Južna Amerika

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Južna Amerika

Geografski položaj : 

Geografski položaj Južna Amerika leži u žarkom i južnom umerenom toplotnom pojasu Na istoku izlazi na Atlantski okean, na zapadu na Tihi okean, a na severu je Panamskom prevlakom spojena sa Severnom Amerikom Obala je slabo razuđena, najveće ostrvo je Ognjena Zemlja, na istoku se nalazi Foklandski arhipelag, a na zapadu Čileanski arhipelag Čileanski arhipelag Ognjena Zemlja Foklandski arhipelag

Reljef : 

Reljef Na zapadu su planine Andi Oko reke Amazon prostire se nizija Amazonija Severno do Amazonije je Gvajanska visoravan Južno od Amazonije je Brazilska visoravan Na jugu su visoke ravnice Patagonija Na Andima se nalazi visoravan Punas Na zapadnom delu postoji veliki broj vulkana Atlantski okean Tihi okean Amazonija Gvajanska visoravan Brazilska visoravan A n d i A n d i Punas Patagonija

Slide 4: 

A n d i

Slide 5: 

Akonkagva Najviši vrh Južne Amerike 6960 m

Slide 6: 

Amazonija

Slide 7: 

Brazilska visoravan (gore) Gvajanska visoravan (dole)

Slide 8: 

Patagonija

Slide 9: 

Visoravan P u n a s

Slide 10: 

Čimborazo Najviši vulkan Južne Amerike (6310 m)

Slide 11: 

Vulkan Kotopaksi

Klima : 

Klima Na klimu Južne Amerike utiču : geografski položaj, Andi, okeani, hladna Peruanska morska struja, nadmorska visina Najzastupljenija je ekvatorijalna klima i klima savana (severno i južno od ekvatorijalne klime) Pustinjska klima je zastupljena u pustinji Atakami, u Čileu Na obali Atlantika klima je slična sredozemnoj Karta klime južne Amerike

Slide 13: 

Prosečne godišnje temperature vazduha Južne Amerike

Slide 14: 

Pustinja Atakama

Prirodne zone : 

Prirodne zone Zbog veličine i geografskog položaja zastupljen je veći broj prirodnih zona. Zbog vlažne klime preovlađuju šume Za J. Ameriku specifične su 3 prirodne zone: 1. Selvasi – tropske kišne šume Amazonije 2. Ljanosi – savane u dolini reke Orinoko 3. Pampasi – stepe na jugu

Slide 16: 

Selvasi

Slide 17: 

Ljanosi

Slide 18: 

Pampasi Pampa na jeziku Indijanaca znači “travnata ravnica”

Životinjski svet : 

Životinjski svet Zbog duge izolacije od drugih kontinenata ovde se formirao bogat i često endemičan biljni svet Endemi Kondor Oposum Lame Mravojed Činčile

Divlji svet Amazonije : 

Divlji svet Amazonije Ružičasti amazonski delfin Durukuli majmuni Anakonda Papagaji Pirane Krokodil

Hidrografija : 

Hidrografija Kontinent najbogatiji vodom Najveće reke Južne Amerike : Amazon (najveća na svetu) Parana Orinoko San Francisko Magdalena Negro La Plata Karta reka Južne Amerike Najveća jezera su Marakaibo i Titikaka Marakaibo Titikaka

Slide 22: 

Amazon Nastaje spajanjem reka Maranjon i Ukajali Sa rekom Maranjon dug je 6437 km Basen Amazona je malo manji od Australije Do grada Manausa plove okeanski brodovi Basen Amazona Basen Amazona

Slide 23: 

Amazon

Slide 24: 

Manaus

Slide 25: 

Amazon se uliva u Atlantski okean i gradi najveću deltu na svetu Delta Amazona

Slide 26: 

Orinoko

Slide 27: 

Pritoka Orinoka, Rio Čurun, gradi najviši vodopad na svetu Angelov vodopad se nalazi u Venecueli Otkrio ga je James Angel 1935. godine Angelov vodopad, visok 979 m

Slide 28: 

Parana

Slide 29: 

Reka Iguasu, pritoka Parane, gradi jedne od najlepših vodopada Južne Amerike Vodopade Iguasu Vodopadi se nalaze na granici Brazila i Argentine Iguasu

Slide 30: 

Marakaibo Jezero je spojeno sa Karibskim morem

Slide 31: 

Marakaibo

Slide 32: 

Najviše jezero na svetu 3812 m n.v. Titikaka

Slide 33: 

Prof. M. Grujić, 2007.

authorStream Live Help