CASE STUDY

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Studija slučaja-GoYoung Co.:

Studija slučaja- GoYoung Co . Barišić Una Pešić Bojan Nikolić Aleksandar

PowerPoint Presentation:

Naša savetnička agencija studiozno je analizirala zahtev automobilske kompanije Lion Motors . Na osnovu posmatranja dostavljene dokumentacije, zauzeli smo jedinstven stav - proizvodnja modela treba da se nastavi u matičnoj kompaniji.

Kao argumente za ovaj stav navodimo::

Kao argumente z a ovaj stav navodimo: Petorija ima pedesetogodišnju tradiciju u automobilskoj industriji; Država ovoj kompaniji pruža podršku putem subvencija, beskamatnih kredita, poreskih olakšica; Ova zemlja je takođe razvijena, potrošači imaju visoku ekološku svest i postoji tražnja za ovim vrstama automobila; GoYoung.Co je trenutno u vlasništvu kompanije Lion Motors , najvećeg proizvođača automobila

PowerPoint Presentation:

U prilog ovom ide i nedovoljno poznavanje tržišta na koje treba izmestiti proizvodnju (stabilnots valute, devizni kurs, kamatna stopa, životni standard...) Ova kompanija još uvek nije stekla komparativne prednosti u proizvodnji automobila u odnosu na druge proizvođače; Z bog lošeg poslovanja nije povoljan trenutak za izmeštanje proizvodnje.

PowerPoint Presentation:

Model automobila Vreme proizvodnje po vozilu Obim proizvodnje Ukupna vrednost proiz. aut. Društveno potrebno radno vreme Zaključak Zero 9 h 6 54 h 9 h Jednako Pro 10 h 5 50 h 9 h Najmanja produktivnost Easy 8 h 6 48 h 9 h Najveća produktivnost Ukupno 17 152 h Tabela 1: Utvrđivanje društveno potrebnog radnog vremena Na osnovu ove tabele zaključujemo da model Easy ima najveću poduktivnost, te stoga premeštanje ovog modela ne bi bilo dobro za kompaniju. Takođe, smatramo da treba smanjiti proizvodnju modela Pro.

Obratili smo pažnju i na trenutne slabosti u poslovanju ove kompanije::

Obratili smo pažnju i na trenutne slabosti u poslovanju ove kompanije: Nedovoljno kvalifikovane radne snage Nestimulisani mladi kadar Loša organizacija i saradnja nabavne i prodajne funkcije Loša saradnja finansijske službe i sektora za istraživanje tržišta Ne postoji stalna saradnja sa dobavljačima te sirovine nabavljaju po većoj ceni Korišćenje kratkoročnih kredita po visokim kamatnim stopama

PowerPoint Presentation:

Smatramo da je ključni problem ovog preduzeća upravo radna snaga. Rešenje ovog problema vidimo u vraćanju trening šeme, uvođenjem različitih takmičenja kao i nematerijalnih stimulacija u cilju povećavanja produktivnosti. N a taj način preduzeće će: Nadomestiti manjak vremena; S tabilizovati odnose između sektora; Koristiti ideje mladog kadra.

Strategija razvoja kompanije::

Strategija razvoja kompanije: Povećavanje dometa punjenja; Bolje ispitaivanje tržišta na koje odlazi; Postizanje integralne konkurentnosti; Formiranje damping cena jer ima subvencije države; Nastavak ulaganja u tehnološka istraživanja; Praćenje ekoloških standarda; Stvaranje brenda prepoznatljivog u svetu; Širenje tržišta na druge zemlje.

Tačka rentabilnosti za model Easy:

Tačka rentabilnosti za model Easy 2 3 4 5 35 30 25 20 25 20 15 10 5 1 FT UT UP Ukoliko kompanija proda 4 modela ostvaruje prihod od 29 495 eura i tu se nalazi preloma tačka rentabilnosti . Istim metodom smo odredili i za druga dva modela

PowerPoint Presentation:

Prateći ovu politiku kompanija će zaposliti brojne radnike, pružiti šansu mladim stručnjacima, steći poverenje Vlade, još više osavremeniti proizvodnju. Na taj način ostvaruju se mikro i makro ekonomski ciljevi.

authorStream Live Help