Giáo huấn số 37

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

GIÁO HUẤN 37:

1 . Lấy danh Chúa làm chứng cho tội ác, như thề gian, bội thề... 2. Dùng danh Chúa cách bất xứng, như kêu tên Chúa vô cớ, lộng ngôn, nguyền rủa, và không tuân giữ những lời hứa nhân danh Chúa. GIÁO HUẤN 37 ĐIỀU RĂN THỨ HAI Có những tội nghịch lại điều răn thứ hai

Giáo huấn này dựa trên lời Chúa phán:

TÔN KÍNH DANH THÁNH CHÚA  Khi bày tỏ cho ta danh Ngài “ Ta là Đấng Hằng Hữu”  Thiên Chúa tỏ ra tín nhiệm và thân thiết  Ngươi không được dùng danh Chúa cách bất xứng Giáo huấn này dựa trên lời Chúa phán

Giáo huấn này dựa trên lời Chúa phán:

TÔN KÍNH DANH THÁNH CHÚA  Nên ta phải ghi nhớ, kính cẩn , yêu mến và chỉ kêu tên Chúa để chúc tụng, tôn vinh. Giáo huấn này dựa trên lời Chúa phán  Để tôn vinh danh Chúa và để nhờ Danh quyền năng Ngài mà vượt qua các cám dỗ, khó khăn.  Ta hãy siêng năng làm dấu Thánh giá :’ Nhân danh Cha và Con và Thánh thần”

Slide4:

Quan Án Đa minh Khảm Ngày 13/01/1859. Trên đường ra pháp trường 7 Mẫu, Thánh Án Khảm, cai Tả, cai Thìn và 7 giáo dân làng Quần Cống lớn tiếng đọc kinh và không ngừng kêu tên Cực Trọng Giê-su.

authorStream Live Help