Miranda Flor

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

La prehistòria

Slide 2: 

Al paleolític varen aparèixer els primers humans ,vivien en coves o a l'aire lliure,s'alimentaven de el que caçaven, pescaven i recol·lectaven. Ho aprofitaven tot del animals ,quan els menjars se acabaven,se'n anaven a una altres parts .Solien viure 20 anys,es solien morir de malalties insignificants:refredats,un esquinç..

El paleolític : 

El paleolític Les tribus solien formar-se per famílies,estaven formades per 20 o 30 persones. Usaven eines que fabricaven amb pedra,os i banyes: llances,trampes per animals..es feien copejant una pedra amb compte a una altra. Els paleolítics pintaven animals i moments de caça en parets i sostres de les coves . Usaven les mans de pinzells, i la pintura la obtenien de minerals mesclats amb greix d'animals. També feien escultures de de pedres petites

El neolític : 

El neolític Fa 7.000 anys varen construir tancats per els animals .Aixi varen sorgir els primes ramaders Quan recol·lectaven i queien una llavor, naixia una planta .Així varen sorgir els primes agricultors.

Slide 5: 

Necessitaven viure prop de els animals i cultivats així varen convertir-se en sedentaris ,i varen aparèixer els primers poblats. Vivien prop de rius per l'aigua i estaven envoltats de una tanca de troncs per protegien. Els neolítics pintaven quan caçaven i cuan recol·lectaven plantes ,dibuixaven de forma esquemàtica i amb un sol color.

L'edat dels metalls : 

L'edat dels metalls Fa uns 5.000 fabricaren objectes de metall.1coure,2 el bronze,3 el ferro,amb això començaren a fer eines

Slide 7: 

Els metalls no es trobaven per tot arreu,aìxi tots els poblats en zones riques en metalls es convertiren en ciutats. Les ciutats estaven envoltades d'una muralla de pedra per defensar-se millor Eren necessaris nou oficis :comerciants de metall, guerrers.. Inventaren els nous invents:la roda,la vela i l'arada. i

MONUMENTS MEGALÍTICS : 

MONUMENTS MEGALÍTICS Estaven fets amb pedres petites Per alçar-lo necessitaven moltes persones amb la ajuda de troncs i cordes.

Les Balears a la prehistòria : 

Les Balears a la prehistòria Els primes éssers humans arribaren a les Balears a l'edat dels metalls, fa uns 6.000 anys. Fa uns 4.000 anys s'agrupaven en poblats. Les cases tenien formes de barca invertida. Fa 3.600 la vida era mes violenta . Es protegien amb muralles i amb talaiots.

authorStream Live Help