glndt ct bai 42

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Bài 42: CỘNG ĐỒNG NHÂN LOẠI 1. H.Bản tính xã hội của con người do từ đâu? T.Do từ chính Thiên Chúa, là Đấng tạo dựng và chăm sóc mọi người với tình cha con. Ngài muốn toàn thể loài người liên kết thành một gia đình, và đối xử với nhau trong tình anh em.

PowerPoint Presentation:

2. H. Để phát huy bản tính xã hội, mỗi người phải làm gì? T. Mỗi người phải: 1/ Biết mưu cầu công ích. 2/ Tôn trọng nhân vị. 3/ Tôn trọng và yêu thương những người đối nghịch.

PowerPoint Presentation:

4/ Giữ bình đẳng giữa mọi người và công bằng xã hội. 5/ Vượt ra khỏi chủ trương đạo đức duy cá nhân. 6/ Phát huy tinh thần trách nhiệm và tham gia. 7/ Sống theo gương Nhập Thể của Chúa Giêsu Kitô.

authorStream Live Help