vhtk-so-61-cn05tn-b-1

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

"KHÔNG BIẾT KINH THÁNH LÀ KHÔNG BIẾT CHÚA KITÔ" DÀNH CHO THIẾU NHI & GIỚI TRẺ VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ SỐ 61 CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN - B

Slide2:

"KHÔNG BIẾT KINH THÁNH LÀ KHÔNG BIẾT CHÚA KI-TÔ" TRẮC NGHIỆM Ô CHỮ DÀNH CHO THIẾU NHI & GIỚI TRẺ VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ SỐ 61 Tên người chơi Tên người chơi Tên người chơi Tên người chơi

Slide3:

PHẦN I : TRẮC NGHIỆM - GỒM 10 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ : + KINH THÁNH (CÁC BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ CHÚA NHẬT) + GIÁO LÝ (SÁCH HỎI THƯA GLHTCG CỦA UB GIÁO LÝ ĐỨC TIN-HĐGMVN) - MỖI CÂU HỎI CÓ 5 GIÂY SUY NGHĨ. - TRẢ LỜI ĐÚNG 10 ĐIỂM. HD: 1- CLICK CHUỘT VÀO Ô SỐ CÂU HỎI ĐỂ MỞ CÂU HỎI 2- SAU ĐÓ CLICK CHUỘT : CHẠY CÂU HỎI - MỞ CÁC ĐÁP ÁN VÀ ĐỒNG HỒ - CHẠY ĐỒNG HỒ - ĐÁP ÁN ĐÚNG 3- CLICK CHUỘT VÀO BACK ĐỂ TRỞ VỀ TRANG NÀY. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 HOME

Slide4:

HỘI THÁNH ĐÃ BAN BÍ TÍCH RỬA TỘI TỪ KHI NÀO ? B. Ngày ông Gio -an Tẩy Giả rao giảng C. Ngày Chúa Giê-su về trời 0 1 2 3 4 5 01 D. Ngày Chúa Giê-su rao giảng công khai A. Ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống BACK

Slide5:

MẸ VỢ CỦA ÔNG SI-MÔN BỊ BỆNH GÌ ? 02 0 1 2 3 4 5 A. Phong hủi B. Huyết trắng C. Câm D. Sốt BACK

Slide6:

0 1 2 3 4 5 03 BACK A. Đổ nước trên đầu người lãnh nhận B. Đọc: Tôi rửa … nhân danh Cha, Con và Thánh Thần C. Câu A và B đúng D. Câu A và B sai NGHI THỨC CHÍNH YẾU CỦA BÍ TÍCH RỬA TỘI ?

Slide7:

AI ĐÃ CHỮA CHO BÀ NHẠC MẪU ÔNG SI-MÔN KHỎI BỆNH ? 0 1 2 3 4 5 04 A. Ông Phê-rô B. Ông Phao-lô C. Đức Giê-su BACK D. Ông Mô-sê

Slide8:

GIÁO HỘI NHÂN DANH AI KHI ĐỌC LỜI BAN BÍ TÍCH RỬA TỘI CHO NGƯỜI LÃNH NHẬN ? A. Chúa Cha B. Chúa Con 0 1 2 3 4 5 05 BACK C. Chúa Thánh Thần D. Cả A, B và C

Slide9:

CHIỀU ĐẾN, RẤT NHIỀU NGƯỜI ỐM ĐAU VÀ NGƯỜI BỊ QUỶ ÁM CỦA THÀNH NÀY ĐƯỢC CỨU CHỮA ? A. Thành Giê-ru-sa-lem C. Thành Ca - phác - na -um 0 1 2 3 4 5 06 B. Thành Na-da- rét D. Thành Bê-lem BACK

Slide10:

VIỆC “DÌM NGƯỜI LÃNH NHẬN XUỐNG NƯỚC” CÓ NẰM TRONG NGHI THỨC CHÍNH YẾU CỦA BÍ TÍCH RỬA TỘI KHÔNG ? 0 1 2 3 4 5 07 A. Có B. Không BACK

Slide11:

SÁNG SỚM, ĐỨC GÊ-SU ĐI RA NƠI HOANG VẮNG, Ở ĐÓ NGƯỜI LÀM GÌ ? 0 1 2 3 4 5 08 A. Nghỉ ngơi C. Xa lánh những ồn ào D. Cầu nguyện B. Dạy dỗ các môn đệ BACK

Slide12:

NHỮNG AI CÓ THỂ LÃNH NHẬN BÍ TÍCH RỬA TỘI ? 0 1 2 3 4 5 09 A. Tất cả những người Ki- tô hữu C. Tất cả ai chưa bao giờ lãnh nhận bí tích này D. Tất cả đúng B. Tất cả ai không tin vào Chúa BACK

Slide13:

ĐỨC GIÊ-SU ĐI KHẮP MIỀN GA-LI-LÊ ĐỂ LÀM GÌ ? 0 1 2 3 4 5 10 A. Rao giảng trong các hội đường B. Trừ quỷ C. Làm phép rửa cho mọi người D. Chỉ A và B đúng BACK

Slide14:

PHẦN II : Ô CHỮ GỒM 8 Ô CHỮ HÀNG NGANG NGƯỜI CHƠI TÙY CHỌN TRẢ LỜI Ô CHỮ HÀNG NGANG. MỖI CÂU HỎI CHO Ô CHỮ CÓ 5 GIÂY SUY NGHĨ. TRẢ LỜI ĐÚNG: 10 ĐIỂM VÀ Ô CHỮ ĐƯỢC MỞ. TRẢ LỜI SAI: 0 ĐIỂM VÀ Ô CHỮ KHÔNG ĐƯỢC MỞ. TỪ CHỦ ĐỀ CỦA Ô CHỮ NẰM Ở HÀNG DỌC. AI TÌM RA TỪ CHỦ ĐỀ DÀNH ĐƯỢC 40 ĐIỂM.

Slide15:

HƯỚNG DẪN CHẠY PHẦN II - KHÔNG DÙNG BÀN PHÍM, MÀ DÙNG CHUỘT - MUỐN TÌM RA Ô CHỮ HÀNG NGANG NÀO THÌ ĐƯA CON TRỎ CHUỘT ĐẾN SỐ ĐỨNG TRƯỚC HÀNG NGANG ẤY, RỒI CLICK CHUỘT TRÁI. + CLICK LẦN 1: MỞ CÂU HỎI VÀ ĐỒNG HỒ THỜI GIAN + CLICK LẦN 2: CHẠY ĐỒNG HỒ THỜI GIAN SUY NGHĨ + CLICK LẦN 3: BIẾN MẤT CÂU HỎI VÀ ĐỒNG HỒ - NẾU TRẢ LỜI ĐÚNG, CLICK LẦN 4: MỞ Ô CHỮ HÀNG NGANG - NẾU TRẢ LỜI SAI, KHÔNG CLICK LẦN 4 ĐỂ Ô CHỮ HÀNG NGANG KHÔNG ĐƯỢC MỞ SAU ĐÓ DI CHUYỂN CON TRỎ CHUỘT ĐẾN SỐ ĐỨNG TRƯỚC HÀNG NGANG KHÁC, RỒI LÀM LẠI ĐÚNG TIẾN TRÌNH TRÊN CHO HÀNG NGANG ẤY. NẾU CÓ NGƯỜI TÌM RA TỪ HÀNG DỌC THÌ CLICK CHUỘT TRÁI VÀO HÌNH SAO CÓ CHỮ “ĐA” (ĐÁP ÁN) ĐỂ MỞ TỪ HÀNG DỌC.

Slide16:

* * * * * * * * * * * * 1 2 3 4 5 * * 6 7 H O M E ĐỨC GIÊ-SU VỪA RA KHỎI HỘI ĐƯỜNG NÀO THÌ ĐI ĐẾN NHÀ HAI ÔNG SI-MÔN VÀ AN-RÊ ? * * * * * * * * * * * * * * CHỦ ĐỀ Ô CHỮ LÀ GÌ ? (NẰM Ở HÀNG DỌC) * * * * * * * * 8 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0 1 2 3 4 5 CHÚA GIÊ-SU BẢO: CHÚNG TA HÃY ĐI NƠI KHÁC, ĐẾN CÁC LÀNG XÃ Ở ĐÂU, ĐỂ THẦY CÒN ĐI RAO GIẢNG Ở ĐÓ NỮA ? 0 1 2 3 4 5 AI ĐÃ CẦM LẤY TAY BÀ MẸ VỢ ÔNG SI-MÔN MÀ ĐỠ DẬY ? 0 1 2 3 4 5 “CHIỀU ĐẾN, KHI MẶT TRỜI ĐÃ LẶN, NGƯỜI TA ĐEM MỌI KẺ ỐM ĐAU VÀ NHỮNG … … … … ĐẾN CHO NGƯỜI” 0 1 2 3 4 5 “CHÚNG TA HÃY ĐI NƠI KHÁC, ĐẾN CÁC LÀNG XÃ CHUNG QUANH, ĐỂ THẦY CÒN RAO GIẢNG Ở ĐÓ NỮA, VÌ THẦY RA ĐI CỐT ĐỂ … … …” 0 1 2 3 4 5 CHÚA GIÊ-SU ĐI KHẮP MIỀN GA-LI-LÊ, VÀ LÀM GÌ TRONG CÁC HỘI ĐƯỜNG CỦA HỌ ? 0 1 2 3 4 5 MỘT TRONG HAI NGƯỜI ĐÃ THEO ĐỨC GIÊ-SU ĐI ĐẾN NHÀ HAI ÔNG SI-MÔN VÀ AN-RÊ ? 0 1 2 3 4 5 SÁNG SỚM, ĐỨC GIÊ-SU ĐÃ DẬY ĐI RA MỘT NƠI NÀO VÀ CẦU NGUYỆN Ở ĐÓ ? 0 1 2 3 4 5 * * * * * * * * * * * * * * *

authorStream Live Help