Mary did you know - kerstmis

Views:
 
     
 

Presentation Description

a christmas slide show

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Mary Did you know A presentation by A disciple, known unto God bookertov@hotmail.com.

PowerPoint Presentation:

Wist je, Maria, dat je kleine jongetje ooit over water zal wandelen?

PowerPoint Presentation:

Wist je dat je kleine jongetje onze zonen en dochters zal redden?

PowerPoint Presentation:

Wist je dat je kleine jongetje gekomen is om jou helemaal nieuw te maken?

PowerPoint Presentation:

Mary Did you know Het kind dat jij verloste, zal jou spoedig verlossen.

PowerPoint Presentation:

Wist je, Maria, dat je kleine jongetje een blinde het zicht zal geven?

PowerPoint Presentation:

Wist je dat je kleine jongetje de storm zal stillen met Zijn hand

PowerPoint Presentation:

Wist je dat je kleine jongetje wandelde waar engelen vertoeven?

PowerPoint Presentation:

Mary Did you know Toen je jouw kleine kindje zoende, zoende je het gelaat van God.

PowerPoint Presentation:

Blinden zullen zien, doven zullen horen.

PowerPoint Presentation:

Doden zullen weer leven, lammen zullen springen, Stommen zullen spreken, alle lofprijs voor Het Lam.

PowerPoint Presentation:

Mary Did you know Wist je, Maria….

PowerPoint Presentation:

… dat je kleine jongetje de Heer van de schepping is?

PowerPoint Presentation:

Wist je dat je kleine jongetje op een dag over alle naties zal regeren?

PowerPoint Presentation:

Wist je dat je kleine jongetje het perfecte hemels Lam is?

PowerPoint Presentation:

I AM Het slapend kind dat je vasthoudt is de grote “Ik Ben”.

PowerPoint Presentation:

Biker Booker wenst u een gezegend kerstfeest Thanks to Reba for the song.

authorStream Live Help