GLCG GH 52

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

HỌC HỎI 5’ CHÚA NHẬT GIÁO HUẤN SỐ 52 THIÊN ĐÀNG - LUYỆN NGỤC - HOẢ NGỤC:

HỌC HỎI 5’ CHÚA NHẬT GIÁO HUẤN SỐ 52 THIÊN ĐÀNG - LUYỆN NGỤC - HOẢ NGỤC

H. Thiên đàng, Luyện ngục, Hỏa ngục là gì? (Câu 197, 198, 200):

H. Thiên đàng, Luyện ngục, Hỏa ngục là gì? (Câu 197, 198, 200)

T. Thiên đàng là tình trạng hạnh phúc tràn đầy và vĩnh viễn, vì được hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa Ba Ngôi và cộng đoàn các thánh.:

T . Thiên đàng là tình trạng hạnh phúc tràn đầy và vĩnh viễn , vì được hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa Ba Ngôi và cộng đoàn các thánh.

Luyện ngục là tình trạng của những người chết trong ơn nghĩa Chúa, nhưng cần được thanh luyện trước khi hưởng hạnh phúc thiên đàng.:

Luyện ngục là tình trạng của những người chết trong ơn nghĩa Chúa, nhưng cần được thanh luyện trước khi hưởng hạnh phúc thiên đàng.

Hỏa ngục là án phạt đời đời bị tách khỏi Thiên Chúa, dành cho những ai chết trong tình trạng mắc tội trọng.:

Hỏa ngục là án phạt đời đời bị tách khỏi Thiên Chúa, dành cho những ai chết trong tình trạng mắc tội trọng.

authorStream Live Help