sac huong mua xuan

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Thơ: NGUYỄN PHƯỚC HƯNG Nhạc: MAI NGUYÊN VŨ Tiếng hát: DIỆU HIỀN http://www.dunglac.org

Slide 2: 

Sắc hương mùa xuân, là má em tươi hồng. Gió êm dịu thơm, là tóc mây nhẹ bay.

Slide 3: 

Có em mùa xuân đào mai càng thắm tươi hơn. Bước em vừa qua, bướm trao sắc hương tình ái.

Slide 4: 

Có em mùa xuân làm trái tim anh rung động. Bước em điềm nhiên, em có nghe gì không?

Slide 5: 

Sáng nay trời xanh, cỏ hoa cùng nắng mênh mang. Én trao lượn vui cứ như mối mai tình ta.

Slide 6: 

Em em là mùa xuân, làm rộn rã thêm phố phường. Như câu ca tình yêu gửi trao biết bao lộc phúc.

Slide 7: 

Thêm sáng tươi niềm vui, đêm pháo hoa bừng lên. Bao yêu thương đầy vơi, dựng xây cuộc đời no ấm.

Slide 8: 

Em em là mùa xuân, làm rạng rỡ thêm đất trời. Em em đi nguyện kinh, cầu cho thế nhân hạnh phúc.

Slide 9: 

Cho khắp nơi trần gian, luôn sống trong bình yên. Em hay chăng lòng anh, nguyện cho mối duyên đôi mình.

Slide 11: 

Sắc hương mùa xuân, là má em tươi hồng. Gió êm dịu thơm, là tóc mây nhẹ bay.

Slide 12: 

Có em mùa xuân đào mai càng thắm tươi hơn. Bước em vừa qua, bướm trao sắc hương tình ái.

Slide 13: 

Có em mùa xuân làm trái tim anh rung động. Bước em điềm nhiên, em có nghe gì không?

Slide 14: 

Sáng nay trời xanh, cỏ hoa cùng nắng mênh mang. Én trao lượn vui cứ như mối mai tình ta.

Slide 15: 

Em em là mùa xuân, làm rộn rã thêm phố phường. Như câu ca tình yêu gửi trao biết bao lộc phúc.

Slide 16: 

Thêm sáng tươi niềm vui, đêm pháo hoa bừng lên. Bao yêu thương đầy vơi, dựng xây cuộc đời no ấm.

Slide 17: 

Em em là mùa xuân, làm rạng rỡ thêm đất trời. Em em đi nguyện kinh, cầu cho thế nhân hạnh phúc.

Slide 18: 

Cho khắp nơi trần gian, luôn sống trong bình yên. Em hay chăng lòng anh, nguyện cho mối duyên đôi mình.

Slide 19: 

Sắc hương mùa xuân, là nét môi em cười. Mắt em nhìn anh như ánh sao trời cao.

Slide 20: 

Tiếng yêu vừa trao, lòng nghe tình sóng dâng cao. Sánh vai cùng nhau bước trong sắc hương mùa xuân.

Slide 21: 

Sắc hương mùa xuân, là nét môi em cười. Mắt em nhìn anh như ánh sao trời cao.

Slide 22: 

Tiếng yêu vừa trao, lòng nghe tình sóng dâng cao. Sánh vai cùng nhau bước trong sắc hương mùa xuân.

Slide 23: 

Sánh vai cùng nhau bước trong sắc hương mùa xuân.

Slide 24: 

Thơ: NGUYỄN PHƯỚC HƯNG Nhạc: MAI NGUYÊN VŨ Tiếng hát: DIỆU HIỀN Thực hiện PPS: VÂN ĐỲNH AUSTRALIA tháng 1/2011

authorStream Live Help