vhtk-so-51-cn34tn-vuavutru-a-1

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

"KHÔNG BIẾT KINH THÁNH LÀ KHÔNG BIẾT CHÚA KITÔ" DÀNH CHO THIẾU NHI & GIỚI TRẺ VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ SỐ 51 CHÚA NHẬT XXXIV TN-A-LỄ CHÚA KI-TÔ VUA

Slide2:

"KHÔNG BIẾT KINH THÁNH LÀ KHÔNG BIẾT CHÚA KI-TÔ" TRẮC NGHIỆM Ô CHỮ DÀNH CHO THIẾU NHI & GIỚI TRẺ VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ SỐ 51 Tên người chơi Tên người chơi Tên người chơi Tên người chơi

Slide3:

PHẦN I : TRẮC NGHIỆM - GỒM 10 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ : + KINH THÁNH (CÁC BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ CHÚA NHẬT) + GIÁO LÝ (SÁCH HỎI THƯA GLHTCG CỦA UB GIÁO LÝ ĐỨC TIN-HĐGMVN) - MỖI CÂU HỎI CÓ 5 GIÂY SUY NGHĨ. - TRẢ LỜI ĐÚNG 10 ĐIỂM. HD: 1- CLICK CHUỘT VÀO Ô SỐ CÂU HỎI ĐỂ MỞ CÂU HỎI 2- SAU ĐÓ CLICK CHUỘT : CHẠY CÂU HỎI - MỞ CÁC ĐÁP ÁN VÀ ĐỒNG HỒ - CHẠY ĐỒNG HỒ - ĐÁP ÁN ĐÚNG 3- CLICK CHUỘT VÀO BACK ĐỂ TRỞ VỀ TRANG NÀY. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 HOME

Slide4:

KHI CON NGƯỜI ĐẾN TRONG VINH QUANG CỦA NGƯỜI, NHỮNG AI SẼ ĐƯỢC TẬP HỌP TRƯỚC MẶT NGƯỜI ? B. Các kitô hữu C. Các thượng tế và kinh sư 0 1 2 3 4 5 01 D. Dân Ítraen A. Các dân thiên hạ BACK

Slide5:

0 1 2 3 4 5 02 BACK A. Chúa Cha B. Chúa Ki- tô C. Chúa Thánh Thần D. Cả A, B và C AI HOẠT ĐỘNG VÀ BAN ÂN SỦNG TRONG CÁC BÍ TÍCH ?

Slide6:

“NÀO NHỮNG KẺ CHA TA CHÚC PHÚC, HÃY ĐẾN THỪA HƯỞNG VƯƠNG QUỐC DỌN SẴN CHO CÁC NGƯƠI NGAY TỪ THỦƠ TẠO THIÊN LẬP ĐỊA” ĐÂY LÀ LỜI DÀNH CHO NHỮNG KẺ ĐỨNG Ở ĐÂU ? 03 0 1 2 3 4 5 A. Đứng bên trái Người B. Đứng bên phải Người C. Đứng đằng trước Người D. Đứng đằng sau Người BACK

Slide7:

CÁC BÍ TÍCH CHO CHÚNG TA THAM DỰ TRƯỚC VÀO ĐỜI SỐNG VĨNH CỬU, ĐANG KHI MONG CHỜ NGÀY CHÚA CHA NGỰ ĐẾN TRONG VINH QUANG. 0 1 2 3 4 5 04 A. Sai B. Đúng BACK

Slide8:

NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC CHÚC PHÚC LÀ NHỮNG NGƯỜI ĐÃ LÀM GÌ CHO ĐỨC VUA ? 0 1 2 3 4 5 05 A. Đã thăm viếng khi đau yếu B. Đã tiếp rước khi là khách lạ C. Đã cho ăn khi đói BACK D. Cả A, B và C đúng

Slide9:

ÂN SỦNG CHÚA KI-TÔ BAN QUA CÁC BÍ TÍCH CÓ MANG LẠI LỢI ÍCH HAY KHÔNG THÌ CÒN TÙY THUỘC VÀO GÌ ? A. Lòng yêu mến của người lãnh nhận B. Sự chuẩn bị nội tâm của người lãnh nhận 0 1 2 3 4 5 06 BACK C. Cả A và B sai D. Cả A và B đúng

Slide10:

ĐỨC VUA NÓI VỚI NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC CHÚC PHÚC: MỖI LẦN CÁC NGƯƠI LÀM CHO AI LÀ CÁC NGƯƠI ĐÃ LÀM CHO CHÍNH TA VẬY ? A. Những người mình yêu thương C. Những người yêu thương mình 0 1 2 3 4 5 07 B. Một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta D. Những người chung một huyết thống BACK

Slide11:

CÁC BÍ TÍCH CẦN THIẾT CHO ƠN CỨU ĐỘ VÌ: 0 1 2 3 4 5 08 A. Trao ban ân sủng của Chúa Thánh Thần C. Cả A và B đúng D. Cả A và B sai B. Ngài chữa lành và biến đổi chúng ta BACK

Slide12:

ĐÂY LÀ SỐ PHẬN CỦA NHỮNG NGƯỜI BÊN TRÁI ĐỨC VUA ? 0 1 2 3 4 5 09 A. Vào lửa đời đời C. Chịu cực hình muôn kiếp D. Cả A, B và C B. Khuất mắt Đức Vua BACK

Slide13:

CÁC BÍ TÍCH CHO CHÚNG TA THAM DỰ TRƯỚC VÀO CÁI GÌ ? 0 1 2 3 4 5 10 A. Nước Chúa B. Thân Thể mầu nhiệm Chúa Ki- tô C. Đời sống của dân Chúa D. Đời sống vĩnh cửu BACK

Slide14:

PHẦN II : Ô CHỮ GỒM 8 Ô CHỮ HÀNG NGANG NGƯỜI CHƠI TÙY CHỌN TRẢ LỜI Ô CHỮ HÀNG NGANG. MỖI CÂU HỎI CHO Ô CHỮ CÓ 5 GIÂY SUY NGHĨ. TRẢ LỜI ĐÚNG: 10 ĐIỂM VÀ Ô CHỮ ĐƯỢC MỞ. TRẢ LỜI SAI: 0 ĐIỂM VÀ Ô CHỮ KHÔNG ĐƯỢC MỞ. TỪ CHỦ ĐỀ CỦA Ô CHỮ NẰM Ở HÀNG DỌC. AI TÌM RA TỪ CHỦ ĐỀ DÀNH ĐƯỢC 40 ĐIỂM.

Slide15:

HƯỚNG DẪN CHẠY PHẦN II - KHÔNG DÙNG BÀN PHÍM, MÀ DÙNG CHUỘT - MUỐN TÌM RA Ô CHỮ HÀNG NGANG NÀO THÌ ĐƯA CON TRỎ CHUỘT ĐẾN SỐ ĐỨNG TRƯỚC HÀNG NGANG ẤY, RỒI CLICK CHUỘT TRÁI. + CLICK LẦN 1: MỞ CÂU HỎI VÀ ĐỒNG HỒ THỜI GIAN + CLICK LẦN 2: CHẠY ĐỒNG HỒ THỜI GIAN SUY NGHĨ + CLICK LẦN 3: BIẾN MẤT CÂU HỎI VÀ ĐỒNG HỒ - NẾU TRẢ LỜI ĐÚNG, CLICK LẦN 4: MỞ Ô CHỮ HÀNG NGANG - NẾU TRẢ LỜI SAI, KHÔNG CLICK LẦN 4 ĐỂ Ô CHỮ HÀNG NGANG KHÔNG ĐƯỢC MỞ SAU ĐÓ DI CHUYỂN CON TRỎ CHUỘT ĐẾN SỐ ĐỨNG TRƯỚC HÀNG NGANG KHÁC, RỒI LÀM LẠI ĐÚNG TIẾN TRÌNH TRÊN CHO HÀNG NGANG ẤY. NẾU CÓ NGƯỜI TÌM RA TỪ HÀNG DỌC THÌ CLICK CHUỘT TRÁI VÀO HÌNH SAO CÓ CHỮ “ĐA” (ĐÁP ÁN) ĐỂ MỞ TỪ HÀNG DỌC.

Slide16:

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ 1 2 3 4 5 @ @ 6 7 H O M E NGÀY TẬN THẾ, CHÚA GIÊ-SU TẬP HỢP CÁC DÂN THIÊN HẠ LẠI VÀ NGƯỜI SẼ TÁCH BIỆT HỌ NHƯ MỤC TỬ TÁCH BIỆT CÁI GÌ ? @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ CHỦ ĐỀ Ô CHỮ LÀ GÌ ? (NẰM Ở HÀNG DỌC) @ @ @ @ @ @ @ @ 8 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ 0 1 2 3 4 5 VÌ XƯA TA KHÁT CÁC NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ ? 0 1 2 3 4 5 NHỮNG NGƯỜI Ở BÊN TRÁI BỊ VÀO LỬA ĐỜI ĐỜI , NƠI DÀNH SẴN CHO AI ? 0 1 2 3 4 5 KHI TA ĐAU YẾU CÁC NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ ? 0 1 2 3 4 5 “… … … VÀ NGỒI TÙ, CÁC NGƯƠI ĐÃ CHẲNG THĂM VIẾNG” 0 1 2 3 4 5 NGƯỜI SẼ CHO CHIÊN ĐỨNG BÊN PHẢI NGƯỜI, CÒN DÊ Ở ĐÂU ? 0 1 2 3 4 5 CHÚA NÓI VỚI NGƯỜI BÊN TRÁI: XƯA TA LÀM SAO, CÁC NGƯỜI ĐÃ KHÔNG CHO MẶC ? 0 1 2 3 4 5 KHI CON NGƯỜI ĐẾN TRONG ĐÂU, CÓ TẤT CẢ CÁC THIÊN SỨ THEO HẦU ? 0 1 2 3 4 5 @ @ @ @ @ @ @ @

authorStream Live Help