Xin_dang_len

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: nhibao3388 (96 month(s) ago)

hay

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Sáng tác: HẢI ÁNH Trình bầy: CA ĐOÀN THIÊN THANH http://www.dunglac.org

PowerPoint Presentation:

Xin dâng lên tấm bánh này, là công trình lao tác đời con. Xin dâng lên chén rượu này, là nước mắt mồ hôi của cả nhân loại.

PowerPoint Presentation:

Xin dâng lên xác thân này, làm nên của lễ tế tình yêu. Xin dâng lên linh hồn này, hợp với bánh rượu thơm ngát hương tình yêu.

PowerPoint Presentation:

Xin dâng lên, xin dâng lên của lễ tin yêu muôn đời. Xin dâng lên, xin dâng lên của lễ hy sinh tuyệt đối.

PowerPoint Presentation:

Xin dâng lên, xin dâng lên để chúc vinh quang Chúa Trời. Xin dâng lên, xin dâng lên để sống an vui muôn đời.

PowerPoint Presentation:

Bao đau thương trong cảnh đời, cùng với những thao thức lẻ loi. Xin dâng lên trước nhan Ngài làm lễ tế tình yêu trót cả cuộc đời.

PowerPoint Presentation:

Khi an vui tháng năm dài, cuộc sống đầy tiếng hát niềm vui. Xin dâng lên trước nhan Ngài làm của lễ tạ ơn với cả cuộc đời.

PowerPoint Presentation:

Xin dâng lên, xin dâng lên của lễ tin yêu muôn đời. Xin dâng lên, xin dâng lên của lễ hy sinh tuyệt đối.

PowerPoint Presentation:

Xin dâng lên, xin dâng lên để chúc vinh quang Chúa Trời. Xin dâng lên,xin dâng lên để sống an vui muôn đời.

PowerPoint Presentation:

Xin dâng lên tấm bánh này, là công trình lao tác đời con. Xin dâng lên chén rượu này, là nước mắt mồ hôi của cả nhân loại.

PowerPoint Presentation:

Xin dâng lên xác thân này, làm nên của lễ tế tình yêu. Xin dâng lên linh hồn này, hợp với bánh rượu thơm ngát hương tình yêu.

PowerPoint Presentation:

Xin dâng lên, xin dâng lên của lễ tin yêu muôn đời. Xin dâng lên, xin dâng lên của lễ hy sinh tuyệt đối.

PowerPoint Presentation:

Xin dâng lên, xin dâng lên để chúc vinh quang Chúa Trời. Xin dâng lên, xin dâng lên để sống an vui muôn đời.

PowerPoint Presentation:

Bao đau thương trong cảnh đời, cùng với những thao thức lẻ loi. Xin dâng lên trước nhan Ngài làm lễ tế tình yêu trót cả cuộc đời.

PowerPoint Presentation:

Khi an vui tháng năm dài, cuộc sống đầy tiếng hát niềm vui. Xin dâng lên trước nhan Ngài làm của lễ tạ ơn với cả cuộc đời.

PowerPoint Presentation:

Xin dâng lên, xin dâng lên của lễ tin yêu muôn đời. Xin dâng lên, xin dâng lên của lễ hy sinh tuyệt đối.

PowerPoint Presentation:

Xin dâng lên, xin dâng lên để chúc vinh quang Chúa Trời. Xin dâng lên, xin dâng lên để sống an vui muôn đời.

PowerPoint Presentation:

Sáng tác: HẢI ÁNH Trình bầy: CA ĐOÀN THIÊN THANH Thực hiện PPS: VÂN ĐỲNH AUSTRALIA tháng 1/2012

authorStream Live Help