Adobe Photoshop

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Салеметсіздерме!!! Adobe Photoshop туралы м ағлұматты назарларыңызға ұсынамыз Adobe Photoshop

PowerPoint Presentation:

Adobe Photoshop

PowerPoint Presentation:

Adobe Photoshop- тың жұмыс ортасы

PowerPoint Presentation:

Adobe Photoshop графикалық бағдарламасы Adobe Photoshop - суреттерді, мәтіндерді өзгертуге, түрлендіруге, сақтауға арналған ең танымалы графикалық бағдарлама болып табылады. Adobe Photoshop графикалық бағдарламасы түстер палитрасымен жұмыс істеуге, суреттерді еңгізуге және шығаруға, контурларын ерекшелеуге, түс тандауға, сурет фильтрін тандауға, өлшемі мен кеңейтілімін өзгертуге, суреттерді түстендіруге және басып шығаруға мүмкіндік береді. Adobe Photoshop интерфейсі бағдарламамен өзара әрекеттесу әртүрлі деңгейдегі қолданушыларға арналып ойластырылған. Бағдарламамен жұмыс істеу: командаларды тышқанды басу арқылы жүзеге асыру және пернетақтада белгілі бір перне комбинацияларын басу арқылы операцияларды жүзеге асыру. Операцияларды жүзеге асырудың екі түрі де бір бірінен оңайлығымен және функцияны орындау жылдамдығымен ерекшеленеді. Әдеттегідей: бағдарламамен енді жұмыс ісеуді бастаған адам меню арқылы жұмыс істегенді таңдайды, ал маман пернетақта арқылы.

PowerPoint Presentation:

Adobe Photoshop графикалық редакторының интерфейсімен танысу Фотошоп бағдарламасын неден бастап жазарымды бірәз ойланып, ең алдымен программа интерфейсінен бастағанды жөн көрдім. Келесі бір екі постта да біраз теориялар болуы мүмкін. айып етпеңдер, алдымен теорияны біліп алыңдар деп мұғаліміміз жұбатушы еді. Adobe компаниясы өзінің ең мықты және атақты графикалық пакеттерін біріктіріп, жаңа Creative Suite, қысқаша айтқанда CS атты толық графикалық пакетін ұсынды. Оның құрамына Photoshop–пен біргеImageReady, Illustrator, InDesign, GoLive және Acrobat программалары кірді.

PowerPoint Presentation:

Photoshop CS өзінің жаңартылған өзгерістерімен графикалық кескіндер мен суреттерді жеңіл, ұтымды өзгертуге және өңдеуге мүмкіндік береді. Бұл нағыз ақпаратты цифрлік өңдеу жүргізетін кәсіби қосымша пакет. Photoshop CS-тың сипаттамаларының ерекшеліктері арқасында жұмысты кез келген адам, яғни қарапайым қолданушыдан кәсіпкер біліктілер тез әрі оңай орындай алады. Adobe Photoshop программасы графикалық объектілерді өңдеу, өзгерту, сақтауда қолданылатын пакеттердің бірі.

PowerPoint Presentation:

Adobe Photoshop – палитрамен жұмыс істеу, калибровка жасау, сканерлеу, импорттау және экспорттау, облыстарды, контурларды бөлу, салу/өзгерту, түстерді, қабаттарды, каналдар және маскаларды, таңдау және тағы басқа мүмкіндіктерді ұсынады. Adobe Photoshop программасының басты беті төменде келтірілген Міне басты беті осы. Енді әр бөлігіне жеке жеке тоқталып кетейін: Программа терезесінің атауы. Бұл енді кәдімгі Windows-тың стантартты қатары, яғни ағымдағы программаның атауы жазылған.

PowerPoint Presentation:

Photoshop-тың негізгі терезесі Меню қатары Инструменттер палитрасы Жұмыс тақтасы Түстер палитрасы Тақырып бағаны Қабаттар Жабу батырмасы Жұмыс терезесінің өлшемі

PowerPoint Presentation:

РАСТР СУРЕТ Растр сует намеси «бит-форматындағы графикалық файл» (bitmap) - цифрлык суреттер ұсынысыньң әдісі болып саналады. Растр сурет бiрнеше форматта белгiленедi: .gif, .jpeg, .bmp. Растр сурет бейнені биттiк акпаратты жүйелiлiк түрде көрсетіп, экранға пиксель ретiнде орналастырады. Бұл пиксельдер түс нүктелерiн кұрастырып, бүкіл суреттi тудырады.  

PowerPoint Presentation:

ФОТОШОП МҮМКІНДІКТЕРІ 1 ) Content-aware Fill - толықтай автоматтандырылған суреттердi "Жамау" кұралы. Қысқаша айтқанда, бұл кұрал сізге суреттердi өзгертуге немесе жана сурет тудыруға мүмкiндiк бередi.

PowerPoint Presentation:

Adobe – Photoshop-ты алғаш жүктегенде фотошоптың негізгі терезінде жүктелген графикалық файл көрінеді.Негізгі терезе келесі элементтен тұрады: 1. Меню қатары: Edit, layer, image, select, filter, view, window, help. Image – тікелей бейнелермен жұмыс істеуге арналған. Layer – қабаттар мен жұмыс істеуді ұйымдастыру. Select – ерекшелеу және онымен жұмыс жасау. Filter – функцияның әр-түрлі қызмет атқаратын қосымша модельдерінің жиынтығы Window – палитраларды қосу және ажырату. 2. Инструменттер палитрасы: Жұмыс істеу барысында ең жиі қолданылатын барлық негізгі құралдар орналасқан элемент. Көпдеген инструменттердің батырмасында қосымша элементтерді шығаратын тілшелер орналасқан Photoshop-тың негізгі терезесі

PowerPoint Presentation:

3. Параметрлер палитрасы (Options): Инструменттерді өзгертуге болатын параметрлері көрсетіледі. 4. Палитралар — Спецификалық қызмет атқаруды басқару элементі топтастырылған кішігірім терезе. 5. Қыстырмалар – Үнсіз келісім бойынша экранда 3-ші пайда болады . Олар:Browser (Шолушы), Too Presets және Layer Comps.Олар жиі қолданылатын файлдарды тез шақыру қызметін атқарады.Кез келген палитраны қыстырма ретінде қаастыруға болады. Photoshop-тың негізгі терезесі

PowerPoint Presentation:

Adobe Photoshop

PowerPoint Presentation:

Тест сұрақтары Photoshop

PowerPoint Presentation:

1) Төмендегі нұсқалардың қайсысы Photoshop арқылы жасалынбайды?

PowerPoint Presentation:

A ) Суретсалу B ) Суреттердітүзету С ) Аудионыөзгерту D ) Вебдизайнжасау E ) Анимацияжасау

PowerPoint Presentation:

2) Графикалық файлды принтерден шығару үшін суреттің resolution қанша болу керек?

PowerPoint Presentation:

А) 72dpi B) 72.5 dpi C) 100 dpi D) 300 dpi E) 96 dpi

PowerPoint Presentation:

3) Төмендегі нұсқалардың қайсысы түс тәртіптемелеріне жатпайды?

PowerPoint Presentation:

А) RGB B) Lab C) CMYK D) Levels E) Indexed

PowerPoint Presentation:

4) RGB тәртіптемесіндегі пиксельдің интенсивті мағынасы қандай?

PowerPoint Presentation:

А) 1-100 B) 0-254 C) 0-255 D) 1-99 E) 0-100

PowerPoint Presentation:

5) Төмендегін ұсқалардың қайсысы "Жамау" құралына сăйкес келеді?

PowerPoint Presentation:

A) Content Aware Move B) Content Aware Fill C) Patch Tool D) Edit Filter E) Ешқайсысы

PowerPoint Presentation:

6 ) Бөлінген облыстардың орнын ауыстыру (Move) үшін қолданылатын құралдар

PowerPoint Presentation:

А) Shift+V . В) Shift+K . С) Перо (Pen), Shift+P; Д) Пипетка (Eyedropper), Е) Губка (Sponge)

PowerPoint Presentation:

7 ) Векторлық фигураларды салуда қолданылатын құралдар

PowerPoint Presentation:

А) Тікбұрыш (Rectangle), Shift+U; В) Перо (Pen), Shift+P; С) Shift+K . D ) Patch Tool Е) Content Aware Fill

PowerPoint Presentation:

8) Қасиеттер панельі дегеніміз не?

PowerPoint Presentation:

А) Ағымдағы құралды баптауға арналған панель B) Суреттердітүзету С) Перо (Pen), Shift+P; D) Вебдизайнжасау E) Анимацияжасау

PowerPoint Presentation:

9 ) Бейнелердің алдында болған жағдайына келтіретін құралдар Қалпына келтіретін кисть

PowerPoint Presentation:

А) (History Brush), Shift+Y; B) Lab C) CMYK D) Levels E) Indexed

PowerPoint Presentation:

10). Слой (Layer ) дегеніміз...

PowerPoint Presentation:

А) қабаттармен жұмыс: құру, өшіру, дубляж, қабаттар эффектісі, қабаттарды топтау, байланысқан қабаттарда объектілерді реттеу, қабаттар маскалары В) ткрыть командасын таңдаған кезде құжаттары бар диалогты терезе ашылады. С ) Егер соңында көп нүктесі бар команданы орындасақ, экранда диалогты терезе немесе диалог ашылады. Д) редакторлау: таңдап алынған облыстарды көшіру, өшіру және орнату; Е) Программа терезесінің атауы

PowerPoint Presentation:

Соңы Назар аударып көргендеріңізге рахмет!!! Дайындаған: Сагидолла Айқын Серікқызы Алия Қабылдаған: Тукенова Л.М. «Қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ету» пәні бойынша

authorStream Live Help