Presentation Made for Europe

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

MSPhotoEd.3:

Cross-curricular Approach of Mathematics Methodological Guide “ QED – Quality in Europe's Diversity ” Comenius Multilateral Partnership 2011 - 2013 11-PM-75-BT-RO

Cross-curricular Approach of Mathematics Methodological Guide :

“ QED – Quality in Europe's Diversity ” - Parteneriat multilateral Comenius Obiectivele parteneriatului QED sunt : creşterea calităţii educaţiei matematice în şcolile partenere , cunoaşterea şi înţelegerea altor culturi şi sisteme educaţionale. Parteneriatul este coordonat de Centrul de Excelenţă pentru Tinerii Capabili de Performanţă Botoşani . Partenerii europeni ai parteneriatului sunt: Goetheschule Wetzlar, din Wetzlar, Germania . Geniko Lykeio Kisamou din Kisamos, Grecia . Borgarholtsskóli, din Reykjavik, Islanda . Ahmet Eren Anadolu Lisesi, din Kayseri, Turcia. Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcacych im. Mariana Raciborskiego, din Pruszcz Gdański, Polonia .

“QED – Quality in Europe's Diversity” - Parteneriat multilateral Comenius:

La finalul parteneriatului QED preconizăm prezentarea următoarelor trei produse: Studiu comparativ privind calitatea predării matematicii în cele 6 ţări implicate cu relevanţă pentru patru forme de educaţie: vocaţională, generală, incluzivă şi de performanţă, precum şi complementară (after-school); Ghid metodologic de abordare cross-curriculară a matematicii, realizat ca urmare a micro-proiectelor desfăşurate cu elevii, axate pe ICT, ştiinţe, economie şi antreprenoriat, cultură şi artă; Site-ul QED cu conţinut educaţional, utilizat pentru comunicare, dar şi pentru diseminarea rezultatelor.

La finalul parteneriatului QED preconizăm prezentarea următoarelor trei produse: :

Abordarea interdisciplinară a matematicii Ghid metodologic I . Aplica ţii ale matematicii în ştiinţe (Islanda) …………. ....... pag . 3 II . Matematica în cultură şi societate (Grecia) ………… ........p ag . 12 III . Matematica în economie (Turcia şi Polonia)... …… ......... pag . 24 IV. Aplicaţiile ICT în predarea şi învăţarea matematicii (România şi Germania).............................................................................. pag . 28   Adrese web: http :// www.geogebratube.org/collection/show/id/3309 http:// www.slideshare.net/effiefil/maths-in-culturar-life-new http://new- t winspace.etwinning.net/c/portal/ layout?p_l_id =13469855&p

Abordarea interdisciplinară a matematicii Ghid metodologic :

I. Aplica ţii ale matematicii în ştiinţe (Echipa QED – Islanda, coordonată de profesoara de matematică Johanna Egersdottir) Argumentează rolul şi implicaţiile matematicii în ştiinţele naturale; Prezintă sugestii metodologice şi exerciţii practice din domeniul măsurării erorilor (adunare la lungimi şi multiplicare la volume), erorile în măsurarea timpului, grafice şi tabele. Sunt specificate materialele didactice necesare şi sunt prezentate fişe de laborator.

I. Aplicaţii ale matematicii în ştiinţe (Echipa QED – Islanda, coordonată de profesoara de matematică Johanna Egersdottir):

II . Matematica în cultură şi societate (Echipa QED – Grecia, coordonată de profesoara de matematică Eftimia Fillipaki) O impresionantă colecţie de aplicaţii şi implicaţii ale matematicii în cultură şi societate, organizate în ordine cronologică, dar şi pe domenii de aplicabilitate; O prezentare power-point atractivă şi coerentă, care are darul de a fascina cititorul, prin bogăţia de imagini şi informaţii; Prezentarea poate fi găsită şi la adresa http://www.slideshare.net/effiefil/maths-in-culturar-life-new

II. Matematica în cultură şi societate (Echipa QED – Grecia, coordonată de profesoara de matematică Eftimia Fillipaki):

III. Matematica în economie (Echipele QED din Turcia şi Polonia, coordonate de profesorii de matematică Bulent Isik şi Katarzina Sagun) Sunt prezentate mai multe argumente, privind aplicaţiile matematicii în economie, într-un articol interesant şi instructiv, atât pentru elevi, cât şi pentru profesori sau părinţi. Articolul poate fi găsit pe site-ul QED-online de pe portalul eTwinning la adresa: http:// new-twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_l_id=13469855&p

III. Matematica în economie (Echipele QED din Turcia şi Polonia, coordonate de profesorii de matematică Bulent Isik şi Katarzina Sagun):

IV. Aplicaţiile ICT în predarea şi învăţarea matematicii (Echipele QED din România şi Germania, coordonate de profesorii de matematică Liviu Tiron şi Meike Stamer) Se argumentează utilizarea noilor tehnologii în predarea şi învăţarea matematicii; Este prezentat un test-joc interactiv cu tema „Derivate şi derivabilitate”, numit Functionmaster; Este prezentată o programă pentru un curs opţional de ICT aplicat în matematică „Studiul matematicii şi rezolvarea de probleme cu ajutorul softului GeoGebra”; Sunt prezentate aplicaţii ale funcţiei de gradul II în modelarea ariilor (pătrat, dreptunghi, cerc). Adrese web: http://www.geogebratube.org/collection/show/id/3309 http ://new- t winspace.etwinning.net/c/portal/ layout?p_l_id =13469855&p

IV. Aplicaţiile ICT în predarea şi învăţarea matematicii (Echipele QED din România şi Germania, coordonate de profesorii de matematică Liviu Tiron şi Meike Stamer):

Valorizare şi noi proiecte Ghidul metodologic poate fi folosit de profesorii de matematică din ţară şi din străinătate în cadrul orelor de matematică ca o abordare trans-disciplinară a lecţiilor din curriculumul obişnuit; Informaţiile interesante şi uşor de urmărit, pot fi citite de elevii care doresc să afle mai mult despre aplicabilitatea matematicii în alte domenii; Pe termen scurt, avem în proiect să traducem produsele finale în limbile ţărilor partenere , proiect in care se vor implica si elevii . Experienţa micro-proiectelor care au generat ghidul de faţă a generat deja o idee de proiect concretizată într-o aplicaţie de parteneriat pentru 2013-2015, anume proiectul ICTEAM. De asemenea, un nou proiect MATHEMA – proiect multilateral Comenius, este în discuţie pentru 2014-2016.

Valorizare şi noi proiecte:

Deosebite mulţumiri! T uturor elevilor participanţi în proiectul QED, dar şi la micro-proiectele de cursuri opţionale, fără de care acestea nu ar fi fost posibile. Tuturor colegilor de echipă, dar şi tuturor acelora care ne-au sprijinit pe tot parcursul desfăsurării proiectului. Numele lor pot fi găsite pe site-ul QED-online (aproximativ 30 de profesori şi 121 de elevi).

Deosebite mulţumiri!:

Câteva exemple din ghidul metodologic

PowerPoint Presentation:

Mathematics & Economy   John Nash when he visited our country, according to OECD countries are far below average in mathematics to learn mathematics with a weak justice system is weak in countries like writing a sentence written on the corner a lot of comments made, he said, the issue from a different perspective, a perspective essential to the economy and financial mathematics was. Economy and finance work on some math before.

Mathematics & Economy:

Math applied in science Equation 1: Position (s) in relation to time lapsed (t) Use the results to calculate starting position S 0 , initial velocity v 0 and acceleration a. This is one of the most useful equation´s dealing with motion in physics. It relates distance (s), initial velocity (v 0 ) acceleration and time. It often applies when dealing with objects moving on roads or in the air, dropping down or shooting up in the air.  

Math applied in science:

  Maths lesson Unit : “Differential Calculus” Topic: Repetition and consolidation of the derivation its applications  

authorStream Live Help