nho ve tinh cha nghia me

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

Sáng tác: TRẦM HƯƠNG FMRS Tiếng hát: GIA ÂN http://www.dunglac.org

Slide 3:

Chúa tác sinh con vào đời, cho con một mái ấm. Có bóng Cha yêu hiền hoà, có tình Mẹ rất bao la.

Slide 4:

Tình Cha dang cánh bay, tình Mẹ cao vút mây. Con ngụp lặn trong hạnh phúc biết mấy.

Slide 5:

Ngọt ngào khúc hát tri ân. Nguyện cầu Chúa xuống muôn ơn. Giúp Cha Mẹ con tháng ngày an hòa.

Slide 6:

Tựa ngọn nến cháy tiêu hao. Một đời vất vả gian lao. Nhắc trong lòng con nghĩa nặng tình Mẹ Cha.

Slide 7:

Tiếng hát ru con vào đời, đêm đêm Mẹ thao thức. Uốn nắn cho con thành người, mối tình Phụ Tử khôn vơi.

Slide 8:

Rồi khi lớn khôn trùng dương vỗ cánh bay. Tấm lòng Mẹ Cha luôn mãi dõi bước.

Slide 9:

Ngọt ngào khúc hát tri ân. Nguyện cầu Chúa xuống muôn ơn. Giúp Cha Mẹ con tháng ngày an hòa.

Slide 10:

Tựa ngọn nến cháy tiêu hao. Một đời vất vả gian lao. Nhắc trong lòng con nghĩa nặng tình Mẹ Cha.

Slide 12:

Có những khi xuôi dòng đời, con nghe lòng phơi phới. Thấp thoáng hương hoa gọi mời, ngất trời hạnh phúc lên ngôi.

Slide 13:

Rồi mùa xuân sẽ qua và mùa đông bước sang. Tấm lòng Mẹ Cha như những bóng mát.

Slide 14:

Ngọt ngào khúc hát tri ân. Nguyện cầu Chúa xuống muôn ơn. Giúp Cha Mẹ con tháng ngày an hòa.

Slide 15:

Tựa ngọn nến cháy tiêu hao. Một đời vất vả gian lao. Nhắc trong lòng con nghĩa nặng tình Mẹ Cha.

Slide 16:

Ngọt ngào khúc hát tri ân. Nguyện cầu Chúa xuống muôn ơn. Giúp Cha Mẹ con tháng ngày an hòa.

Slide 17:

Tựa ngọn nến cháy tiêu hao. Một đời vất vả gian lao. Nhắc trong lòng con nghĩa nặng tình Mẹ Cha.

Slide 18:

Sáng tác: TRẦM HƯƠNG FMRS Tiếng hát: GIA ÂN Thực hiện PPS: VÂN ĐỲNH AUSTRALIA tháng 7/2011

authorStream Live Help