710

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Žena u autoservisu:

Žena u autoservisu

Slide2:

Žena ulazi u autoservis i traži poklopac 710. Prodavač u čudu malo zastane, priđe šefu i pita za poklopac 710. On, isto tako iznenađen, pozove mehaničara i postavi mu isto pitanje, ali ni on nije znao o čemu se radi.

Slide3:

Međutim, žena inzistira. Kaže da radi se o jednom bitnom dijelu motora koji je na tajanstveni način nestao. Pod svaku cijenu želi novi poklopac 710! Kako nitko nije imao pojma što bi to moglo biti, šef se dosjeti i pita ženu bi li ona mogla nacrtati taj poklopac 710.

Slide4:

Na sreću, žena je znala crtati i kako se, naravno, tog dijela motora jako dobro sjećala, nacrtala je krug promjera 8 cm i u njega upisala broj 710.

authorStream Live Help