vhtk-so-58-cn02tn-b-1

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

"KHÔNG BIẾT KINH THÁNH LÀ KHÔNG BIẾT CHÚA KITÔ" DÀNH CHO THIẾU NHI & GIỚI TRẺ VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ SỐ 58 CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN - B

Slide2:

"KHÔNG BIẾT KINH THÁNH LÀ KHÔNG BIẾT CHÚA KI-TÔ" TRẮC NGHIỆM Ô CHỮ DÀNH CHO THIẾU NHI & GIỚI TRẺ VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ SỐ 58 Tên người chơi Tên người chơi Tên người chơi Tên người chơi

Slide3:

PHẦN I : TRẮC NGHIỆM - GỒM 10 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ : + KINH THÁNH (CÁC BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ CHÚA NHẬT) + GIÁO LÝ (SÁCH HỎI THƯA GLHTCG CỦA UB GIÁO LÝ ĐỨC TIN-HĐGMVN) - MỖI CÂU HỎI CÓ 5 GIÂY SUY NGHĨ. - TRẢ LỜI ĐÚNG 10 ĐIỂM. HD: 1- CLICK CHUỘT VÀO Ô SỐ CÂU HỎI ĐỂ MỞ CÂU HỎI 2- SAU ĐÓ CLICK CHUỘT : CHẠY CÂU HỎI - MỞ CÁC ĐÁP ÁN VÀ ĐỒNG HỒ - CHẠY ĐỒNG HỒ - ĐÁP ÁN ĐÚNG 3- CLICK CHUỘT VÀO BACK ĐỂ TRỞ VỀ TRANG NÀY. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 HOME

Slide4:

CÁC BÍ TÍCH ĐƯỢC PHÂN LOẠI THẾ NÀO ? B. Các Bí tích chữa lành C. Các Bí tích phục vụ 0 1 2 3 4 5 01 D. Cả A, B và C A. Các Bí tích khai tâm Ki- tô giáo BACK

Slide5:

ÔNG AN-RÊ LÀ MÔN ĐỆ CỦA AI ? 02 0 1 2 3 4 5 A. Ông Gio -an Tẩy Giả B. Ông Phê-rô C. Ông Phao-lô D. Ông Ga -ma-li-en BACK

Slide6:

0 1 2 3 4 5 03 BACK A. Rửa tội , Thánh Thể , Hòa giải B. Thêm sức , Thánh Thể , Hòa giải C. Thánh Thể , Thêm sức , Rửa tội D. Hòa giải , Rửa tội , Thêm sức CÁC BÍ TÍCH KHAI TÂM KI-TÔ GIÁO LÀ:

Slide7:

THẤY ĐỨC GIÊ-SU ĐI NGANG QUA, ÔNG GIO-AN ĐÃ NÓI GÌ VỚI CÁC MÔN ĐỆ ? 0 1 2 3 4 5 04 A. Các con hãy đi theo Người B. Đây là Chiên Thiên Chúa C. Đây là Đấng Cứu Chuộc BACK D. Đây là Người đến từ Thiên Chúa

Slide8:

GỌI LÀ CÁC BÍ TÍCH KHAI TÂM KI-TÔ GIÁO VÌ CÁC BÍ TÍCH NÀY : A. Tái sinh các tín hữu trong đời sống mới B. Củng cố các tín hữu trong đời sống mới 0 1 2 3 4 5 05 BACK C. Nuôi dưỡng các tín hữu trong đời sống mới D. Cả A, B và C

Slide9:

THÂN PHỤ CỦA ÔNG AN-RÊ TÊN LÀ GÌ ? A. Ông Gio -an C. Ông Giu -se 0 1 2 3 4 5 06 B. Ông Gia-cóp D. Ông Giô-xếp BACK

Slide10:

CÁC BÍ TÍCH KHAI TÂM GIÚP PHỤC HỒI VÀ CỦNG CỐ ĐỜI SỐNG MỚI CỦA CÁC TÍN HỮU ĐÃ BỊ SUY YẾU HOẶC MẤT ĐI DO TỘI LỖI. 0 1 2 3 4 5 07 A. Sai B. Đúng BACK

Slide11:

KHI GẶP EM MÌNH, ÔNG AN-RÊ ĐÃ NÓI GÌ ? 0 1 2 3 4 5 08 A. Chúng tôi đã gặp vị thầy nhân lành C. Chúng tôi đã gặp Đấng Cứu Chuộc trần gian D. Chúng tôi đã gặp vị Ngôn Sứ vĩ đại B. Chúng tôi đã gặp Đấng Mê - si -a BACK

Slide12:

CÁC BÍ TÍCH CHỮA LÀNH LÀ : 0 1 2 3 4 5 09 A. Rửa tội , Hòa giải C. Xức dầu bệnh nhân , Rửa tội D. Rửa tội , Hòa giải , Xức dầu bệnh nhân B. Hòa giải , Xức dầu bệnh nhân BACK

Slide13:

“MÊ-SI-A” NGHĨA LÀ GÌ ? 0 1 2 3 4 5 10 A. Thiên Chúa cứu chuộc thế gian B. Đấng Ki- tô C. Được cứu vớt từ nước D. Thiên Chúa ở cùng chúng ta BACK

Slide14:

PHẦN II : Ô CHỮ GỒM 8 Ô CHỮ HÀNG NGANG NGƯỜI CHƠI TÙY CHỌN TRẢ LỜI Ô CHỮ HÀNG NGANG. MỖI CÂU HỎI CHO Ô CHỮ CÓ 5 GIÂY SUY NGHĨ. TRẢ LỜI ĐÚNG: 10 ĐIỂM VÀ Ô CHỮ ĐƯỢC MỞ. TRẢ LỜI SAI: 0 ĐIỂM VÀ Ô CHỮ KHÔNG ĐƯỢC MỞ. TỪ CHỦ ĐỀ CỦA Ô CHỮ NẰM Ở HÀNG DỌC. AI TÌM RA TỪ CHỦ ĐỀ DÀNH ĐƯỢC 40 ĐIỂM.

Slide15:

HƯỚNG DẪN CHẠY PHẦN II - KHÔNG DÙNG BÀN PHÍM, MÀ DÙNG CHUỘT - MUỐN TÌM RA Ô CHỮ HÀNG NGANG NÀO THÌ ĐƯA CON TRỎ CHUỘT ĐẾN SỐ ĐỨNG TRƯỚC HÀNG NGANG ẤY, RỒI CLICK CHUỘT TRÁI. + CLICK LẦN 1: MỞ CÂU HỎI VÀ ĐỒNG HỒ THỜI GIAN + CLICK LẦN 2: CHẠY ĐỒNG HỒ THỜI GIAN SUY NGHĨ + CLICK LẦN 3: BIẾN MẤT CÂU HỎI VÀ ĐỒNG HỒ - NẾU TRẢ LỜI ĐÚNG, CLICK LẦN 4: MỞ Ô CHỮ HÀNG NGANG - NẾU TRẢ LỜI SAI, KHÔNG CLICK LẦN 4 ĐỂ Ô CHỮ HÀNG NGANG KHÔNG ĐƯỢC MỞ SAU ĐÓ DI CHUYỂN CON TRỎ CHUỘT ĐẾN SỐ ĐỨNG TRƯỚC HÀNG NGANG KHÁC, RỒI LÀM LẠI ĐÚNG TIẾN TRÌNH TRÊN CHO HÀNG NGANG ẤY. NẾU CÓ NGƯỜI TÌM RA TỪ HÀNG DỌC THÌ CLICK CHUỘT TRÁI VÀO HÌNH SAO CÓ CHỮ “ĐA” (ĐÁP ÁN) ĐỂ MỞ TỪ HÀNG DỌC.

Slide16:

* * * * * * * * * * * * 1 2 3 4 5 * * 6 7 H O M E ĐỨC GIÊ-SU QUAY LẠI, THẤY CÁC ÔNG ĐI THEO MÌNH, THÌ HỎI: “CÁC ANH TÌM GÌ THẾ ?” HỌ ĐÁP: “THƯA RÁP-BI, … … … ?” * * * * * * * * * * * * * * CHỦ ĐỀ Ô CHỮ LÀ GÌ ? (NẰM Ở HÀNG DỌC) * * * * * * * * 8 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0 1 2 3 4 5 KHI THẤY ĐỨC GIÊ-SU LÀM GÌ THÌ ÔNG GIO-AN LÊN TIẾNG GIỚI THIỆU VỚI MỌI NGƯỜI: “ĐÂY LÀ CHIÊN THIÊN CHÚA” ? 0 1 2 3 4 5 ĐẤNG MÊ-SI-A NGHĨA LÀ GÌ ? 0 1 2 3 4 5 ÔNG AN-RÊ ĐI GẶP EM MÌNH LÀ SI-MÔN VÀ KHOE ĐÃ GẶP AI ? 0 1 2 3 4 5 ÔNG GIO-AN ĐANG ĐỨNG VỚI HAI NGƯỜI TRONG NHÓM NÀO THÌ GẶP ĐỨC GIÊ-SU ĐI NGANG QUA ? 0 1 2 3 4 5 HỌ ĐÃ ĐẾN XEM CÁI GÌ, VÀ Ở LẠI VỚI NGƯỜI NGÀY HÔM ẤY ? 0 1 2 3 4 5 ĐỨC GIÊ-SU QUAY LẠI, THẤY CÁC ÔNG LÀM GÌ THÌ HỎI : “CÁC ANH TÌM GÌ THẾ ?” ? 0 1 2 3 4 5 BỐ CỦA ÔNG SI-MÔN LÀ AI ? 0 1 2 3 4 5 * * * * * * * * * * * * * * *

authorStream Live Help