Η αναπνοή

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Παρουσίαση του PowerPoint:

Αναπνοή Αναπνευστικό σύστημα

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ποια βασική λειτουργία δείχνουν οι φυσαλίδες πάνω από το κεφάλι του δύτη; α ναπνοή

Παρουσίαση του PowerPoint:

Αναπνέουν όλα τα ζώα με τον ίδιο τρόπο; Τα σκουλήκια αναπνέουν από όλο τους το σώμα

Παρουσίαση του PowerPoint:

Αναπνέουν όλα τα ζώα με τον ίδιο τρόπο; Τα ψάρια έχουν βράγχια

Παρουσίαση του PowerPoint:

Αναπνέουν όλα τα ζώα με τον ίδιο τρόπο; Τα πτηνά από το σώμα τους και τους αεροφόρους σάκους

Παρουσίαση του PowerPoint:

Πως αναπνέει ο άνθρωπος μέσα στο νερό; Χρησιμοποιεί φιάλες με αέρα.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Για να ζήσουμε, έχουμε ανάγκη από οξυγόνο που υπάρχει στον αέρα. Το οξυγόνο αυτό περνάει στο αίμα μας με τη λειτουργία της αναπνοής. Αναπνοή ε ισπνοή – εκπνοή Παίρνουμε οξυγόνο Αποβάλλουμε διοξείδιο του άνθρακα

Παρουσίαση του PowerPoint:

Το σύνολο των οργάνων της αναπνοής αποτελεί το αναπνευστικό σύστημα. Αναπνοή

Παρουσίαση του PowerPoint:

Όργανα αναπνευστικού συστήματος Ρινική κοιλότητα Στοματική κοιλότητα Λάρυγγας Τραχεία Π νεύμονες Βρόγχοι Κ υψελίδες

Παρουσίαση του PowerPoint:

Γλωσσάρι Λάρυγγας Το πάνω τμήμα της αναπνευστικής οδού Τραχεία Αναπνευστικός σωλήνας που συνδέει το λάρυγγα με τους βρόγχους

Παρουσίαση του PowerPoint:

Γλωσσάρι βρόγχοι Διακλαδώσεις της τραχείας μέσα στους πνεύμονες Βρογχικό δέντρο Σχηματίζεται από μικρότερους σωλήνες στους οποίους υποδιαιρούνται οι βρόγχοι. Κυψελίδες Μικροσκοπικοί σάκοι στα άκρα του βρογχικού δέντρου.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Αναπνοή

Παρουσίαση του PowerPoint:

Αναπνοή Το στήθος μου και η κοιλιά μου κινούνται μέσα έξω.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Αναπνοή Δεν έχουν όλα τα μπαλόνια το ίδιο μέγεθος.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Αναπνοή Σε κατάσταση ηρεμίας 35 με 40 φορές το λεπτό. Μετά από τροχάδην 45 με 50 φορές το λεπτό.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Όργανα αναπνευστικού συστήματος Ρινική κοιλότητα Στοματική κοιλότητα Λάρυγγας Τραχεία Π νεύμονες Βρόγχοι Κ υψελίδες

Παρουσίαση του PowerPoint:

Η πορεία της αναπνοής Ο αέρας εισέρχεται από τη ρινική και στοματική κοιλότητα.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Η πορεία της αναπνοής Μετά φτάνει στον φάρυγγα…( εκεί παράγεται η φωνή).

Παρουσίαση του PowerPoint:

Η πορεία της αναπνοής Μια μικρή βαλβίδα ανοίγει για να αφήσει τον αέρα να περάσει.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Η πορεία της αναπνοής Όταν τρως η βαλβίδα κλείνει για να μην αφήσει την τροφή να περάσει στην τραχεία και να σε πνίξει.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Η πορεία της αναπνοής Τώρα ο αέρας κατευθύνεται στην τραχεία.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Η πορεία της αναπνοής Περνάει από τους βρόγχους

Παρουσίαση του PowerPoint:

Η πορεία της αναπνοής Στους πνεύμονες αφήνει το οξυγόνο και παίρνει το διοξείδιο του άνθρακα που το εκπνέουμε.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Εισπνοή – Εκπνοή Η λειτουργία των πνευμόνων κατά την αναπνοή.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Αναπνοή Ο αέρας που εισπνέουμε περιέχει περισσότερο οξυγόνο και λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα από τον αέρα που εκπνέουμε. Με την αναπνοή περνάει οξυγόνο στο αίμα και αποβάλλεται διοξείδιο του άνθρακα.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Αναστασίου Β ασίλης 2 ο Δημοτικό Σ χολείο Ζωγράφου

authorStream Live Help