GLCG GH 47

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

HỌC HỎI 5’ CHÚA NHẬT GIÁO HUẤN SỐ 47 ĐỨC MARIA MẸ ĐỨC KITÔ, MẸ HỘI THÁNH. :

HỌC HỎI 5’ CHÚA NHẬT GIÁO HUẤN SỐ 47 ĐỨC MARIA MẸ ĐỨC KITÔ, MẸ HỘI THÁNH.

H. Vì sao gọi Đức Maria là Mẹ Hội thánh? (Câu 186):

H. Vì sao gọi Đức Maria là Mẹ Hội thánh? (Câu 186)

T. Vì Đức Maria đã sinh ra Chúa Giêsu là Đầu của Hội Thánh, :

T . Vì Đức Maria đã sinh ra Chúa Giêsu là Đầu của Hội Thánh,

và vì trên Thánh giá, Chúa Giêsu đã trối Đức Maria làm Mẹ Hội thánh qua thánh Gioan Tông đồ.:

và vì trên Thánh giá, Chúa Giêsu đã trối Đức Maria làm Mẹ Hội thánh qua thánh Gioan Tông đồ.

authorStream Live Help