Giáo huấn số 35

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Giáo huấn số 35:

Giáo huấn số 35 Điều răn thứ nhất 1 2 Chủ đề : Tôn kính ảnh tượng 3 Vì sao chúng ta có thể tôn kính ảnh tượng ?

Giáo huấn số 35:

Giáo huấn số 35 Vì TC làm người , nên ta có thể dùng ảnh tượng , để dễ hướng tâm hồn lên cùng TC - Đức Mẹ - Các Thánh mà noi gương các Ngài .

Giáo huấn 35:

Giáo huấn này dựa trên Lời chính Chúa Giesu đã dạy :” Ai thấy ta là thấy Chúa Cha”. Giáo huấn 35

Giáo huấn 35:

Việc tôn kính ảnh tượng không nghịch với điều răn thứ nhất cấm thờ ngẫu tượng. Giáo huấn 35 V ì khi tôn kính ảnh tượng, ta hướng tâm hồn lên, tôn kính Đấng ta tưởng nhớ đến

Slide5:

Lưu ý : Khi tôn kính Thánh giá bằng vàng, bạc, hay gỗ đá, ta không tôn kính vàng , bạc, hay gỗ đá...nhưng ta tôn kính Đấng đã chết trên cây thánh giá vì thương ta.  Vì vậy, việc tôn kính ảnh tượng phải được hiểu biết đúng đắn, để không đi đến tình cảm sai lạc, mê tín.....

Slide6:

Thánh Emmanuel Phụng đã lấy Thánh giá đeo cho cô con gái Anna Nhiên, với lời căn dặn đầy ý nghĩa:” Con hãy nhận lấy kỷ vật của Ba. Đây là ảnh Đức Giesu Kito Chúa chúng ta, quí hơn vàng bạc bội phần. Con hãy mang luôn trên cổ, và trung thành cầu nguyện sớm chiều.”

authorStream Live Help