vhtk-so-52-cn01mv-b-1

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

"KHÔNG BIẾT KINH THÁNH LÀ KHÔNG BIẾT CHÚA KITÔ" DÀNH CHO THIẾU NHI & GIỚI TRẺ VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ SỐ 52 CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG-B

Slide2:

"KHÔNG BIẾT KINH THÁNH LÀ KHÔNG BIẾT CHÚA KI-TÔ" TRẮC NGHIỆM Ô CHỮ DÀNH CHO THIẾU NHI & GIỚI TRẺ VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ SỐ 52 Tên người chơi Tên người chơi Tên người chơi Tên người chơi

Slide3:

PHẦN I : TRẮC NGHIỆM - GỒM 10 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ : + KINH THÁNH (CÁC BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ CHÚA NHẬT) + GIÁO LÝ (SÁCH HỎI THƯA GLHTCG CỦA UB GIÁO LÝ ĐỨC TIN-HĐGMVN) - MỖI CÂU HỎI CÓ 5 GIÂY SUY NGHĨ. - TRẢ LỜI ĐÚNG 10 ĐIỂM. HD: 1- CLICK CHUỘT VÀO Ô SỐ CÂU HỎI ĐỂ MỞ CÂU HỎI 2- SAU ĐÓ CLICK CHUỘT : CHẠY CÂU HỎI - MỞ CÁC ĐÁP ÁN VÀ ĐỒNG HỒ - CHẠY ĐỒNG HỒ - ĐÁP ÁN ĐÚNG 3- CLICK CHUỘT VÀO BACK ĐỂ TRỞ VỀ TRANG NÀY. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 HOME

Slide4:

ĐỨC GIÊ-SU KÊU GỌI ANH EM PHẢI COI CHỪNG, PHẢI LÀM GÌ NỮA, VÌ ANH EM KHÔNG BIẾT KHI NÀO THỜI ẤY ĐẾN ? B. Tỉnh thức C. Tránh xa tội lỗi 0 1 2 3 4 5 01 D. Tránh xa biệt phái A. Cầu nguyện BACK

Slide5:

0 1 2 3 4 5 02 BACK A. Chúa Ki- tô B. Thân Thể của Ngài là Hội Thánh C. Cả A và B đúng D. Cả A và B sai AI HÀNH ĐỘNG TRONG PHỤNG VỤ ?

Slide6:

KHI NGƯỜI CHỦ TRẨY ĐI PHƯƠNG XA, ĐỂ LẠI NHÀ, TRAO QUYỀN CHO AI ? 03 0 1 2 3 4 5 A. Các môn đệ B. Các đầy tớ C. Các tá điền D. Các tư tế BACK

Slide7:

“ĐỨC KI-TÔ TOÀN THỂ”, NGHĨA LÀ ĐỨC KI-TÔ CÙNG VỚI THÂN THỂ CỦA NGÀI LÀ HỘI THÁNH TRÊN TRỜI VÀ HỘI THÁNH Ở TRẦN GIAN. 0 1 2 3 4 5 04 A. Sai B. Đúng BACK

Slide8:

CHỦ NHÀ CÓ THỂ ĐẾN VÀO NHỮNG LÚC NÀO ? 0 1 2 3 4 5 05 A. Nửa đêm B. Tảng sáng C. Lúc chập tối BACK D. Cả A, B và C đúng

Slide9:

ĐỨC KI-TÔ HÀNH ĐỘNG TRONG PHỤNG VỤ CÙNG VỚI THÂN THỂ CỦA NGÀI LÀ GÌ ? A. Hội Thánh trên trời B. Hội Thánh ở trần gian 0 1 2 3 4 5 06 BACK C. Cả A và B sai D. Cả A và B đúng

Slide10:

ANH EM PHẢI CANH THỨC, KẺO LỠ RA ÔNG CHỦ ĐẾN BẤT THẦN, BIẾT ANH EM ĐANG LÀM GÌ ? A. Làm việc C. Ngủ 0 1 2 3 4 5 07 B. Chè chén say sưa D. Tỉnh thức BACK

Slide11:

HỘI THÁNH TRÊN TRỜI CỬ HÀNH PHỤNG VỤ GỒM: 0 1 2 3 4 5 08 A. Các Thiên Thần C. Đức Ma- ri -a Mẹ Thiên Chúa D. Cả A, B và C B. Các Thánh BACK

Slide12:

ĐIỀU THẦY NÓI VỚI ANH EM, THẦY CŨNG NÓI VỚI MỌI NGƯỜI LÀ GÌ ? 0 1 2 3 4 5 09 A. Phải canh thức C. Phải tin vào tin mừng D. Phải cầu nguyện B. Phải sám hối BACK

Slide13:

AI LÀ ĐẶC BIỆT NHẤT TRONG CỬ HÀNH PHỤNG VỤ CỦA HỘI THÁNH TRÊN TRỜI ? 0 1 2 3 4 5 10 A. Đức Ma- ri -a Mẹ Thiên Chúa B. Các Thiên Thần C. Các Thánh D. Các Tông Đồ BACK

Slide14:

PHẦN II : Ô CHỮ GỒM 7 Ô CHỮ HÀNG NGANG NGƯỜI CHƠI TÙY CHỌN TRẢ LỜI Ô CHỮ HÀNG NGANG. MỖI CÂU HỎI CHO Ô CHỮ CÓ 5 GIÂY SUY NGHĨ. TRẢ LỜI ĐÚNG: 10 ĐIỂM VÀ Ô CHỮ ĐƯỢC MỞ. TRẢ LỜI SAI: 0 ĐIỂM VÀ Ô CHỮ KHÔNG ĐƯỢC MỞ. TỪ CHỦ ĐỀ CỦA Ô CHỮ NẰM Ở HÀNG DỌC. AI TÌM RA TỪ CHỦ ĐỀ DÀNH ĐƯỢC 40 ĐIỂM.

Slide15:

HƯỚNG DẪN CHẠY PHẦN II - KHÔNG DÙNG BÀN PHÍM, MÀ DÙNG CHUỘT - MUỐN TÌM RA Ô CHỮ HÀNG NGANG NÀO THÌ ĐƯA CON TRỎ CHUỘT ĐẾN SỐ ĐỨNG TRƯỚC HÀNG NGANG ẤY, RỒI CLICK CHUỘT TRÁI. + CLICK LẦN 1: MỞ CÂU HỎI VÀ ĐỒNG HỒ THỜI GIAN + CLICK LẦN 2: CHẠY ĐỒNG HỒ THỜI GIAN SUY NGHĨ + CLICK LẦN 3: BIẾN MẤT CÂU HỎI VÀ ĐỒNG HỒ - NẾU TRẢ LỜI ĐÚNG, CLICK LẦN 4: MỞ Ô CHỮ HÀNG NGANG - NẾU TRẢ LỜI SAI, KHÔNG CLICK LẦN 4 ĐỂ Ô CHỮ HÀNG NGANG KHÔNG ĐƯỢC MỞ SAU ĐÓ DI CHUYỂN CON TRỎ CHUỘT ĐẾN SỐ ĐỨNG TRƯỚC HÀNG NGANG KHÁC, RỒI LÀM LẠI ĐÚNG TIẾN TRÌNH TRÊN CHO HÀNG NGANG ẤY. NẾU CÓ NGƯỜI TÌM RA TỪ HÀNG DỌC THÌ CLICK CHUỘT TRÁI VÀO HÌNH SAO CÓ CHỮ “ĐA” (ĐÁP ÁN) ĐỂ MỞ TỪ HÀNG DỌC.

Slide16:

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 2 3 4 5 ! ! 6 7 H O M E NGƯỜI KIA TRẨY PHƯƠNG XA, ĐỂ NHÀ LẠI, TRAO QUYỀN CHO CÁC ĐẦY TỚ NÀO ? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! CHỦ ĐỀ Ô CHỮ LÀ GÌ ? (NẰM Ở HÀNG DỌC) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0 1 2 3 4 5 “CŨNG NHƯ NGƯỜI KIA TRẨY PHƯƠNG XA, ĐỂ NHÀ LẠI, … … CHO CÁC ĐẦY TỚ CỦA MÌNH, CHỈ ĐỊNH CHO MỖI NGƯỜI MỘT VIỆC.” 0 1 2 3 4 5 ÔNG CHỦ CHỈ ĐỊNH CHO MỖI NGƯỜI MỘT VIỆC, VÀ RA LỆNH CHO NGƯỜI GIỮ CỬA PHẢI LÀM SAO ? 0 1 2 3 4 5 “ANH EM KHÔNG BIẾT KHI NÀO CHỦ NHÀ ĐẾN: LÚC CHẬP TỐI HAY NỬA ĐÊM, … … … HAY TẢNG SÁNG” 0 1 2 3 4 5 ÔNG CHỦ TRẨY PHƯƠNG XA, ĐỂ NHÀ LẠI VÀ TRAO QUYỀN CHO AI ? 0 1 2 3 4 5 “ANH EM PHẢI COI CHỪNG, PHẢI TỈNH THỨC, VÌ ANH EM KHÔNG BIẾT KHI NÀO … … …” 0 1 2 3 4 5 CHÚA GIÊ-SU NHẮC BẢO CÁC MÔN ĐỆ PHẢI LÀM SAO, VÌ ANH EM KHÔNG BIẾT KHI NÀO THỜI ẤY ĐẾN ? 0 1 2 3 4 5 ! ! ! ! ! !

authorStream Live Help