Geted

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

GETICA S'EYES

Comments

Presentation Transcript

GETICA Grupul de Educaţie a Tinerilor pentru Cetăţenie Activă :

GETICA Grupul de Educaţie a Tinerilor pentru Cetăţenie Activă S'EYES Social Empowerment of Youth in European Societies

GETICA :

GETICA este un grup informal de tineri care sprijină dezvoltarea societății civile ​fondatorii studiază Științe Politice la Universitatea Bucureşti ​promovează cooperarea Europeană și schimburile interculturale ​participă la programul Erasmus+ cu o iniţiativă transnaţională, propunând un proiect de parteneriat strategic

S'EYES Social Empowerment for Youth in European Societies :

S'EYES Social Empowerment for Youth in European Societies ​este un parteneriat strategic Erasmus+, în domeniul tineretului, având scopul final să întărească puterea socială a tinerilor și participarea lor activă la viața social - politică ​include 2 organizaţii partenere din două state diferite, ambele fiind grupuri informale de tineri ​se va desfăşura în perioada 01/02/2015 - 31/01/2016, data de aplicaţie 01/10/2014​

DE CE? Ce înseamnă puterea socială pentru tineri? :

DE CE? Ce înseamnă puterea socială pentru tineri? Putere socială ​conștiința valorii și a drepturilor proprii ​alegerea variantei optime de dezvoltare ​atitudine de învingător ​succes, ​ajutor sau exemplu pentru alţii ​câștig pentru societate Neputinţa (învățată) ​subestimarea valorii sau a drepturilor ​alegeri întâmplătoare sau greșite ​ ​atitudinea de învins sau lipsa atitudinii ​insuccesul personal ​stagnare sau pierdere pentru societate

CUM? Prin ce mijloace pot fi echipaţi tinerii cu putere socială? :

CUM? Prin ce mijloace pot fi echipaţi tinerii cu putere socială? Putere socială = Cunoștință + Conștiință = Informaţii + Convingeri < Conţinutul mesajului + Forma mesajului < Mijloace intelectuale + Mijloace Materiale < Activități de învăţare + Achiziții HiTech ​rezultă necesitatea activităților de învăţare, care vor fi: transnaţionale și interculturale, peer -learning și schimburi de bune practici, experienţiale și practice​

OBIECTIVE :

OBIECTIVE Obiectiv final: întărirea puterii sociale a unui număr cât mai mare de tineri (cel puţin o sută) din ambele ţări implicate, realizând activități și un mesaj bine ţintit de informare și conștientizare a drepturilor cetăţenești și valorii proprii ​Obiectiv primar 1: construirea unei strategii și a cadrului (mijloacelor tehnice) care să favorizeze receptarea mesajului ​Obiectiv primar 2: construirea mesajului propriu zis și a vectorilor de transmitere (emisiuni, filme)

OBIECTIVE OPERAŢIONALE :

OBIECTIVE OPERAŢIONALE asigurarea schimbului de informaţie și experienţă, a inovaţiei și răspândirii bunelor practici - cel puţin câte 2 tineri din fiecare organizaţie vor petrece XX zile la organizaţia parteneră ​construirea treptată a strategiei de transmitere a mesajului, prin cooperare transnaţională în timpul a 4 reuniuni de proiect (câte 2 în fiecare ţară și cel puţin câte 10 mobilități de fiecare organizaţie ​realizarea unei staţii media (emisie-recepţie radio, proiectoare, camere video)

OBIECTIVE OPERAȚIONALE :

OBIECTIVE OPERAȚIONALE ​realizarea unei emisiuni radio săptămânale, începând cu luna 6 și zilnice, din luna 9 ​realizarea a câte 10 interviuri filmate de fiecare, dar și proiectarea lor în sala media ​organizarea a cel puţin câte 10 activități locale de tineret de către fiecare partener ​facilitarea începerii unei cariere în domeniul antreprenoriatului social pentru cel puţin 4 tineri prin transformarea grupurilor în ONG-uri ​asigurarea multiplicării impactului prin crearea unui suport online (pe eTwinning, Salto, sau Facebook) pentru diseminarea rezultatelor

BUGETUL ORIENTATIV :

BUGETUL ORIENTATIV Management: 6000+3000= 9000 ​Mobilități: 5750+5750=11500 ​Act. învăţare: 5000*4= 20000 ​Produse int.: 4500+4500= 9000 ​Echipamente: 10000 ​Total: 59500 €

STAŢIE MEDIA :

STAŢIE MEDIA staţie de emisie-recepţie (10-50km) ​proiectoare și ecran 3D ​cameră video ​(​minim)

authorStream Live Help