يك-نوشته-خوب-چه-ويژگي-هائي-بايد-داشته-باشد

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

يك نوشته خوب چه ويژگي هائي بايد داشته باشد؟ :

يك نوشته خوب چه ويژگي هائي بايد داشته باشد؟ مشخصات يك نوشته خوب از دو جنبه قابل بررسي است : الف - از حيث مفهوم، محتوي و پيام و معنا . ب - ازحيث سبك نگارش و آئين درست نويسي .

الف - از حيث مفهوم، محتوي و پيام و معنا داراي ويژگي هاي ذيل باشد: :

الف - از حيث مفهوم، محتوي و پيام و معنا داراي ويژگي هاي ذيل باشد: ۱- پاسخگوي نيازهاي روحي و اعتقادي افراد باشد. ۲- خواننده را نسبت به مسئوليت خود در برابر خدا و خلق خدا آگاه نمايد. ۳- نيروي تخيل را در افراد تقويت نمايد. ۴- آگاهي سياسي و اجتماعي مردم را بالا ببرد. ۵- مردم را به وطن دوستي ترغيب كند. ۶- افراد را با حوادث تازه زمان آشنا سازد. ۷- ارزش وقت را به افراد تفهيم نمايد. ۸- جامعه را به سوي پيشرفت و سعادت راهنمائي نمايد.

ب - ازحيث سبك نگارش و آئين درست نويسي نوشته ها داراي ويژگي هاي زير باشند: :

ب - ازحيث سبك نگارش و آئين درست نويسي نوشته ها داراي ويژگي هاي زير باشند: ۱- ساده نويسي در حد اعتدال يعني از كلمات مبهم استفاده نكنيم. ۲- عفت قلم وپاكي فكر يعني از الفاظ توهين آميز و  ركيك استفاده نشود. ۳- وحدت موضوع يعني تناسب بين تمامي بحث ها وجود داشته باشد. ۴- استفاده بجا و مناسب از صنايع ادبي و آرايه هاي كلام مثلاً از استعاره، ضرب المثل، كلمات قصار و غيره در حد نياز استفاده شود. ۵- نقل صحيح و به موقع سخنان ديگران كه اگر در نوشته خود با چنين مطلبي مواجه شديم، بايد آنرا در داخل گيومه «   » قرار داده و در پاورقي با ذكر منبع و شماره صفحه به آن اشاره شود. ۶- اختصار يعني تا حد امكان كوتاه و مفيد نوشته شود و از بحث هاي غيرضرور پرهيز گردد. ۷- پرهيز از مقدمه چيني و قلم فرسائي بي مورد و بي ارتباط يعني مطالب اضافه نياوريم و خيلي سريع به اصل مطلب بپردايم. ۸- پرهيز از واژه هاي دشوار و بيگانه يعني از كلمات لاتين و غيرفارسي استفاده نشود.

ب - ازحيث سبك نگارش و آئين درست نويسي نوشته ها داراي ويژگي هاي زير باشند: :

ب - ازحيث سبك نگارش و آئين درست نويسي نوشته ها داراي ويژگي هاي زير باشند: ۹- املاي صحيح كلمات يعني از لحاظ وصل و فصل تركيب ها مطمئن باشيم وگرنه استفاده نشود. ۱۰- رعايت نكات دستوري يعني از اركان جمله درست و بجا استفاده شود. ۱۱- رعایت قواعد نشانه گذاري كه باعث روشني بيان و آساني درك خواننده مي شود. ۱۲- خوانابودن خط كه در غير اين صورت مطلب تايپ شود. ۱۳- نظم و ترتيب و نظافت كه باعث ترغيب خواننده مي گردد. ۱۴- آوردن هر يك از انواع مطالب در يك پاراگراف جدا و مستقل كه در فهم خواننده بسيار موثر مي باشد. ۱۵- موزون بودن كه هر چه اجزاي جمله هماهنگ تر باشد، دلنشين تر خواهد بود. ۱۶- توجه به مخاطب كه همواره بايد مدنظر قرارگيرد

برای کسب مهارت در نوشتن: :

برای کسب مهارت در نوشتن: لازم است خاطرات خود را بنویسیم. باید کتاب زیاد بخوانیم. باید درباره آنچه میاندیشیم بنویسیم.

authorStream Live Help