1110_Helikopter_GroepC_Presentatie

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Presentatie Helikopter groep C november

Comments

Presentation Transcript

Conclusie:

ingenieursProject helikopter 7up copters Tussentijdse presentatie 2 Vakgroep industriele systemen en productontwerp Brecht Steyaert

Conclusie:

Inhoudstabel Doel Probleem Oplossing Conclusie 2

Conclusie:

Doel Effect van verschillende factoren omzetten naar theoretisch model meervoudige lineaire regressie 3 vleugel paperclip rotor

Conclusie:

Probleem Experimenten van 32 experimenteerpunten Meervoudig regressiemodel Zo representatief mogelijk R² zo hoog mogelijk 4

Conclusie:

Oplossing Meervoudige regressie 5 Exacte vergelijking Geschatte vergelijking

Conclusie:

Oplossing Welke variabelen kiezen? P-waarde Hoe kleiner hoe beter R² adj Zoveel mogelijk R² benaderen 6

Conclusie:

Oplossing Ŷ i = b 0 + b 1 A i +b 2 D i +b 3 E i +b 4 AB i +b 5 AD i +b 6 BD i +b 7 BE i Ŷ i =5,654 + 0,826* A i – 0,201*D i – 0,319* E i + 0,167* AB i – 0,099* AD i + 0,148* BD i + 0,214* BE i 7   Coëfficiënten Snijpunt 5,6545625 A 0,8260625 D -0,2010625 E -0,3185625 AB 0,1666875 AD -0,0990625 BD 0,1480625 BE 0,2143125 Gegevens voor de regressie Meervoudige correlatiecoëfficiënt R 0,915348171 R-kwadraat 0,837862275 Aangepaste kleinste kwadraat 0,830395406 Factor verklaring A Lengte vleugel B Breedte vleugel D Breedte rotor E Aantal paperclips

Conclusie:

Conclusie Model Ŷ i =5,654 + 0,826* A i – 0,201*D i – 0,319* E i + 0,167* AB i – 0,099* AD i + 0,148* BD i + 0,214* Be i Factoren Hoofdeffecten en interactie-effecten met grootste absolute waarde 8

authorStream Live Help