01 BIOMOLEKULA EZ-ORGANIKOAK

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

BIOELEMENTUAK ETA BIOMOLEKULA EZ-ORGANIKOAK:

1 BIOELEMENTUAK ETA BIOMOLEKULA EZ-ORGANIKOAK

ELEMENTU KIMIKOAK LURREAN ETA BIZIDUNETAN:

2 ELEMENTU KIMIKOAK LURREAN ETA BIZIDUNETAN Elementua Materia bizia Giza-gorputza Lurrazala O 63 62.81 46.6 C 20 19.37 0.15 H 9.5 9.31 0.11 N 2.5 5.14 - P 1.1 0.64 0.15 S 0.1 0.63 0.06 Ca 2.45 1.38 3.63 Na 0.1 0.26 2.8 K 0.10 0.22 2.6 Mg 0.01 0.04 2.1 Cl 0.46 0.28 - Fe 0.01 0.005 5 Si 1 - 27.7 Al 0.0001 - 8.13 100 Elementu kimiko 70 izaki bizidunetan. 27 funtsezkoak 16 soilik izaki guztietan BIOELEMENTUAK: izaki bizidunetan materia osatzen duten elementu kimikoak. Zenbaki atomiko baxuak  lotura sendoak  egonkortasuna Hidrosolugarriak

PowerPoint Presentation:

3

KARBONO ATOMOEN EZAUGARRIAK:

4 KARBONO ATOMOEN EZAUGARRIAK 4 lotura kobalente (e - konpartitu) sortzeko ahalmena  Egonkortasuna molekulei H C Elkarrekin lotzeko ahalmena, lobura bakoiti, bikoiti, hirukoitiak  elementu gutxirekin hainbat molekula desberdin

PowerPoint Presentation:

5 OLIGOELEMENTUAK : %0,1 baino kantitate txikiagoan dauden, baina ezinbestekoak diren bioelementuak (funtzio katalitikoak). Gehienetan era ioikoan (disolbatuta)

BIOELEMENTU SEKUNDARIOAK:

6 BIOELEMENTU SEKUNDARIOAK Na, K, Cl, Ca, Mg Mintz-gradienteak (Na, K, Cl)  Oreka osmotikoa Nerbio-bulkada (Ca, Mg) Muskulu-uzkurdura (Ca) Katalizatzaileak (Mg) Funtzio dinamikoak

BIOELEMENTU SEKUNDARIOAK:

7 BIOELEMENTU SEKUNDARIOAK Magnesioa Klorofila

BIOELEMENTU SEKUNDARIOAK: OLIGOELEMENTUAK:

8 BIOELEMENTU SEKUNDARIOAK: OLIGOELEMENTUAK Burdina ZITOKROMOAK: ELEKTROI GARRAIATZAILE HEMOGLOBINA Eta MIOGLOBINA: OXIGENO GARRAIATZAILEAK

BIOELEMENTU SEKUNDARIOAK: OLIGOELEMENTUAK:

9 BIOELEMENTU SEKUNDARIOAK: OLIGOELEMENTUAK B 12 BITAMINA Fluorra Iodoa Mn, Cu, Zn, I,… Zerrenda eta funtizoak. http://es.wikipedia.org/wiki/Oligoelemento

PowerPoint Presentation:

10 BIOMOLEKULAK : bizidunen materia eratzen duten konposatu kimikoak. MOLEKULA ORGANIKOAK: C atomoak dituzte oinarritzat, eta horiei lotuta H, O, N,…

BIOMOLEKULA ORGANIKOEN EZAUGARRIAK:

11 BIOMOLEKULA ORGANIKOEN EZAUGARRIAK Guztiek dute funtzioren bat Monomeroak Polimeroak Dimeroak Talde funtzionalak Gehienak makromolekulak dira

BIOMOLEKULA ORGANIKOEN EZAUGARRIAK:

12 BIOMOLEKULA ORGANIKOEN EZAUGARRIAK Hidrokarburuetatik eratorritako eskeleto hidrokarbonatuak dituzte

BIOMOLEKULETAKO TALDE KIMIKORIK UGARIENAK:

13 BIOMOLEKULETAKO TALDE KIMIKORIK UGARIENAK

LOTURA MOTAK:

14 LOTURA MOTAK Ionikoa Polarra Apolarra e - batak besteari eman Karga desberdinak Erakarpen indarra e - konpartitu e - banaketa asimetrikoa e - konpartitu Banaketa simetrikoa Karga partzialak (ez benetakoak) Kobalentea

TIPOS DE ENLACES:

15 TIPOS DE ENLACES IÓNICO COVALENTE POLAR COVALENTE APOLAR Trasvase de e - Diferentes cargas Fuerzas de atracción Compartir e - Distribiución asimétrica de e - Distribución simétrica de e - Cargas parciales Compartir e -

URA:

16 URA Zirkulatzailea (odola, linfa, LCR) Interstiziala (zelula ingurukoa) Zelula barnekoa Molekula batzuei lotuta Nola aurki dezakegu ura izaki bizidunetan? Ugaria izaki bizidun guztietan Izakiaren arabera Organoaren funtzioaren arabera Garapenaren arabera Proportzio desberdinetan:

PowerPoint Presentation:

17 Giza-ehuna Ur-portzentaia (%) Likido zefalorrakideoa 99 Odol-plasma 91-93 Materia grisa 85 Bizkar muina 75 Muskulua 75-80 Azala 72 Gibela 70-75 Hezurra 20-25 Gantz-ehuna 10-20 Dentina 3 Animalia Ur-portzentaia (%) Marmoka 94 Barea 87 Antzarra 70 Gizakia 64 Zezena 52

UR-EDUKIAREN OREKA:

18 IRABAZTEAK Edarien bidez 2 litro Janarien bidez litro bat Ur metabolikoa 0’3 litro UR-EDUKIAREN OREKA

UR-EDUKIAREN OREKA:

19 GALERAK Gernua 1’5 litro Izerdia 0’5 litro Gorozkiak 0’3 ml. Arnasketa litro bat UR-EDUKIAREN OREKA

URA:

20 URA BIOMOLEKULA INORGANIKOAK Elektronegatibitatea: elektroiak erakartzeko ahalmena Lotura kobalentea: atomoek elektroiak konpartitzean sortzen den lotura. Ur molekula DIPOLOA da Polarra: elektroi-banaketa asimetrikoa.

URAREN ELEKTROI-BANAKETA:

21 URAREN ELEKTROI-BANAKETA

HIDROGENO ZUBIAK:

22 HIDROGENO ZUBIAK Polo desberdinak erakarri egiten dira... …baina ez da elektroirik konpartitzen

URAREN EGOERAK:

23 URAREN EGOERAK Uraren polimerizazioa

URAREN EZAUGARRIAK ETA FUNTZIOAK (garrantzi biologikoa):

24 URAREN EZAUGARRIAK ETA FUNTZIOAK (garrantzi biologikoa) Disolbatzaile unibertsala  substantzia ionikoak eta kobalente polarrak disolbatu Erreakzio-ingurunea Garriatzailea (odola, gernua, landareen izerdia,…) 1. Substantzia kobalente polarra 2. Kte dielektriko altua (ioiak erakartzeko ahalmena) Solbatazio - geruza Ioiekin erakartze elektrostatikoak eta talde polarrekin H-zubiak

URAREN EZAUGARRIAK ETA FUNTZIOAK (garrantzi biologikoa):

25 URAREN EZAUGARRIAK ETA FUNTZIOAK (garrantzi biologikoa) 3. Urtze-puntu eta irekite-puntu altuak Lurruntze-beroa: likido baten gramo bat (irekite-puntuan) Tª aldatu gabe gas bihurtzeko behar den kaloria-kopurua

URAREN EZAUGARRIAK ETA FUNTZIOAK (garrantzi biologikoa):

26 URAREN EZAUGARRIAK ETA FUNTZIOAK (garrantzi biologikoa) 3. Bero espezifiko altua Termoerregulatzailea (odola) 4. Lurrintze-bero handia Hoztailea (izerdia)

URAREN EZAUGARRIAK ETA FUNTZIOAK (Garrantzi biologikoa):

27 URAREN EZAUGARRIAK ETA FUNTZIOAK (Garrantzi biologikoa) 6. Kohesio-indar altua (H zubiak direla-eta, ur molekulak elkarren ondoan egoteko joera altua)  Konprimaezina Bizitza gainazalean Kapilaritatea 8. Atxikidura-indar altua : (solido bati lotzeko ahalmena) 7. Gainazal-tentsio altua : (H zubiak direla-eta, ur molekulak elkarren ondoan egoteko joera altua fase-aldaketan ere) Egitura-funtzioa: egitura, bolumena, erresistentzia Indargetzaile mekanikoa (likido sinobiala, amniotikoa) Eskeleto hidrostatikoa

KAPILARITATEA:

28 KAPILARITATEA http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rincon-C/Curiosid2/rc-106/rc-106.htm

URAREN EZAUGARRIAK ETA FUNTZIOAK (garrantzi biologikoa):

29 URAREN EZAUGARRIAK ETA FUNTZIOAK (garrantzi biologikoa) Ura 25ºC eta 1 atmosferatan, uretan dauden kontzentrazioak finkoak dira: [H + ] = [OH - ] = 10 -7 M = 0,0000007 molar (mol/L) 12. Ionizazio maila (ioietan banatzeko joera) oso txikia Uraren produktu ionikoa:

URAREN EZAUGARRIAK ETA FUNTZIOAK (garrantzi biologikoa):

30 URAREN EZAUGARRIAK ETA FUNTZIOAK (garrantzi biologikoa) 9. Dentsitate solido < d. likido Bizitza ur hotzetan 11. Funtzio biokimikoa Fotosintesia Hidrolisia 10. Gardena Fotosintesia uretan

KIMIKAKO OINARRIZKO KONTZEPTUAK:

31 KIMIKAKO OINARRIZKO KONTZEPTUAK HA (aq) → H + (aq) + A - (aq) AZIDO SENDOA: HCL (aq) H + (aq) + Cl - (aq) AZIDO AHULA: HA (aq)  H + (aq) + A - (aq) H 2 CO 3 H + + HCO 3 - BOH (aq) → B + (aq) + OH - (aq) BASE SENDOA: NaOH (aq) Na + (aq) + OH - (aq) Azidotasuna: [H 3 O + ]-ren neurria  pH

DISOLUZIO AZIDOAK:

32 DISOLUZIO AZIDOAK H 2 O H 3 O + OH - HCl Cl - H 3 O + [H 3 O + ] = [OH - ] = 10 -7 M  pH = 7 [H 3 O + ] >>>> [OH - ] Disoluzio AZIDOA pH <<<7 pH = -log [H 3 O + ] [H 3 O + ] (mol/L) [OH - ] 10 -3 10 -11 10 -7 10 -7 HCL (aq) H + (aq) + Cl - (aq) Uraren produktu ionikoa: Kw = [H 3 O + ].[OH - ] = 1.10 -14 (25ºC)  ktea da

DISOLUZIO BASIKOAK:

33 DISOLUZIO BASIKOAK H 2 O H 3 O + OH - NaOH Na + OH - [H 3 O + ] = [OH - ] = 10 -7 M  pH = 7 [H 3 O + ] <<< [OH - ] Disoluzio BASIKOA pH >>>7 pH = -log [H 3 O + ] [H 3 O + ] (mo/L) [OH - ] 10 -9 10 -5 10 -7 10 -7 NaOH (aq) Na + (aq) + OH - (aq) Uraren produktu ionikoa: Kw = [H 3 O + ].[OH - ] = 1.10 -14 (25ºC)  ktea da

pH ADIBIDEAK:

34 pH ADIBIDEAK Saliva - 6 a 7 de pH Liquido Amniótico. 7 - 7.5 pH Semen 7.2 - 8 pH Lágrimas 7.5 pH Orina 8.0 pH Sangre 7.35 a 7.45 pH Jugo Gástrico 1.5 pH Saliva (pacientes con cáncer) 4,5 a 5,7 Sudor humano 5.5 Vomito 3,8 pH Izaki bizidunen funtzio gehienak: 6-8

pH ALDAKETAK INGURUNE BIOLOGIKOAN:

35 pH ALDAKETAK INGURUNE BIOLOGIKOAN Erreakzio biokimikoak (entzimak, biokatalizatzaileak) pH aldaketak   Substantzia azidoak eta basikoak sortu  Kaltegarriak entzimentzako  Horiek ekiditeko Gatz mineralak Proteinak  SISTEMA INDARGETZAILEAK Tanpoiak, bufferrak Ingurune urtsua Zelula-funtzionamendua 

GATZ MINERALAK:

36 GATZ MINERALAK Solido eran (konbinatuta) Euste-funtzioa Diatomeoak Koralak Silikatoak Kaltzio karbonatoa Kaltzio fosfatoa Ornodunen eskeletoa

PowerPoint Presentation:

37 GATZ MINERALAK Solido eran (konbinatuta) Funtzio dinamikoak Otolitoa (CaCO 3 + proteinak) Arrainen belarrian (orientatzeko) Magnetita (Fe 3 O 4 ) Eremu magnetikoaren laguntza orientatzeko

GATZ MINERALAK:

38 GATZ MINERALAK Disoluzioan pH-aldaketak kontrolatu Oreka osmotikoa gorde Solido  disolbatuta Koloideak egonkortu

GATZ MINERALAK:

39 GATZ MINERALAK Disoluzioan Entzimen jarduera Nerbio-bulkadaren garraioa Muskuluen uzkurdura

SISTEMA INDARGETZAILEAK:

40 SISTEMA INDARGETZAILEAK Tanpoi bikarbonatoa (odolean) Azido baten edo base baten kantitate txikiak gehitzean gertatzen diren pH-aldaketak indargetzen dituzten azido edo base ahulen eta horien gatzen disoluzioak. NaHCO 3 (aq)  Na + (aq) + HCO 3 (aq) - Tanpoi fosfatoa (zelula barnean) Erreakzio biokimikoak (entzimak, biokatalizatzaileak) Substantzia azidoak sortu  Zelula-funtzionamendua  2 [H 3 O + ]  oreka dinamikoak pH-aldaketa murriztu Inguruaren arabera base edo azido modura jokatzen dute.

SISTEMA INDARGETZAILEAK:

41 SISTEMA INDARGETZAILEAK Tanpoi bikarbonatoa (odolean) Azido baten edo base baten kantitate txikiak gehitzean gertatzen diren pH-aldaketak indargetzen dituzten azido edo base ahulen eta horien gatzen disoluzioak. NaHCO 3 (aq)  Na + (aq) + HCO 3 - (aq) Tanpoi fosfatoa (zelula barnean) Erreakzio biokimikoak (entzimak, biokatalizatzaileak) Substantzia basikoak sortu  Zelula-funtzionamendua  2 [H 3 O + ]  oreka dinamikoak pH-aldaketa murriztu [OH - ] 

ZELULA ETA PROZESU FISIKOAK:

42 ZELULA ETA PROZESU FISIKOAK DIFUSIOA DIALISIA OSMOSIA

ZELULA ETA PROZESU FISIKOAK:

43 ZELULA ETA PROZESU FISIKOAK DIFUSIOA ETA OSMOSIA

ZELULA ETA PROZESU FISIKOAK:

44 ZELULA ETA PROZESU FISIKOAK DIALISIA OSMOSIA ???

FENOMENO OSMOTIKOAK ZELULAN:

45 FENOMENO OSMOTIKOAK ZELULAN INGURUNE HIPERTONIKOA INGURUNE HIPOTONIKOA PLASMOLISIA TURGESZENTZIA ZELULAREN LISIA Ingurune egokia: isotonikoa, baina… Zelulan etengabeko aldaketak GATZ MINERALAK oreka osmotikoan parte hartu ???

ARAZO OSMOTIKOAK:

46 ARAZO OSMOTIKOAK

DISPERTSIOAK:

47 DISPERTSIOAK DISPERTSIOA : hainbat molekulen nahaste homogeneoa. EZAUGARRIA DISOLUZIOA DISPERTSIO KOLOIDALA Solutu-molekulen tamaina Oso txikiak  ioiak eta molek. org. txikiak: monosakaridoak, aminiazidoak Handiegiak disolbatzeko eta txikiegiak jalkitzeko (proteinak, polisakaridoak,…) Faseak bereizteko Bereiztezinak Ultrazentrifugazioz Itxura Argia eta gardena Argia eta gardena Tyndall efektua EZ BAI

TYNDALL EFEKTUA:

48 TYNDALL EFEKTUA Zehartargian eta atzealde ilunaz behatuta, zuzendutako argi-izpia ikusgarria da, dispertsatutako partikulek argia islatzeko hainako tamaina baitute. DISPERTSIO KOLOIDALA DISOLUZIOA

KOLOIDE MOTAK:

49 KOLOIDE MOTAK Fase dispersa Gas Líquido Sólido Fase cont inua Gas No es posible porque todos los gases son solubles entre sí. Aerosol líquido, Ejemplos: niebla, bruma Esekidura koloidalak: Aerosol sólido, Ejemplos: Humo, polvo en suspensión Líquido Espuma , Ejemplos: Espuma de afeitado Emultsioak: Emulsión , Ejemplos: Leche, salsa mayonesa, crema de manos, sangre Sol , Ejemplos: Pinturas, tinta china Sólido Espuma sólida , Ejemplos: piedra Pómez, aerogeles Gel , Ejemplos: Gelatina, gominola, queso Sol sólido , Ejemplos: Cristal de rubí Esekidura koloidalak: solidoa likidoan. Zeluletan, e.b., proteinak, almidoia,… Emultsioak: (likidoa likidoan, baina nahastezinak) f. dispertsoa hidrofoboa  urarekin nahastezina  dispertsioa egonkortzeko, emultsionatzaileak

EMULTSIOAK:

50 EMULTSIOAK Bi likido nahastezinak eragile emultsionatzailearekin. ESNEA : ura eta gantzak; emultsionatzailea, kaseina proteina MAIONESA : olioa eta arrautza-gorringoa; emultsionatzailea, gorringoak berak duen lezitina fosfolipidoa.

KOLOIDE MOTAK:

51 Fase dispertsoaren arabera: Makromolekulezko koloideak (ad, substantzia polar handiak uretan) Mizelazko koloideak (ad, lipidoak uretan, baina egonkortzailea behar dute) 2. Faseen arteko afinitatearen arabera (fase dispertsailea ura denean,…): Koloide hidrofiloak: polisakarido, proteina eta azido nukleikoena Koloide hidrofoboak: lipidoena 3. Fase dispertsoaren egoeraren arabera: Emultsioak: bi likido nahastezinak Suspentsioak: solidoa likidoan KOLOIDE MOTAK

KOLOIDEEN EGOERAK:

52 SOL koloideetan fase dispertzailea likidoa da: solidoa likidoan. Ad: proteinak, almidoia,… GEL koloideetan fase dispertzialea solidoa da: likidoa solidoan. Ad: gomak, pektinak, barraskiloen mukiak, humore beikara,… KOLOIDEEN EGOERAK

authorStream Live Help