Maruxa Mallo musica

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Maruxa Mallo nas augas da invisibilidade

serie verbenas:

serie verbenas Manifestación do populismo máis exacerbado, a muller asume un papel activo e independente ao presentársenos en primeiro plano, no centro do lenzo.

O mago, 1926:

O mago , 1926 o mago,1926

Serie verbena:

Serie verbena

Enfrentamento entre o papel tradicional feminino, vinculado exclusivamente ao ámbito familiar e doméstico, e o camiñar valente e decidido da muller nova, segura de si misma, reivindicando o espazo público e afastándose de tradicións e convencionalismos.:

Enfrentamento entre o papel tradicional feminino, vinculado exclusivamente ao ámbito familiar e doméstico, e o camiñar valente e decidido da muller nova, segura de si misma, reivindicando o espazo público e afastándose de tradicións e convencionalismos. A moza da cabra,1927

o deporte:

o deporte Exáltase a cultura do ocio deportivo como un dos piares dos novos horizontes abertos á muller dinámica, e en clara contraposición ás prácticas conservadoras da época nas que o ocio da muller se reducía a refinados labores caseiros.

Elementos para o deporte, 1927:

Elementos para o deporte, 1927

Ciclista, (1927):

Ciclista, (1927 )

o surrealismo:

o surrealismo Cloacas e campanarios

Serie Cloacas:

Serie Cloacas lixo,1932

terra e excrementos,1932:

terra e excrementos,1932

espantallo,1929:

espantallo,1929

a pegada,1929:

a pegada,1929

graxo e excrementos,1931:

graxo e excrementos,1931

a república e a guerra civil:

a república e a guerra civil Comprometida coa realidade

figuras,1937:

figuras,1937

o canto das espigas,1939:

o canto das espigas,1939

a sorpresa entre o trigo,1936:

a sorpresa entre o trigo,1936

o exilio:

o exilio A muller e a natureza viva

Cabeza de muller negra, 1946:

Cabeza de muller negra, 1946

ouro,1951:

ouro,1951

raza,1982:

raza,1982

acio de uvas,1944:

acio de uvas,1944

natureza viva,1943:

natureza viva,1943

natureza viva,1942:

natureza viva,1942

natureza viva,1942 :

natureza viva,1942

Estrellas de mar, 1952:

Estrellas de mar, 1952

máscaras, 1942:

máscaras, 1942

regreso e olvido:

regreso e olvido Viaxeiros do éter

Viaxeiro do éter,1982:

Viaxeiro do éter,1982

Viaxeiro do éter,1982 :

Viaxeiro do éter,1982

Viaxeiro do éter,1982 :

Viaxeiro do éter,1982

obra gráfica:

obra gráfica litografías. Serie Revista de Occidente, 1979

:


authorStream Live Help