г-Великден 06.05.2016г.- Ден на храбростта /Гергьовден/ 24 и 25.05.2016г.-Ден на слав.писм. и бълг.к-ра 26.05.2016г.- ДЗИ по БЕЛ и НВО в 7кл.по БЕЛ 27.05.2016г.- Втори ДЗИ и НВО в 7кл.по Мат График на учебната 2015-2016 година

Седмично разписание:

Седмично разписание 12.9.2015 г. 9 ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК Бълг. Език Англ . език Физ . възп . Бълг. език Физ . възп . Бълг. Език Англ . език Бълг. Език Бълг. език Бълг. език Математика Чов .и обществото Бълг. Език Англ. език ЗИП-БЕ Музика Физ . възп . Чов . и природа Дом. бит и техника Математика Чов . и природа ЗИП-Математика Математика Математика Изобр . изк Час на класа СИП Математ . СИП ИТ СИП Чов .и обществото Консултация

Slide10:

12.9.2015 г. http://tpclass.webnode.com// 10   I смяна   I I смяна 1 час 8:00 – 8:40 1 час 13:30 – 14:10 2 час 8:50 – 9:30 2 час 14:20- 15:00 3 час 9:50 – 10:30 3 час 15:20 – 16:00 4 час 10:40 – 11:20 4 час 16:10 – 16:50 5 час 11:30 – 12:10 5 час 17:00 – 17:40 6 час 12:20 – 13: 00 6 час 17:50 – 18:30

Приоритети :

Приоритети Участия в състезания и успешно представяне. Подготовка за външно оценяване БЕ - 9 май М - 10 май ЧП - 14 май ЧО- 15 май Успешно завършване на начален етап 12.9.2015 г. 11

На добър час в 4. клас!:

На добър час в 4. клас! 12.9.2015 г. 12

authorStream Live Help