Privacywet 2018 Onderwijs

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Dragon International Law is uw ideale partner voor het onderwijs met betrekking tot de privacywetgeving van 2018. Wij helpen u om uw bedrijf aan te passen aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bezoek ons op http://www.dragon-law.nl/privacy-bij-dataverwerking/

Comments

Presentation Transcript

Privacywet 2018 Onderwijs:

Privacywet 2018 Onderwijs ICT service providers

Ingrijpende wijzigingen voor ICT-leveranciers:

Ingrijpende wijzigingen voor ICT- leveranciers Onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) moesten ICT leveranciers bij het omgaan met privacy gevoelige gegevens al aan enkele eisen voldoen. Ze moeten bijvoorbeeld ‘passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen (nemen) tegen het verlies van (persoons-) gegevens’. Toen de WBP nog van kracht was het voldoende om alleen deze passage op te nemen in het contract met de klant. Maar dat is in de AVG veranderd.

Algemene Verordening Gegevensbescherming:

Algemene Verordening Gegevensbescherming De Wet bescherming persoonsgegevens is vervallen. Alhoewel de Europese Commissie spreekt over ‘administratieve verlichting’ leidt de AVG tot een aanzienlijke werklast voor bedrijven die werken met persoonsgegevens. Dit geldt temeer wanneer die gegevens worden verwerkt door externe ICT-leveranciers. Denk daarbij aan SaaS-software zoals HR, CRM of boekhoudpakketten.

Meldplicht Datalekken :

Meldplicht Datalekken Gegevensverantwoordelijken moeten sindsdien zelf aan de Autoriteit Persoonsgegevens melden dat er iets fout is gegaan met de verwerking van persoonsgegevens. Verder moeten gegevensverantwoordelijken contractueel bij de ICT-leverancier afdwingen dat zij, als gegevensverwerkers, daartoe de nodige informatie verstrekken. Dit contract heet onder de AVG een verwerkersovereenkomst.

Voor meer info bezoek ons op:

Voor meer info bezoek ons op http ://www.dragon-law.nl/privacy-bij-dataverwerking /

authorStream Live Help