Miquel Grimalt

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

LA PREHISTÒRIA.Miquel Grimalt Melià. : 

LA PREHISTÒRIA.Miquel Grimalt Melià.

EL PALEOLÍTIC 1. : 

EL PALEOLÍTIC 1. Els primers humans vivien a les coves. Menjaven del que caçaven,pescaven i recol·lectaven .

EL PALEOLÍTIC 2. : 

EL PALEOLÍTIC 2. Tots tenien una tribu. Allà feien eines amb pedra i os. A les coves pintaven accions de caça.

EL NEOLÍTIC. : 

EL NEOLÍTIC. Fa 7.000 anys varen sorgir els primers ramaders,i també varen començar a cultivar. També varen començar a fer poblats. Més tard sorgiren els primers artesans. Feren molins de vent. S humans

L'EDAT DELS METALLS. : 

L'EDAT DELS METALLS. Fa 6.000 anys varen aprendre a fer metall. Primer va sorgir el coure, el ferro i després el bonze. Cada vegada els pobles eren més grans i es convertien en ciutats. Més tard varen sorgir l'arada,la roda i la vela.

LES BALEARS A LA PREHISTÒRIA : 

LES BALEARS A LA PREHISTÒRIA Els primers humans varen venir a les Balears a L'edat dels Metalls amb vaixells. Fa 4.000 anys feren petits poblats amb cabanes de pedra anomenades NAVETAS. Fa 3.600 anys la vida es va fer violenta. I protegien amb talaiots. Els talaiots podien ser redons,quadrats.

authorStream Live Help