Eolska erozija

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Eolska erozija:

Eolska erozija

Slide2:

Eol je u grčkoj mitologiji bio bog i gospodar vetrova. Eolska erozija - proces formiranja oblika u reljefu pod uticajem vetra. Rad vetra je najizrazitiji u suvim pustinjskim i polupustinjskim oblastima bez vegetacije. Eolski oblici reljefa dele se na erozivne i akumulativne .

Slide3:

Pustinje - područja na Zemlji koja godišnje primaju manje od 250mm padavina. Čine 22% površine svetskog kopna. Osim vetra, na formiranje reljefa u pustinjama utiču i velika dnevna kolebanja temperature, zbog kojih dolazi do pucanja, drobljenja i usitnjavanja stenovite mase.

Slide4:

Tipovi pustinja Ergovi – Hamade – Seriri – T akiri – Keviri - peskovite pustinje kamenite pustinje šljunkovite pustinje glinovite pustinje slane pustinje

Slide5:

Erg Sahara

Slide6:

Hamada Kalahari - Bocvana

Slide7:

Serir Libijska pustinja

Slide8:

Takir Betpak Dala - Kazahstan

Slide9:

Kevir Salar de uyuni - Bolivija

Slide10:

Eolski erozivni oblici Stvaraju se uglavnom u kamenitim pustinjama, ravnim i golim stenovitim predelima bez vegetacije i vode pokriveni komadima stena nastalim temperaturnim razaranjem.

Eolski erozivni oblici:

Eolski erozivni oblici Pustinjsko saće - sistem plitkih jajastih udubljenja, koja su odvojena tankim stenovitim zidovima. Nastaju selektivnom erozijom na stenama koje se sastoje od čvršćih i mekših minerala.

Eolski erozivni oblici:

Eolski erozivni oblici Intenzivnom selektivnom erozijom na stenovitim grebenima i rtovima nastaju otvori na stenama - prozorci

Eolski erozivni oblici:

Eolski erozivni oblici Usamljene stene najviše erodiraju i postaju tanje pri dnu, poprimajući izgled pečurke jer vetar nosi pesak i ostale materijale do visine 1-1,5m. Pečurkasti ostenjci

Eolski erozivni oblici:

Eolski erozivni oblici Najveći eolski erozivni oblik je sistem paralelnih žljebova i brazdi olučastog oblika između kojih su oštri rtovi. Prosečne dubine 1-6m, a dužine i po nekoliko stotina kilometara Jardang

Slide15:

Jardang u pustinji Gobi

Slide16:

Suve rečne doline - nastale u vreme kada je kilma u pustinjama bila vlažnija ili od današnjih vodenih tokova koji se obrazuju posle jačih kiša. Oni su poligenetski oblici – nastali su radom dve sile, fluvijalnom i eolskom erozijom. Eolski erozivni oblici Uad

Eolski akumulativni oblici:

Eolski akumulativni oblici Javljaju se u peskovitim pustinjama. Imaju zatalasan brežuljkast reljef koji se dinamično menja pod uticajem vetra.

Slide18:

Eolski akumulativni oblici Dine su tipični oblik reljefa u pustinji i predstavljaju peščane bedeme i brežuljke. Strane dina koje su okrenute vetru su blaže nagnute od onih koji se nalaze u zavetrini.

Slide19:

Eolski akumulativni oblici

Slide20:

Eolski akumulativni oblici Barhani su male dine u obliku polumeseca ili srpa koje se obično nalaze na obodu peščanih pustinja. Njihova spoljašnja strana blago je nagnuta, dok je unutrašnja strmija.

Slide21:

Barhani

Slide22:

Oaza

Slide23:

P rof. Miroslav Grujić, 2014.

authorStream Live Help