1110_Helikopter_GroepC_Presentatie

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

presentatie helikopter groep C 10 november

Comments

Presentation Transcript

ingenieursProject helikopter 7up copters:

ingenieursProject helikopter 7up copters Tussentijdse presentatie 2 Vakgroep industriele systemen en productontwerp Brecht Steyaert

Inhoudstabel :

Inhoudstabel Doel Probleem Oplossing Conclusie 2

Doel:

Doel Effect van verschillende factoren omzetten naar theoretisch model meervoudige lineaire regressie 3 vleugel paperclip rotor

Probleem:

Probleem Experimenten van 32 experimenteerpunten Meervoudig regressiemodel Zo representatief mogelijk R² zo hoog mogelijk 4

Oplossing:

Oplossing Meervoudige regressie 5 Exacte vergelijking Geschatte vergelijking

Oplossing:

Oplossing Welke factoren kiezen? P-waarde Hoe kleiner hoe beter R² adj Zoveel mogelijk R² benaderen 6

Oplossing:

Oplossing Ŷ i = b 0 + b 1 A i +b 2 D i +b 3 E i +b 4 AB i +b 5 AD i +b 6 BD i +b 7 BE i Ŷ i =5,654 + 0,826* A i – 0,201*D i – 0,319* E i + 0,167* AB i – 0,099* AD i + 0,148* BD i + 0,214* BE i 7 Factor verklaring A Lengte vleugel B Breedte vleugel D Breedte rotor E Aantal paperclips Gegevens voor de regressie R-kwadraat 0,838 Aangepaste R-kwadraat 0,830 Coëfficiënten Intercept 5,654 A 0,826 D -0,201 E -0,319 AB 0,167 AD -0,099 BD 0,148 BE 0,214

Conclusie:

Conclusie Model Ŷ i =5,654 + 0,826* A i – 0,201*D i – 0,319* E i + 0,167* AB i – 0,099* AD i + 0,148* BD i + 0,214* Be i Factoren Hoofdeffecten en interactie-effecten met grootste absolute waarde 8

authorStream Live Help