danh ngon gieo hat

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

DungLac.org Danh Ngôn: Gieo và Gặt

Slide 2:

Gieo và Gặt Gồm những câu nói ý nghĩa, mong làm cuộc sống hoàn thiện hơn

Slide 3:

Nhạc nền: Người Gieo Giống Sáng tác: Linh mục Hoàng Đức Piano: Thu Hằng Sưu tầm & Thực hiện: Duy Hân

Slide 4:

Nếu bạn gieo thành thật, bạn sẽ gặt lòng tin

Slide 5:

Nếu bạn gieo dối trá, bạn sẽ gặt ngờ vực

Slide 6:

Nếu bạn gieo ích kỷ, bạn sẽ gặt cô đơn

Slide 7:

Nếu bạn gieo lòng tốt, bạn sẽ gặt thân thiện

Slide 8:

Nếu bạn gieo khiêm tốn, bạn sẽ gặt mến trọng

Slide 9:

Nếu bạn gieo trách hờn, lên án, bạn sẽ gặt cô lập

Slide 10:

Nếu bạn gieo cân nhắc, bạn sẽ gặt hòa thuận

Slide 11:

Nếu bạn gieo chăm chỉ, bạn sẽ gặt thành công

Slide 12:

Nếu bạn gieo lười biếng, bạn sẽ gặt mê muội, ngu dốt

Slide 13:

Nếu bạn gieo tha thứ, bạn sẽ gặt hòa giải

Slide 14:

Nếu bạn gieo tham lam, bạn sẽ gặt tổn hại

Slide 15:

Nếu bạn gieo cởi mở, bạn sẽ gặt thân mật, tin tưởng

Slide 16:

Nếu bạn gieo lừa dối, bạn sẽ gặt kẻ thù

Slide 17:

Nếu bạn gieo hòa nhã thông cảm, bạn sẽ gặt cộng tác

Slide 18:

Nếu bạn gieo niềm tin, bạn sẽ gặt phép mầu

Slide 19:

Nếu bạn gieo tin đồn thất thiệt, bạn sẽ gặt bất an

Slide 20:

Nếu bạn gieo tội lỗi, bạn sẽ gặt hậu quả x ấu

Slide 21:

Nếu bạn gieo yêu thương, bạn sẽ gặt tình người

Slide 22:

Nếu bạn gieo khen ngợi khuyến khích, bạn sẽ gặt cảm mến

Slide 23:

Nếu bạn gieo dịu dàng, bạn sẽ gặt an bình

Slide 24:

Nếu bạn gieo nóng nảy, bạn sẽ gặt giận dữ

Slide 25:

Nếu bạn gieo thù oán, bạn sẽ gặt tai họa

Slide 26:

Nếu bạn gieo lạc quan, bạn sẽ gặt tin yêu

Slide 27:

Nếu bạn gieo ý chí, bạn sẽ gặt tương lai

Slide 28:

Nếu bạn gieo tranh dành, so bì bạn sẽ gặt chia rẽ

Slide 29:

Nếu bạn gieo ganh ghét, bạn sẽ gặt bất an

Slide 30:

Nếu bạn gieo hy sinh, bạn sẽ gặt an bình

Slide 31:

Nếu bạn gieo hoang phí, bạn sẽ gặt túng thiếu

Slide 32:

Nếu bạn gieo chỉ trích, bạn sẽ gặt phản kháng

Slide 33:

Nếu bạn gieo tham vọng, bạn sẽ gặt chiến tranh

Slide 34:

Nếu bạn gieo nhân đức, bạn sẽ gặt an vui

Slide 35:

Nếu bạn gieo chia sẻ, bạn sẽ gặt bình an

Slide 36:

Nếu bạn gieo lạnh lùng, bạn sẽ gặt cô đơn

Slide 37:

Nếu bạn gieo nụ cười, bạn sẽ gặt niềm vui

Slide 38:

Nếu bạn gieo chuyên cần học hỏi, bạn sẽ gặt kiến thức

Slide 39:

Nếu bạn gieo hồ đồ, thiếu suy xét bạn sẽ gặt hối hận

Slide 40:

Nếu bạn gieo lòng yêu nước, bạn sẽ gặt sức mạnh dân tộc

Slide 41:

Nếu bạn gieo điều lành, bạn sẽ gặt phước đức

Slide 42:

Nếu bạn gieo hạnh phúc, bạn sẽ gặt thiên đường

Slide 43:

Gieo suy nghĩ, gặt hành động

Slide 44:

Gieo hành động, gặt thói quen

Slide 45:

Gieo thói quen, gặt tính cách

Slide 46:

Gieo tính cách, gặt số phận

Slide 47:

Hãy cẩn thận những gì bạn gieo hôm nay ,

Slide 48:

Nó sẽ quyết định những gì bạn gặt vào ngày mai…

Slide 49:

Thân chúc bạn luôn gieo mầm xanh tốt, để rồi gặt hái những hoa trái của yêu thương và niềm vui…. duyhan@rogers.com

Slide 50:

Gieo và Gặt Lời Hay Ý Đẹp Nhạc nền: Người Gieo Giống Sáng tác: Linh mục Hoàng Đức Piano: Thu Hằng Duy Hân

authorStream Live Help