Mary did you know - kerstmis

Views:
 
     
 

Presentation Description

het bijbelverhaal over Jesus' geboorte

Comments

Presentation Transcript

Slide2:

Mary Did you know A presentation by A disciple, known unto God bookertov@hotmail.com.

Slide3:

Wist je, Maria, dat je kleine jongetje ooit over water zal wandelen?

Slide4:

Wist je dat je kleine jongetje onze zonen en dochters zal redden?

Slide5:

Wist je dat je kleine jongetje gekomen is om jou helemaal nieuw te maken?

Slide6:

Mary Did you know Het kind dat jij verloste, zal jou spoedig verlossen.

Slide7:

Wist je, Maria, dat je kleine jongetje een blinde het zicht zal geven?

Slide8:

Wist je dat je kleine jongetje de storm zal stillen met Zijn hand

Slide9:

Wist je dat je kleine jongetje wandelde waar engelen vertoeven?

Slide10:

Mary Did you know Toen je jouw kleine kindje zoende, zoende je het gelaat van God.

Slide11:

Blinden zullen zien, doven zullen horen.

Slide12:

Doden zullen weer leven, lammen zullen springen, Stommen zullen spreken, alle lofprijs voor Het Lam.

Slide13:

Mary Did you know Wist je, Maria….

Slide14:

… dat je kleine jongetje de Heer van de schepping is?

Slide15:

Wist je dat je kleine jongetje op een dag over alle naties zal regeren?

Slide16:

Wist je dat je kleine jongetje het perfecte hemels Lam is?

Slide17:

I AM Het slapend kind dat je vasthoudt is de grote “Ik Ben”.

Slide18:

Biker Booker wenst u een gezegend kerstfeest Thanks to Reba for the song.

authorStream Live Help