Lednicka erozija

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Lednička (glacijalna) erozija

Lednička erozija:

Lednička erozija Naziv glacijalna potiče od latinske reči glacies što znači led.

Lednička erozija:

Lednička erozija Lednička erozija predstavlja geomorfološki proces formiranja oblika u reljefu kretanjem lednika preko Zemljine površine.

Lednička erozija:

Lednička erozija Lednička erozija predstavlja geomorfološki proces formiranja oblika u reljefu kretanjem lednika preko Zemljine površine. Firn je zrnasta struktura koja nastaje kada se tokom dana sneg delimično otopi a noću ponovo zaledi što dovodi da se snežna masa zbija.

Lednička erozija:

Lednička erozija Lednička erozija predstavlja geomorfološki proces formiranja oblika u reljefu kretanjem lednika preko Zemljine površine. Firn je zrnasta struktura koja nastaje kada se tokom dana sneg delimično otopi a noću ponovo zaledi što dovodi da se snežna masa zbija. Pod pritiskom većih količina snega led se sabija, prekristalizuje i postaje plastičniji – lednički led .

Lednička erozija:

Lednička erozija Lednička erozija predstavlja geomorfološki proces formiranja oblika u reljefu kretanjem lednika preko Zemljine površine. Firn je zrnasta struktura koja nastaje kada se tokom dana sneg delimično otopi a noću ponovo zaledi što dovodi da se snežna masa zbija. Pod pritiskom većih količina snega led se sabija, prekristalizuje i postaje plastičniji – lednički led . Lednici svojim kretanjem stvaraju erozivne oblike , a na mestima gde se otapaju i gde se erozivni materijal taloži nastaju akumulativni oblici .

Slide10:

Perito Moreno

Erozivni lednički oblici:

Erozivni lednički oblici Cirkovi Valovi .

Erozivni lednički oblici:

Erozivni lednički oblici Cirkovi Valovi Cirk je prostrano udubljenje okruglastog oblika u kome se formira lednik. Najčešće je sa tri strane okružen planinskim grebenima, a na četvrtoj je široko otvoren prema planinskom podnožju. Kretanjem lednika cirkovi se proširuju.

Erozivni lednički oblici:

Erozivni lednički oblici Cirkovi Valovi Cirk je prostrano udubljenje okruglastog oblika u kome se formira lednik. Najčešće je sa tri strane okružen planinskim grebenima, a na četvrtoj je široko otvoren prema planinskom podnožju. Kretanjem lednika cirkovi se proširuju.

Erozivni lednički oblici:

Erozivni lednički oblici Cirkovi

Erozivni lednički oblici:

Erozivni lednički oblici Cirkovi Valovi Valov je ledničko korito kroz koje se lednik kreće. Ima strme strane i široko, blago zaravnjeno dno. Nastaje kada lednik izađe iz cirka zato što je količina leda veća od zapremine cirka.

Erozivni lednički oblici:

Erozivni lednički oblici Cirkovi Valovi Valov je ledničko korito kroz koje se lednik kreće. Ima strme strane i široko, blago zaravnjeno dno. Nastaje kada lednik izađe iz cirka zato što je količina leda veća od zapremine cirka.

Akumulativni lednički oblici:

Akumulativni lednički oblici

Akumulativni lednički oblici:

Akumulativni lednički oblici Lednici stružu i glačaju podlogu preko koje prolaze, a na njih se obrušava stenoviti materijal sa okolnih vrhova – morenski materijal .

Akumulativni lednički oblici:

Akumulativni lednički oblici Lednici stružu i glačaju podlogu preko koje prolaze, a na njih se obrušava stenoviti materijal sa okolnih vrhova – morenski materijal . Bočne morene nastaju taloženjem stenovitog materijala po ivici lednika. Ako dođe do spajanja dva lednika njihove bočne morene mogu da izgrade središnje morene .

Akumulativni lednički oblici:

Akumulativni lednički oblici Lednici stružu i glačaju podlogu preko koje prolaze, a na njih se obrušava stenoviti materijal sa okolnih vrhova – morenski materijal . Bočne morene nastaju taloženjem stenovitog materijala po ivici lednika. Ako dođe do spajanja dva lednika njihove bočne morene mogu da izgrade središnje morene . Podinske morene nastaju struganjem podloge preko koje se lednik kreće.

Akumulativni lednički oblici:

Akumulativni lednički oblici Čeone morene nastaju od materijala koji lednik gura ispred sebe. One zatvaraju valov i formiraju basen u kome se lednik otapa – terminalni basen. Tu se najčešće formira jezero.

Akumulativni lednički oblici:

Akumulativni lednički oblici

Slide24:

Akumulativni lednički oblici

Slide25:

Akumulativni lednički oblici

Slide26:

Akumulativni lednički oblici

Slide32:

Nažalost česta sudbina lednika je...

Slide33:

Lednik Kolumbija 1980. i 2005. godine

Slide34:

Lednik Arapaho 1900 . i 2000. godine

Slide35:

Lednik Grinel 1940. i 2004. godine

Slide36:

Lednik Aleč 1961. i 2006. godine Od 1850. godine na Alpima se otopilo 50% mase lednika

Slide37:

Lednik Bej 1941. i 2004 . godine

Slide38:

Lednik Morteraš 1985. i 2007. godine

Slide39:

Švajcarska

Slide40:

Švajcarska 1995. i 2005. godine

Slide41:

Toliko o lednicima, hvala na pažnji!  A sledeći čas odgovaraju... MSc prof. Miroslav Grujić, 2015.

authorStream Live Help