truong ca ma-ri-a

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 2:

Trường ca Thánh Nữ Đồng Trinh Maria DungLac.org

Slide 3:

Thơ: Hàn Mạc Tử Nhạc: Phạm Đức Huyến & Vũ Đình Ân Hợp xướng 4 giọng

Slide 4:

Trường Ca Ca Ngợi Mẹ Maria Gồm 10 Đoạn Hòa tấu với giàn hợp xướng 4 bè và 120 ca viên

Slide 5:

- Đoạn I: Ave Maria - Đoạn II: Sóng Lộc Triều Nguyên - Đoạn III: Đấng Tinh Truyền Thánh Vẹn - Đoạn IV: Bắc Đẩu Rạng Bình Minh - Đoạn V: Sứ Thần Thiên Chúa - Đoạn VI: Chuỗi Ngọc Vàng Kinh - Đoạn VII: Thơ Cầu Nguyện - Đoạn VIII: Hai Hàng Cây Bạch Lạp - Đoạn IX: Tấu Lạy Bà - Đoạn X: Phượng Trì – Thơ Tôi Bay

Slide 6:

Trích đoạn Trường Ca Thánh Nữ Đồng Trinh Maria Đoạn 4, 5 & 6

Slide 7:

Đoạn IV: Bắc Đẩu Rạng Bình Minh Đoạn V: Sứ Thần Thiên Chúa Đoạn VI: Chuỗi Ngọc Vàng Kinh

Slide 10:

Hợp xướng Trường ca: Thánh Nữ Đồng Trinh Maria Thơ: Hàn Mạc Tử Nhạc: Phạm Đức Huyến & Vũ Đình Ân Slide show: Duy Hân

authorStream Live Help