JOHN LENNON

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Imagine wave JOHN LENNON (1940-1980), cântăreţ şi compozitor britanic, membru al grupului The Beatles este una dintre cele mai importante personalităţi ale muzicii pop din sec. XX

Slide 2: 

Imagine there’s no Heaven Imaginează-ţi că nu există Paradis.

Slide 3: 

It’s easy if you try Este uşor dacă încerci.

Slide 4: 

No hell below us Nici Infern sub noi.

Slide 5: 

Above us only sky Sub noi doar cerul.

Slide 6: 

Imagine all the people Imaginează-ţi toţi oamenii

Slide 7: 

Living for today Trăind în prezent.

Slide 8: 

Imagine there’s no countries Imaginează-ţi că nu există ţări

Slide 9: 

It ins’t hard to do Nu este dificil de făcut.

Slide 10: 

Nothing to kill or die for Nimic de ucis sau pentru care să mori.

Slide 11: 

And no religión too Şi nici religie.

Slide 12: 

Imagine all the people Imaginează-ţi toţi oamenii

Slide 13: 

Living life in peace… Trăind în pace...

Slide 14: 

You may say I’m a dreamer Poţi să-mi spui că sunt un visător

Slide 15: 

But I’m not the only one Dar nu sunt singurul.

Slide 16: 

I hope someday you’ll loins us Sper că într-o zi să n-i te alături.

Slide 17: 

And the world will be as one Şi lumea va fi una.

Slide 18: 

Imagine no possessions Imaginează-ţi că nu există proprietăţi

Slide 19: 

I wonder if you can Mă întreb dacă poţi.

Slide 20: 

No need for greed or hunger Nu e nevoie de lăcomie şi foamete.

Slide 21: 

A brotherhood of man O unitate a oamenilor.

Slide 22: 

Imagine all the people Imaginează-ţi toţi oamenii

Slide 23: 

Sharing all the world... Împărţind împreună lumea…

Slide 24: 

You may say I’m a dreamer Poţi să spui că sunt un visător

Slide 25: 

But I’m not the only one Dar nu sunt singurul.

Slide 26: 

I hope someday you’ll loins us Sper ca într-o zi să n-i te alături.

Slide 27: 

And the world will be as one Şi lumea va fi una singură.

authorStream Live Help