Teorya ng Rebolusyon

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Pagkonsumo:

Pagkonsumo Submitted by: Arce , Veronica Jane Submitted to: Tr. Arnel Sumague

Depinasyon ng Pagkonsumo:

Depinasyon ng Pagkonsumo Tumutukoy sa pagbili at paggamit ng ga produkto at serbisyo upang matugunan ang mga pangangailangan at magtamo ng kasiyahan ang tao .

Kahalagahan:

Kahalagahan Mahalaga ito sa ekonomiya dahil nakabatay dito ang pagsasagawa ng ibang gawaing pang- ekonomiya . Ang Produksyon ay mawawalan ng kabuluhan kung hindi bibili at gagamit ng produkto ang mga tao .

PowerPoint Presentation:

Pag tumaas ang pagkonsumo , tataas ang demand, pagtumaas ang demand tataas din ang bilang ng trabaho . Lahat ng tao ay komukonsumo ayon sa pangangailangan at kasiyahan .

Mga Salik na nakakaimpluwensya at nakakaapekto sa pagkonsumo:

Mga Salik na nakakaimpluwensya at nakakaapekto sa pagkonsumo

PowerPoint Presentation:

Nakakaimpluwensya Nakakaapekto Kita Okasyon Pag-aanunsyo Presyo Pagpapahalaga ng tao Panahon Pangagaya Sikolohikal Pagpapasya Kultura Mga resulta ng gawi ng mamimili Edad

Mga Batas ng Pagkonsumo:

Mga Batas ng Pagkonsumo

1. Batas ng Pagkaka-iba (Law of Variety) :

1. Batas ng Pagkaka-iba (Law of Variety) Nagpapaliwanag kung bakit ang bawat mamimili ay iba iba ang binibili at ginagamit na uri o klase ng produkto . Halimbawa : Ang ibang tao ay binibili ay SPAM ang iba naman ay Purefoods . Ang iba ay bumibili ng Damit na Itim ang iba naman ay Pula.

2. Batas ng Pagkabagay-bagay (Law of Harmony):

2. Batas ng Pagkabagay-bagay (Law of Harmony) May mga pagkakataon na ang konsyumer ay nais na bumili ng mga bagay na nababagay sa isa’t isa . Halimbawa : Pagsusuot ng Ternong Damit

3. Batas ng Imitasyon (Law of Imitation):

3. Batas ng Imitasyon (Law of Imitation) Ang tao ay mahilig manggaya ng dahilan kung bakit nagbabago ang ating pagkonsumo sa mga produkto at serbisyo . Halimbawa : Ang Pangagaya sa Nauuso .

4. Batas ng Pagpapasyang Ekonomiko (Law of Economic Order):

4. Batas ng Pagpapasyang Ekonomiko (Law of Economic Order) Ang pagpapasya na bigyan ng prayoridad ang mas mahalagang bagay o pangangailangan kaysa sa mga luho . Nakakamit ng tao ang satispaksyon kapag nakagawa ng mga pagpapasya na magbigay pansin sa mga bagay na pangunahing pangangailangan ng tao .

5. Batas ng Bumababang Kasiyahan (Law of Diminishing Utility):

5. Batas ng Bumababang Kasiyahan (Law of Diminishing Utility) Utility- kapakinabangan o kasiyahan na natatamo ng tao sa pagkonsumo ng produkto . Marginal Utility- karagdagang kasiyahan na natatamo . Total Utility- kabuuang kasiyahan . Ang kabuuang kasiyahan ng tao ay tumataas sa pagkonsumo ng produkto ngunit kapag ito ay nagkasunod-sunod , ang karagdagang kasiyahan ay paliit ng paliit bunga sa pag-abot sa pagkasawa .

authorStream Live Help