07 Bildukin zelularra

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

BILDUKIN ZELULARRAK:

BILDUKIN ZELULARRAK http://www2.uah.es/biologia_celular/LaCelula/Cel4Nuc.html 1

ANIMALIA-ZELULA:

ANIMALIA-ZELULA 2

LANDARE-ZELULA:

LANDARE-ZELULA 3

MINTZ PLASMATIKOA:

MINTZ PLASMATIKOA 4 http://genomasur.com/lecturas/Guia04.htm Zelula mota guztietan dagoen bildukin bakarra. Osagaiak: Lipidoak Proteinak Gluzidoak T.M.E.z Funtzioak oro har: Zelula ingurunetik isolatu Substantzien trukea kontrolatu 1972, Singer and Nicolson : Mosaiko fluidoaren eredua

MINTZ PLASMATIKOA:

MINTZ PLASMATIKOA 5

Slide6:

6 Glukokalixa MINTZAREN EGITURA Mosaiko fluidoaren eredua OSO ONA!: http://www.wikillerato.org/La_membrana_plasm%C3%A1tica.html

PROTEINAK MINTZEAN:

PROTEINAK MINTZEAN Trasnmintzeko proteinak Proteina periferikoak

…KORTEX ZELULARRA:

…KORTEX ZELULARRA 8 Mintz plasmatikoaren azpitik dagoen zuntzezko proteinen sarea, animalia-zeluletan aktinazko harizpiz eraturikoa. Funtzioak: Irudian, gorriz Fluoreszentziazko mikroskopioa Zuntzezko proteina-sarea. Euskarri mekanikoa (mintza indartu) Mintzaren bi aldeetako makromolekulak lotu

LIPIDOEN MUGIMENDUAK MINTZEAN:

LIPIDOEN MUGIMENDUAK MINTZEAN Flip-flop Translocador de fosfolípidos (flipasa)

EGITURAREN JARIAKORTASUNA:

EGITURAREN JARIAKORTASUNA 0. Kate hidrokarbonatuen luzera

BIGERUZA LIPIDIKOA: HESI HAUTAKORRA:

BIGERUZA LIPIDIKOA: HESI HAUTAKORRA

MINTZA: HAUTAKORRA:

MINTZA: HAUTAKORRA Gradiente elektrokimikoa

Slide13:

13 OSO ONA!: http://www.educared.org/wikiEducared/La_membrana_plasm%C3%A1tica.html MINTZEKO PROTEINEN FUNTZIOAK (I) Garraioa Ainguratzea Eta konexioa Hartzaileak Entzimak Alde bietako makromolekulak lotzea Eretenak Permeasak Ponpak Kortexa Hormonen hartzaileak Adenilato ziklasa ADIBIDEAK

GLIKOKALIXA:

GLIKOKALIXA 14 Babestu Zelulaz kanpoko molekulekin erlazionatu Likatasuna sortu  labanerazle  zelulen mugimendua erraztu. Identitate zelulareko molekulak  Immunitate-erantzunak Substantziak itsasti  fagozitosia , pinozitosia Entzimen euskarri

MINTZEKO PROTEINEN FUNTZIOAK (II):

MINTZEKO PROTEINEN FUNTZIOAK (II ) 15 TRANSMINTZEKO PROTEINAK HISTOBATERAGARRITASUN-PROTEINAK PROTEÍNAS DE HISTOCOMPATIBILIDAD IDENTITATE ZELULARRA

MINTZEKO PROTEINEN FUNTZIOAK (III):

MINTZEKO PROTEINEN FUNTZIOAK (III) 16 ADHESIÓN CELULAR ZELULA-ZELULA ZELULA-MATRIZEA ITSASPEN ZELULARRA

Slide17:

17

GLIKOKALIXA:

GLIKOKALIXA 18

Slide19:

GARRAIOA MINTZEAN ZEHAR MOLEKULA TXIKIEN GARRAIOA MOLEKULA HANDIEN GARRAIOA Garraio pasiboa Garraio aktiboa Kogarraioa Zelulan zeharreko garraioa Difusio bakuna Difusio erraztua Na + /K + ponpa Ca + ponpa H + ponpa Sinportea Antiportea Endozitosia Exozitosia Transzitosia Pinozitosia Hartzaile bidezkoa Fagozitosia Defekazioa Iraizketa Jariaketa Mintza deformatu gabe Mintza deformatuta

Mintza: substantzien trukearen funtzioa:

Mintza: substantzien trukearen funtzioa 20 http://irudionak.blogspot.com.es/2012/09/difusioa.html SUBSTANTZIA TXIKIEN GARRAIOA http://irudionak.blogspot.com.es/2011/10/garraio-aktiboa-mintzean-zehar.html http://irudionak.blogspot.com.es/2011/10/garraio-pasiboa-mintzean-zehar.html

GARRAIOA MINTZAREN ZEHAR:

GARRAIOA MINTZAREN ZEHAR PASIBOA VERSUS AKTIBOA DIFUSIO ERRAZTUA DIFUSIO BAKUNA

Mintza: substantzien trukearen funtzioa:

Mintza: substantzien trukearen funtzioa 22 Karrierrak: PERMEASAK (espezifikoak dira) DIFUSIO ERRAZTUA Zein garraio mota da? Zein proteina-garraiatzaile mota dira?

MINTZA: erretenen eraenketa:

MINTZA: erretenen eraenketa 23 BIDE-PROTEINAK  erretenak (ez dira hain espezifikoak)

Mintza: substantzien trukearen funtzioa:

Mintza: substantzien trukearen funtzioa 24

Mintza: substantzien trukearen funtzioa :

Mintza: substantzien trukearen funtzioa 25 DIFUSIO ERRAZTUA

Mintza: substantzien trukearen funtzioa:

Mintza: substantzien trukearen funtzioa 26 IONOFOROAK Casos particulares de transporte pasivo: Ionóforos y Aquaporinas Mintzaren zehar ioiak garraiatzeko molekulak, lipidotan disolbagarriak direnak. Zergatik behar dira horrelakoak?

Mintza: substantzien trukearen funtzioa:

Mintza: substantzien trukearen funtzioa 27 Ur molekulak alde batetik bestera igarotzeko, baina ez hidronioak. Zergatik (zertarako)? Ehun batzuetan AKUAPORINAK Casos particulares de transporte pasivo: Ionóforos y Aquaporinas Nola ekidin daiteke hidronioak (edo bestelako katioiak) hortik pasatzea?

Mintza: substantzien trukearen funtzioa:

Mintza: substantzien trukearen funtzioa 28 KOGARRAIOA EDO GARRAIO AKTIBO SEKUNDARIOA Na + - Glu Na + - aa Na + - H + Na + - Ca + Solutu baten gradientea aprobetxatuz beste molekula baten garraio aktiboa sustatzen da. http://irudionak.blogspot.com.es/2013/11/kogarraioa-sinportea-antiportea.html

Mintza: substantzien trukearen funtzioa:

Mintza: substantzien trukearen funtzioa 29 KOGARRAIOA EDO GARRAIO AKTIBOA SEKUNDARIOA Zein da sinportea eta zein antiportea?

Mintza: substantzien trukearen funtzioa:

Mintza: substantzien trukearen funtzioa 30 GARRAIO AKTIBOA Ponparik ugarienak : Glukosarena Na + /K + H + Ca 2+

ENDOZITOSI-MOTAK:

ENDOZITOSI-MOTAK 31 SUBSTANTZIA HANDIEN GARRAIOA Fluidoak eta disoblaturiko substantziak

Mintza: egiturazko funtzioa (deformazioak):

Mintza: egiturazko funtzioa (deformazioak) 32 PSEUDOPODOAK http://irudionak.blogspot.com.es/2015/03/ameba-fagozitatzen.html

ENDOZITOSIA:

ENDOZITOSIA 33 FAGOZITOSIA

Slide34:

KLATRINAZ ESTALITAKO BESIKULAK Hartzaile bidezko endozitosia (oso ondo): http://irudionak.blogspot.com.es/2015/03/hartzaile-bidezko-endozitosia.html

EXOZITOSIA: JARIAKETA:

EXOZITOSIA: JARIAKETA 35

EXOZITOSIA: JARIAKETA:

EXOZITOSIA: JARIAKETA 36

TRANSZITOSIA:

TRANSZITOSIA 37 Odola mantenugaiekin Muskulua Zel. endoteliala

SEINALEEN TRANSDUKZIOA ADENILATO ZIKLASAREN BIDEZ:

SEINALEEN TRANSDUKZIOA ADENILATO ZIKLASAREN BIDEZ 38 Adenilato ziklasa: http://highered.mcgraw-hill.com/olc/dl/120069/bio07.swf INFORMAZIOAREN GARRAIOA MINTZEAN ZEHAR Adrenalina (epinefrina)

ZELULEN ARTEKO LOTURA:

ZELULEN ARTEKO LOTURA Zelulak elkartu egiten dira ehunak era tzeko. Elkartzea mantentzeko, zelularen mintzaren bidez lotu: B a rruko zitoeskeletoarekin Beste zelula batekin Kanpoko matrizarekin LOTURA motak: Zelula / Zelula (alboetako mintzen artean) Zelula / Kanpoko matrizea (mintz basalean) Zonula occludens ( lotura estuak) Zonula adherens (itsaste-zerrendak) Desmosomak Nexoak eta plasmodesmoak Hemidesmoso mak Funtzioaren aldetik: (1) Muga iragazkaitza (1) (2) Itsaste mekanikoak (2) (2) (2) (3) Komunikazioa (3)

Slide40:

Lotura estuak Itsaste-zerrendak Desmosomak Lotura komunikatzaileak

Slide41:

41 Lotura-konplexua

LOTURA ESTUAK (muga iragazkaitzak):

LOTURA ESTUAK (muga iragazkaitzak ) EHU FUNTZIOAK : Itsaste mekanikoa Muga iragazkaitza Proteinen difusioa eragotzi Mintzek mintz zeharreko proteinak konpartitzen dituzte: okludina, klaudina,... Zelularteko gunea desagertu.

Slide43:

TRANS ZITOSIA ZELULA ZEHARREKO GARRAIOA Solutua zelularen alde apikaletik sartu, zelula zeharkatu eta alde basaletik ateratzen denean, eraldaketarik jasan gabe. MINTZ TOLESTURAK Zelula espezializatuetan, azalera handitzeko.

Itsaste mekanikoak:

Itsaste-zerrendak Ainguratze proteinak (urdinak) Itsaste mekanikoak Zelulen arteko itsaste mekanikoa: ehunari kohesioa eta erresistentzia eman. Kadherina bidezko lotura (transmintzkeo proteina). Zitoeskeletoarekin lotuta (aktina,...)

Itsaste mekanikoak: DESMOSOMAK:

Itsaste mekanikoak : DESMOSOMAK 45 Zelularteko gunea Proteinez eraturiko txertatze-plaka Kadherinak Bitarteko harizpiak (keratina) Zelulen arteko lotura indartsua. Indar mekanikoari eusten dioten ehunetan: muskuluak Erresistentzia trakzio mekanikoaren aurrean.

DESMOSOMA:

DESMOSOMA 46 Kadherinaren familiako proteina transmintzekoak

HEMIDESMOSOMAK:

HEMIDESMOSOMAK 47 Desmosomen antzekoak, baina bi zelulen artekoa izan beharrean zelula matrizera lotzeko dira. Epitelioa Mintz basala Ehun konjuntiboa

KOMUNIKAZIO-LOTURAK:

KOMUNIKAZIO-LOTURAK 48 Komunikazio handia duten zelulen artean Zelula-populazioen funtzionamendu sinkronizatua ahalbidetzen dute Konexina GAP LO TURAK Anim alia-zeluletan

GAP JUNCTION (lotura komunikatzaileak, nexuak):

GAP JUNCTION (lotura komunikatzaileak, nexuak ) 49 Ioi ez-organikoak eta molekula hidrosolugarri txikiak pasatzeko Erantzun koordinatua (muskulu zelulak)

GAP JUNCTION:

GAP JUNCTION 50 gap junction (GJ) and desmosome (D): Bihitz-muskulua

Laburbilduz: ELKARTZE ZELULARRAK:

Laburbilduz: ELKARTZE ZELULARRAK 51 http://www.javeriana.edu.co/Facultades/Ciencias/neurobioquimica/libros/celular/citoesqueleto.html Itsaste-zerrendak Erresistentzia mekanikoa: Tentsio handiak jasaten dituzten ehunetan Lotura estuak Lotura-konplexua Alde apikala Alde basa la Kadherina Plaka desmosomikoa Integrina Kadherinaren familiako proteinak

BESTE FUNTZIOAK: LOTURAK:

BESTE FUNTZIOAK: LOTURAK 52 Oklusio-loturak (lotura estuak) Banda-desmosoma (itsaste-zerrendak) Desmosoma puntuala Komunikazio-loturak Ainguraketa-loturak

LOTURAK:

LOTURAK 53 Lotura estuak Itsaste-zerrendak GAP lotura ARIKETA

ARIKETA:

ARIKETA 54 Lotura estuak (zonula occludens) Guztiz itxi bidea Itsaste-zerrendak (zonula adherens) Desmosomak Zelulak ainguratu (euren artean lotu) GAP loturak (konexoiak) Zelulak sinkronizatzeko Hemidesmosomak Zelula epitelialak matrizera lotu http://ht.org.ar/histologia/NUEVAS%20UNIDADES/unidades/unidad2/oclu.htm#re

PLASMODESMOAK:

PLASMODESMOAK 55 Landare-ehunen komunikazio-bideak

MATRIZEA ANIMALIETAN:

MATRIZEA ANIMALIETAN 56 Animalia-zelulak inguratzen dituen substanzia-multzoa (proteinak eta polisakaridoak) Erresistentzia mekanikoa (kolagenoa) Malgutasuna (elastina) Itsaste-proteinak (integrina) Proteoglikanoak (itsastea) Komunikazioa (hormonak, bestelako seinaleak) Zelulen euskarria Azido hialuronikoa

GLIKOKALIXA:

GLIKOKALIXA 57 Babestu Zelulaz kanpoko molekulekin erlazionatu Likatasuna sortu  labanerazle  zelulen mugimendua erraztu. Identitate zelulareko molekulak  Immunitate-erantzunak Substantziak itsasti  fagozitosia , pinozitosia Entzimen euskarri

PARETA ZELULARRA:

PARETA ZELULARRA 58 Landareen, algen, onddoen eta moneroen zeluletan Zelulei forma, babesa, gogortasuna Ingurune hipotonikoetan arrisku osmotikoetatik babestu Euskarria landereetan Zelulak lotu, eta aldiberean, substantzien trukea ahalbidetu Funtzioak:

PARETA ZELULARRAREN GERUZAK:

PARETA ZELULARRAREN GERUZAK 59 Lodia eta gogorra  Zelularen hazkundea ekidin (+lignina). Zelulosa  eta pektina  Zelulosa-zuntzak orientatuta. Sortzen den 1. Pektina  Mehea eta erdi gogorra. Hazkuntza zelularra ahalbidetzen du. Zelulosa-zuntzen sarea hemizelulosa eta pektinaren bidez lotuak.

Onddoen pareta:

Onddoen pareta 60

BAKTERIOEN ZELULA-PARETA:

BAKTERIOEN ZELULA-PARETA 61

Moneroen horma zelularra:

Moneroen horma zelularra 62 Gram - Gram +

GLIKOKALIZA:

GLIKOKALIZA 63

MINTZEKO OLIGOSAKARIDOEN FUNTZIOAK:

MINTZEKO OLIGOSAKARIDOEN FUNTZIOAK 64 Gainazal zelularra babestu, lubrikatu (leukozitoen diapedesirako) Mintza asimetrikoa: kanpotik glukokalixa Substantzia eta zelulen identifikatzea eta itsastea. Entzimen euskarri

GLIKOKALIXAREN FUNTZIOAK:

Leukozitoen diapedesia Gainazala lubrikatu GLIKOKALIXAREN FUNTZIOAK Zelulak identifikatzea Espermatozoideek obulua identifikatzea

ANIMAZIOAK:

ANIMAZIOAK 66 http://genomasur.com/ani_index.htm ORGANULUEN MUGIMENDUA http://irudionak.blogspot.com.es/2014/11/zelularen-barnea.html

authorStream Live Help