vhtk-so-62-cn06tn-b-1

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

"KHÔNG BIẾT KINH THÁNH LÀ KHÔNG BIẾT CHÚA KITÔ" DÀNH CHO THIẾU NHI & GIỚI TRẺ VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ SỐ 62 CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN - B

Slide2:

"KHÔNG BIẾT KINH THÁNH LÀ KHÔNG BIẾT CHÚA KI-TÔ" TRẮC NGHIỆM Ô CHỮ DÀNH CHO THIẾU NHI & GIỚI TRẺ VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ SỐ 62 Tên người chơi Tên người chơi Tên người chơi Tên người chơi

Slide3:

PHẦN I : TRẮC NGHIỆM - GỒM 10 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ : + KINH THÁNH (CÁC BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ CHÚA NHẬT) + GIÁO LÝ (SÁCH HỎI THƯA GLHTCG CỦA UB GIÁO LÝ ĐỨC TIN-HĐGMVN) - MỖI CÂU HỎI CÓ 5 GIÂY SUY NGHĨ. - TRẢ LỜI ĐÚNG 10 ĐIỂM. HD: 1- CLICK CHUỘT VÀO Ô SỐ CÂU HỎI ĐỂ MỞ CÂU HỎI 2- SAU ĐÓ CLICK CHUỘT : CHẠY CÂU HỎI - MỞ CÁC ĐÁP ÁN VÀ ĐỒNG HỒ - CHẠY ĐỒNG HỒ - ĐÁP ÁN ĐÚNG 3- CLICK CHUỘT VÀO BACK ĐỂ TRỞ VỀ TRANG NÀY. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 HOME

Slide4:

HỘI THÁNH ĐÒI HỎI NGƯỜI LÃNH BÍ TÍCH RỬA TỘI PHẢI LÀM GÌ ? B. Xưng tội C. Tuyên xưng đức tin 0 1 2 3 4 5 01 D. Câu B và C A. Sạch tội trọng BACK

Slide5:

AI ĐÃ ĐẾN GẶP ĐỨC GIÊ-SU VAN XIN NGƯỜI CHỮA LÀNH ? 02 0 1 2 3 4 5 A. Người bị thần ô uế ám B. Người mù C. Người bị phong hủi D. Người câm BACK

Slide6:

0 1 2 3 4 5 03 BACK A. Có lòng tin và ước ao B. Học biết giáo lí C. Tham dự những nghi thức chuẩn bị gia nhập đạo D. Cả A, B và C NGƯỜI ĐẾN TUỔI KHÔN MUỐN LÃNH NHẬN BÍ TÍCH RỬA TỘI PHẢI:

Slide7:

THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI BỊ PHONG HỦI KHI GẶP ĐỨC GIÊ-SU THẾ NÀO ? 0 1 2 3 4 5 04 A. La to xin cứu vớt B. Bái lạy Đức Giê-su C. Quỳ xuống van xin BACK D. Khóc lóc

Slide8:

LÍ DO GIÁO HỘI RỬA TỘI CHO TRẺ EM LÀ ? A. Các em sinh ra trong tội tổ tông B. Cần được giải thoát để làm con Thiên Chúa 0 1 2 3 4 5 05 BACK C. Cả A và B sai D. Cả A và B đúng

Slide9:

TRƯỚC LỜI VAN XIN CỦA NGƯỜI PHONG HỦI, ĐỨC GIÊ-SU CÓ TÂM TÌNH GÌ ? A. Vui mừng C. Chạnh lòng thương 0 1 2 3 4 5 06 B. Khó chịu D. Đau khổ BACK

Slide10:

HỘI THÁNH RỬA TỘI CHO TRẺ EM, VÌ CÁC EM ĐÃ SINH RA TRONG TỘI TỔ TÔNG, NÊN CẦN ĐƯỢC GIẢI THOÁT ĐỂ LÀM CON THIÊN CHÚA. 0 1 2 3 4 5 07 A. Sai B. Đúng BACK

Slide11:

ĐỨC GIÊ-SU CHỮA NGƯỜI BỊ PHONG HỦI BẰNG CÁCH NÀO ? 0 1 2 3 4 5 08 A. Ngài đụng tay vào anh C. Thoa bùn lên người anh và bảo đi tắm D. Câu A và B B. Ngài bảo : “ Tôi muốn , anh sạch đi ” BACK

Slide12:

NGƯỜI LÃNH BÍ TÍCH RỬA TỘI CẦN NGƯỜI ĐỠ ĐẦU ĐỂ LÀM GÌ ? 0 1 2 3 4 5 09 A. Nêu gương sáng cho họ C. Cả A và B đúng D. Tất cả sai B. Giúp họ sống xứng danh người Công giáo BACK

Slide13:

KHI ĐƯỢC CHỮA LÀNH, ĐỨC GIÊ-SU BẢO ANH TA PHẢI ĐI TRÌNH DIỆN VỚI AI ? 0 1 2 3 4 5 10 A. Thượng Tế B. Trưởng Hội Đường C. Quan Tổng Trấn D. Tư Tế BACK

Slide14:

PHẦN II : Ô CHỮ GỒM 7 Ô CHỮ HÀNG NGANG NGƯỜI CHƠI TÙY CHỌN TRẢ LỜI Ô CHỮ HÀNG NGANG. MỖI CÂU HỎI CHO Ô CHỮ CÓ 5 GIÂY SUY NGHĨ. TRẢ LỜI ĐÚNG: 10 ĐIỂM VÀ Ô CHỮ ĐƯỢC MỞ. TRẢ LỜI SAI: 0 ĐIỂM VÀ Ô CHỮ KHÔNG ĐƯỢC MỞ. TỪ CHỦ ĐỀ CỦA Ô CHỮ NẰM Ở HÀNG DỌC. AI TÌM RA TỪ CHỦ ĐỀ DÀNH ĐƯỢC 40 ĐIỂM.

Slide15:

HƯỚNG DẪN CHẠY PHẦN II - KHÔNG DÙNG BÀN PHÍM, MÀ DÙNG CHUỘT - MUỐN TÌM RA Ô CHỮ HÀNG NGANG NÀO THÌ ĐƯA CON TRỎ CHUỘT ĐẾN SỐ ĐỨNG TRƯỚC HÀNG NGANG ẤY, RỒI CLICK CHUỘT TRÁI. + CLICK LẦN 1: MỞ CÂU HỎI VÀ ĐỒNG HỒ THỜI GIAN + CLICK LẦN 2: CHẠY ĐỒNG HỒ THỜI GIAN SUY NGHĨ + CLICK LẦN 3: BIẾN MẤT CÂU HỎI VÀ ĐỒNG HỒ - NẾU TRẢ LỜI ĐÚNG, CLICK LẦN 4: MỞ Ô CHỮ HÀNG NGANG - NẾU TRẢ LỜI SAI, KHÔNG CLICK LẦN 4 ĐỂ Ô CHỮ HÀNG NGANG KHÔNG ĐƯỢC MỞ SAU ĐÓ DI CHUYỂN CON TRỎ CHUỘT ĐẾN SỐ ĐỨNG TRƯỚC HÀNG NGANG KHÁC, RỒI LÀM LẠI ĐÚNG TIẾN TRÌNH TRÊN CHO HÀNG NGANG ẤY. NẾU CÓ NGƯỜI TÌM RA TỪ HÀNG DỌC THÌ CLICK CHUỘT TRÁI VÀO HÌNH SAO CÓ CHỮ “ĐA” (ĐÁP ÁN) ĐỂ MỞ TỪ HÀNG DỌC.

Slide16:

* * * * * * * * * * * * 1 2 3 4 5 * * 6 7 H O M E NGƯỜI PHONG HỦI VAN XIN CHÚA: NẾU NGÀI MUỐN NGÀI CÓ THỂ LÀM CHO TÔI LÀM SAO ? * * * * * * * * * * * * * * * CHỦ ĐỀ Ô CHỮ LÀ GÌ ? (NẰM Ở HÀNG DỌC) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0 1 2 3 4 5 NGƯỜI NGHIÊM GIỌNG ĐUỔI ANH ĐI NGAY, VÀ BẢO ANH: “… …, ĐỪNG NÓI GÌ VỚI AI CẢ” 0 1 2 3 4 5 TIN MỪNG HÔM NAY KỂ CHÚA GIÊ-SU ĐÃ CHỮA CHO MỘT NGƯỜI KHỎI BỆNH GÌ ? 0 1 2 3 4 5 VÌ ANH ĐÃ ĐƯỢC LÀM SAO, THÌ HÃY DÂNG LỄ VẬT ÔNG MÔ-SÊ ĐÃ TRUYỀN ĐỂ LÀM CHỨNG CHO NGƯỜI TA BIẾT ? 0 1 2 3 4 5 CHÚA GIÊ-SU ĐÃ KHÔNG THỂ CÔNG KHAI VÀO CÁC THÀNH ĐƯỢC, MÀ PHẢI Ở LẠI NHỮNG NƠI HOANG VẮNG Ở ĐÂU ? 0 1 2 3 4 5 “VÌ ANH ĐÃ ĐƯỢC LÀNH SẠCH, THÌ HÃY DÂNG NHỮNG GÌ ÔNG MÔ-SÊ ĐÃ TRUYỀN, ĐỂ … … CHO NGƯỜI TA BIẾT.” 0 1 2 3 4 5 TRƯỚC LỜI VAN XIN CỦA NGƯỜI PHONG HỦI, ĐỨC GIÊ-SU CHẠNH LÒNG THƯƠNG GIƠ TAY LÀM GÌ ? 0 1 2 3 4 5 * * * * * * * *

authorStream Live Help