Prezentare proiect Comenius "QED - Quality in Europe Diversity"

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Presentation of the QED Comenius project, at the 7 July Reunion of Comenius Projects "Reuniune de monitorizare si consiliere - Proiecte Scolare Multilaterale Comenius 2011", in Bucharest

Comments

Presentation Transcript

Arial:

Parteneriate Scolare Multilaterale Comenius 2011 Bucureşti, 7 iunie 2013 Reuniune a de monitorizare si consiliere

Office Theme:

„ QED – Quality in Europe's Diversity ” Proiect de p arteneriat şcolar multilateral Comenius 2011-2013 Centrul de Excelen ţă pentru Tinerii Capabili de Performan ţă Boto ş ani ( coordonator ) Proiect realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, finanţat cu un grant de 24000 €, prin Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, în cadrul Programului de învăţare pe tot parcursul vieţii, Programul Sectorial Comenius. Con ţ inutul acestor informa ţ ii reprezint ă exclusiv responsabilitatea autorilor . Agen ţ i a Naţională ş i Comisia European ă nu sunt responsabile de modul î n care con ţ inutul acestor informa ţ i i va fi utilizat .

Equation:

De ce „ QED – Quality in Europe's Diversity”? Fondatorii QED sunt 6 profesori de matematică, reprezentând şcoli şi sisteme educaţionale diferite, din ţări răspândite în toată Europa: Islanda, Polonia, Germania, România, Grecia şi Turcia.

Reuniunea de monitorizare si consiliere :

Colaborând iniţial în cadrul proiectului eTwinning „e-Twins in Maths” , ei au suprapus o diversitate de culturi şi sisteme educaţionale peste spaţiul comun al matematicii.

De ce „ QED – Quality in Europe's Diversity”?:

A rezultat că diversitatea înseamnă: Inspiraţie Inovaţie Învăţare Cooperare Adică o sursă de creştere a calităţii în educaţie! qed

PowerPoint Presentation:

Astfel s-a născut proiectul „QED – Quality in Europe's Diversity ”, pentru ca , explorând şi valorificând diversitatea ideilor şi metodelor de predare, să genereze creşterea calităţii învăţământului matematic în şcolile partenere.

A rezultat că diversitatea înseamnă::

Într-adevăr, parteneriatul ne-a permis să învăţăm şi să împărtăşim cele mai bune practici de predare a matematicii. Fiecare partener ne-a relevat modul său de a privi educaţia, din perspectiva propriului sistem educaţional şi cultural, aducând o valoare adăugată proiectului.

Astfel s-a născut proiectul „QED – Quality in Europe's Diversity”, :

Partenerii QED Centrul de Excelen ţă pentru Tinerii Capabili de Performan ţă , Boto ş ani, Rom â nia (coordonator) Goetheschule Wetzlar , Wetzlar, Germania Geniko Lykeio Kisamou, Kissamos , Grecia – Creta Borgarholtsskoli , Reykjavik , Islanda Ahmet Eren Anadolu Lisesi, Kayseri, Turcia Zespol Szkol Ogrodniczych i Ogolnoksztalcacych im. Mariana Raciborskiego , Pruszcz Gdański , Polonia

PowerPoint Presentation:

Centrul de Excelen ţă pentru Tinerii Capabili de Performan ţă , Boto ş ani, Rom â nia (coordonator) Este o instituţie arondată Inspectoratului Şcolar Judeţean Botoşani care asigură accesul elevilor capabili de performanţă la un învăţământ diferenţiat de calitate, pe măsura capacităţilor lor excepţionale şi nivelului înalt de pregătire, în domeniul matematicii şi al ştiinţelor naturale.

Într-adevăr, parteneriatul ne-a permis să învăţăm şi să împărtăşim cele mai bune practici de predare a matematicii.:

Rezultatele elevilor CETCP la Olimpiadele Naţionale în 2012 I.O. GROUPS 1 X MATHEMATICS 1 X CHEMISTRY GOLD MEDAL 1 X PHYSICS MENTION 3 X MATHEMATICS 4 X PHYSICS 3 X CHEMISTRY BRONZE MEDAL 1 X MATHEMATICS 2 X INFORMATICS 2 X PHYSICS SILVER MEDAL 4 X MATHEMATICS 1 X PHYSICS

Partenerii QED :

Mesajul către parteneri: Excelenţa se obţine fixând standarde înalte şi încurajând competiţia Elevi supradotaţi, profesori foarte bine pregătiţi, multe ore de muncă suplimentară Încurajarea competiţiei (cel puţin 6 concursuri naţionale de matematică pe an!) România are cele mai bune rezultate la OIM, dintre toţi partenerii (inclusiv Germania)

Centrul de Excelenţă pentru Tinerii Capabili de Performanţă, Botoşani, România (coordonator):

Goetheschule Wetzlar , Wetzlar , Germania Este o instituţie şcolară de învăţământ secundar pentru clasele 11-13, fiind una dintre cele mai mari şcoli din Germania unde elevii pot dobândi competenţele necesare pentru intrarea într-o instituţie de învăţământ superior. Are programe diferenţiate în funcţie de nivelul de pregătire al elevilor, asigurând şi accesul acestora la diverse proiecte internaţionale .

Rezultatele elevilor CETCP la Olimpiadele Naţionale în 2012:

Mesajul către parteneri: Funcţionalitate şi eficienţă Elevii sunt selectaţi încă de la finalul şcolii primare Curriculumul de matematică este cuprinzător şi orientat spre aplicaţii practice Şcoala funcţionează perfect, pe principiul „Omul potrivit la locul potrivit” Profesorii stagiari sunt îndrumaţi de un mentor timp de 2 ani Educaţia non-formală are un rol foarte important; bibliotecile şi muzeele sunt amenajate ca spaţii interactive, unde se pot organiza ateliere de lucru

Mesajul către parteneri: Excelenţa se obţine fixând standarde înalte şi încurajând competiţia:

Muzeul Mathematikum din Giessen - elevii sau copiii însoţiţi de părinţi, învaţă jucându-se:

Goetheschule Wetzlar, Wetzlar, Germania :

Mathematikum: matematica este practică şi interesantă

Mesajul către parteneri: Funcţionalitate şi eficienţă:

Phantastiche Bibliotek – o bibliotecă cu adevărat atractivă

Muzeul Mathematikum din Giessen - elevii sau copiii însoţiţi de părinţi, învaţă jucându-se::

Geniko Lykeio Kisamou , Kissamos , Grecia – Insula Creta Este un liceu teoretic unde învaţă aproximativ 300 de elevi care se pregătesc în principal pentru a accede în învăţământul superior. Anul şcolar începe la 11 septembrie şi se termină la 15 iunie. Perioada 15 mai - 15 iunie este dedicată examenelor şi nu se ţin cursuri. La finalul liceului (3 ani), elevii susţin examinările finale, în urma cărora sunt admişi în învăţământul superior.

Mathematikum: matematica este practică şi interesantă:

Mesajul către parteneri: Cultură generală şi democraţie Curriculumul de matematică este cuprinzător, conţinând multă geometrie elementară, opţional se studiază astronomia Relaţiile dintre profesori şi elevi sunt democratice, elevii sunt calzi şi entuziaşti Democraţia se învaţă în mod practic; anual se organizează alegeri libere printre elevi iar Consiliul elevilor contribuie la unele decizii importante din şcoală

Phantastiche Bibliotek – o bibliotecă cu adevărat atractivă:

Curriculumul matematic al Greciei este asemănător cu al României

Geniko Lykeio Kisamou, Kissamos, Grecia – Insula Creta :

Elevii greci studiază intens pentru admiterea în învăţământul superior

Mesajul către parteneri: Cultură generală şi democraţie:

Borgarholtsskoli , Reykjavik , Islanda Este o ş coală secundară care oferă 3 tipuri de învăţământ (academic, vocaţional şi special), având aproximativ 1500 de elevi. Indiferent de profil, toţi elevii învaţă o anume meserie, beneficiind de practica în atelierele excepţional dotate ale şcolii. Nu există clase, elevii participă la cursuri modulare, pe care le pot repeta până la promovare, conform cu un sistem de credite.

Curriculumul matematic al Greciei este asemănător cu al României:

Mesajul către parteneri: Fiecare copil este preţios şi iubit, şcoala este o a doua casă, profesorii o a doua familie Curriculumul matematic este modular şi diferenţiat pe profiluri, fiind accesibil mai multor elevi; Şcolile îşi stabilesc propriul sistem de evaluare, bazat pe credite şi examinarile anuale Elevii cu nevoi speciale beneficiază de profesori specializaţi şi învaţă în aceeaşi scoală cu ceilalţi Dotările şi mobilierul şcolii asigură un confort asemănător cu cel de acasă: au canapele şi se descalţă la intrare, în timpul liber pot citi la bibliotecă Educaţia nonformală este foarte importantă şi se desfăşoară în muzee şi centre de ştiinţă

Elevii greci studiază intens pentru admiterea în învăţământul superior:

Biblioteca şcolii

Borgarholtsskoli, Reykjavik, Islanda :

Elevii studiază la bibliotecă

Mesajul către parteneri: Fiecare copil este preţios şi iubit, şcoala este o a doua casă, profesorii o a doua familie:

Atelierul auto sponsorizat de Toyota

Biblioteca şcolii:

Elevii învaţă viitoarea meserie

Elevii studiază la bibliotecă:

Sistemul solar la Centrul de Ştiinţe ale Pământului

Atelierul auto sponsorizat de Toyota:

Ahmet Eren Anadolu Lisesi, Kayseri, Turcia Este un liceu teoretic care pregăteşte elevi în domeniile ştiinţe, istorie şi filologie. Toţi elevii beneficiază de cursuri intensive de limbi străine şi în general, îşi vor continua studiile în învăţământul superior. Cursurile încep la 8:15 cu intonarea imnului naţional în careu. După o pauză de prânz, elevii mai au 2 ore de after-school. În acest acest an toate clasele au fost echipate cu table inteligente.

Elevii învaţă viitoarea meserie:

Mesajul către parteneri: Disciplină, patriotism, dezvoltare. Investim în educaţie! Curriculumul de matematică este cuprinzător şi c on ţ ine multă geometrie sintetică Elevii poartă uniforme, sunt disciplinaţi, dornici să se implice în toate activităţile În fiecare dimineaţă se intonează imnul naţional în faţa şcolii În anul 2012-2013 s-au instalat table interactive în toate şcolile, iar la anul toţi elevii şi profesorii vor avea tablete

Sistemul solar la Centrul de Ştiinţe ale Pământului:

În fiecare sală de clasă, există o tablă inteligentă

Ahmet Eren Anadolu Lisesi, Kayseri, Turcia :

Tabla interactivă este un calculator cu touchscreen cu acces la Internet

Mesajul către parteneri: Disciplină, patriotism, dezvoltare. Investim în educaţie!:

Zespol Szkol Ogrodniczych i Ogolnoksztalcacych im. Mariana Raciborskiego , Pruszcz Gdański , Gdansk, Polonia Este un grup şcolar vocaţional, de învăţământ secundar liceal şi post-liceal, care oferă elevilor posibilitatea de a se specializa în multe domenii, tehnic, horticultură, comerţ, cosmetică, dar şi calculatoare şi multimedia. Elevii au posibilitatea să-şi continue studiile în ciclul superior.

În fiecare sală de clasă, există o tablă inteligentă:

Mesajul către parteneri: Flexibilitate şi adaptabilitate. Toţi absolvenţii să fie capabili de a-şi găsi un loc de muncă Curriculumul matematic este restrâns, nu se studiază analiza matematică Elevii prezintă proiecte practice, ca de exemplu, amenajarea unui colţ de grădină Şcoala s-a adaptat la schimbările de pe piaţa muncii, oferind profiluri ca: arhitect peisagist, cosmetician, operator multimedia Şcoala accesează diverse fonduri şi proiecte prin care îşi îmbunătăţeşte dotările (ateli e rul de cosmetică, laboratorul multimedia, tabla interactivă)

Tabla interactivă este un calculator cu touchscreen cu acces la Internet:

Tabla interactivă – un instrument tot mai necesar

Zespol Szkol Ogrodniczych i Ogolnoksztalcacych im. Mariana Raciborskiego, Pruszcz Gdański, Gdansk, Polonia :

Şcoala dispune de o adevărată grădină botanică

Mesajul către parteneri: Flexibilitate şi adaptabilitate. Toţi absolvenţii să fie capabili de a-şi găsi un loc de muncă:

Obiectivele QED: Cunoaşterea şi înţelegerea sistemelor educaţionale implicate, creşterea calităţii şi a dimensiunii europene a pregătirii continue a profesorilor de matematică; Încurajarea inovaţiei în educaţie, a utilizării TIC în predare, crearea de conţinut TIC şi de matematică aplicată, în scopul pregătirii elevilor pentru piaţa muncii, a dezvoltării liberei iniţiative şi a spiritului antreprenorial;

Tabla interactivă – un instrument tot mai necesar:

Schimbul de bune practici în domeniul managementului şcolar şi al relaţiilor cu autorităţile şi comunitatea locală; Schimbul de informaţii, experienţă şi bune practici de predarea matematicii, abordări complementare de tipul „şcoala de după şcoală”, educaţia incluzivă dar şi educaţia pentru performanţă; Cunoaşterea şi înţelegerea, de către elevi şi profesori, a diversităţii c ulturale europene, inclusiv a diversităţii limbilor şi a valorilor.

Şcoala dispune de o adevărată grădină botanică:

Produsele QED : Studiu comparativ (în formă electronică şi broşură) Ghid metodologic (în formă electronică şi broşură) Pliante de prezentare (6 tipuri, câte unul pentru fiecare ţară participantă) Website de comunicare şi prezentare Articole şi prezentări

Obiectivele QED::

Teaching Maths around Europe - comparative study - Studiu comparativ privind predarea matematicii în ţările partenere care vizează următoarele forme de educaţie: tehnic - vocaţională generală - teoretică incluzivă şi de performanţă complementară („şcoala de după şcoală”)

Produsele QED::

Cross-curricular Aproaches of Mathematics - methodological guide - Ghid metodologic de abordare interdisciplinară a matematicii realizat ca urmare a micro-proiectelor desfăşurate cu elevii, axate pe ICT (Germania şi România), ştiinţe (Islanda), economie şi antreprenoriat (Polonia şi Turcia), cultură şi artă (Grecia)

PowerPoint Presentation:

Abordarea interdisciplinară a matematicii Ghid metodologic I . Aplica ţii ale matematicii în ştiinţe (Islanda) …………. ....... pag . 3 II . Matematica în cultură şi societate (Grecia) ………… ........p ag . 12 III . Matematica în economie (Turcia şi Polonia)... …… ......... pag . 24 IV. Aplicaţiile ICT în predarea şi învăţarea matematicii (România şi Germania).............................................................................. pag . 28 Adrese web: http :// www.geogebratube.org/collection/show/id/3309 http:// www.slideshare.net/effiefil/maths-in-culturar-life-new http://new- t winspace.etwinning.net/c/portal/ layout?p_l_id =13469855&p

Cross-curricular Aproaches of Mathematics - methodological guide -:

I. Aplica ţii ale matematicii în ştiinţe (Echipa QED – Islanda, coordonată de profesoara de matematică Johanna Egersdottir) Argumentează rolul şi implicaţiile matematicii în ştiinţele naturale; Prezintă sugestii metodologice şi exerciţii practice din domeniul măsurării erorilor (adunare la lungimi şi multiplicare la volume), erorile în măsurarea timpului, grafice şi tabele. Sunt specificate materialele didactice necesare şi sunt prezentate fişe de laborator.

PowerPoint Presentation:

Math applied in science  

Abordarea interdisciplinară a matematicii Ghid metodologic :

II . Matematica în cultură şi societate (Echipa QED – Grecia, coordonată de profesoara de matematică Eftimia Fillipaki) O impresionantă colecţie de aplicaţii şi implicaţii ale matematicii în cultură şi societate, organizate în ordine cronologică, dar şi pe domenii de aplicabilitate; O prezentare power-point atractivă şi coerentă, care are darul de a fascina cititorul, prin bogăţia de imagini şi informaţii; Prezentarea poate fi găsită şi la adresa http://www.slideshare.net/effiefil/maths-in-culturar-life-new

I. Aplicaţii ale matematicii în ştiinţe (Echipa QED – Islanda, coordonată de profesoara de matematică Johanna Egersdottir):

Câteva exemple din ghidul metodologic

Câteva exemple din ghidul metodologic:

III. Matematica în economie (Echipele QED din Turcia şi Polonia, coordonate de profesorii de matematică Bulent Isik şi Katarzina Sagun) Sunt prezentate mai multe argumente, privind aplicaţiile matematicii în economie, într-un articol interesant şi instructiv, atât pentru elevi, cât şi pentru profesori sau părinţi. Articolul poate fi găsit pe site-ul QED-online de pe portalul eTwinning la adresa: http:// new-twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_l_id=13469855&p

PowerPoint Presentation:

Mathematics & Economy   John Nash when he visited our country, according to OECD countries are far below average in mathematics to learn mathematics with a weak justice system is weak in countries like writing a sentence written on the corner a lot of comments made, he said, the issue from a different perspective, a perspective essential to the economy and financial mathematics was. Economy and finance work on some math before.

III. Matematica în economie (Echipele QED din Turcia şi Polonia, coordonate de profesorii de matematică Bulent Isik şi Katarzina Sagun):

IV. Aplicaţiile ICT în predarea şi învăţarea matematicii (Echipele QED din România şi Germania, coordonate de profesorii de matematică Liviu Tiron şi Meike Stamer) Argument pentru utilizarea noilor tehnologii ale informaţiei în predarea şi învăţarea matematicii; T est-joc – soft interactiv cu tema „Derivate şi derivabilitate”, numit Functionmaster;

Mathematics & Economy:

  Maths lesson Unit : “Differential Calculus” Topic: Repetition and consolidation of the derivation its applications  

IV. Aplicaţiile ICT în predarea şi învăţarea matematicii (Echipele QED din România şi Germania, coordonate de profesorii de matematică Liviu Tiron şi Meike Stamer):

Programă curs opţional de ICT aplicat în matematică „Studiul matematicii şi rezolvarea de probleme cu ajutorul softului GeoGebra”; Consideraţii metodice şi aplicaţii GeoGebra (modelarea ariilor pătratului, dreptunghiului şi cercului cu ajutorul funcţiei de gradul II); Proiectele elevilor participanţi la ONM (prezentări ppt în engleză – articole şi probleme de matematică) http ://www.geogebratube.org/collection/show/id/3309 http://new- t winspace.etwinning.net/c/portal/ layout?p_l_id =13469855&p

PowerPoint Presentation:

Project 2. TRIGONOMETRIC PRIMITIVES Author: Andreas Walter Zimmermann, 12th grade student, Center of Excellence and National College “Mihai Eminescu” Botosani I am going to present you an interesting problem, which I had to do during a contest last week. It is from my favourite maths chapter, mathematical analysis and I hope you will enjoy my solution. Here is the problem: Find the primitive:

PowerPoint Presentation:

Valorizare şi noi proiecte (I) Ghidul metodologic poate fi folosit de profesorii de matematică din ţară şi din străinătate în cadrul orelor de matematică ca o abordare trans-disciplinară a lecţiilor din curriculumul obişnuit; Informaţiile interesante şi uşor de urmărit pot fi citite de elevii care doresc să afle mai mult despre aplicabilitatea matematicii în alte domenii;

PowerPoint Presentation:

Valorizare şi noi proiecte (II) Pe termen scurt, avem în proiect să traducem produsele finale în limbile ţărilor partenere , proiect în care se vor implica şi elevii . Experienţa micro-proiectelor care au generat ghidul de faţă a creat deja o idee de proiect concretizată într-o aplicaţie de parteneriat pentru 2013-2015, anume proiectul ICTEAM. De asemenea, un nou proiect MATHEMA – proiect multilateral Comenius, este în discuţie pentru 2014-2016.

PowerPoint Presentation:

QED-online website cu conţinut educaţional, utilizat pentru comunicare, dar şi pentru diseminarea rezultatelor http:// new-twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_l_id=12364528&p_p_id=activitynavigation_WAR_activitiesportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1

PowerPoint Presentation:

Pliante de prezentare We went, We did, We learnt! In (fiecare ţară participantă) Prezentarea proiectului Echipa de proiect Activităţi metodice Ateliere de lucru Întâlniri cu autorităţi şi comunitatea locală Mesajul transmis / perceput de parteneri

Pliante de prezentare :

V ă mul ţ umim pentru aten ţ ie!

authorStream Live Help