bai 22 Ve mau chu net deu

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

1 NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THẦY CÔ GIÁO ĐẾN DỰ GIỜ LỚP 3B GV thực hiện: Giáp Thị Thu Trường tiểu học Xuân Lương – Yên Thế.

Slide 2: 

Thứ ba ngày 19 tháng 01 năm 2010 MĨ THUẬT

Slide 4: 

Thứ ba ngày 19 tháng 01năm 2010 BÀI 22: VẼ TRANG TRỚ - VẼ MÀU VÀO DŨNG CHỮ NỘT ĐỀU MĨ THUẬT

Slide 5: 

Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 4 Nhóm 3 Các nét chữ giống nhau. Chữ có màu vàng nền màu xanh lam. Các nét chữ giống nhau. Chữ có màu đỏ nền màu vàng. Các nét chữ giống nhau. Chữ có màu trắng nền màu xanh lam. Các nét chữ giống nhau. Chữ có màu xanh lam nền màu trắng. Chăm chỉ TÂN YÊN Việt Lập

Slide 6: 

Em đã nhìn thấy chữ nét đều có ở đâu ? 1. Chữ nột đều cú ở trờn sỏch, bỏo, tạp chớ… 2. Cũn cú ở trờn cỏc biểu bảng, cỏc băng dụn khẩu hiệu…. Thứ ba ngày 19 tháng 01 năm 2010 MĨ THUẬT BÀI 22: VẼ TRANG TRỚ - VẼ MÀU VÀO DŨNG CHỮ NỘT ĐỀU

Slide 7: 

Cỏch tụ mầu vào dũng chữ nột đều. HỌC TẬP

Slide 8: 

Bước 1 : - Chọn mầu tô vào dòng chữ. Bước 2: - Tô mầu xung quanh chữ trước, - Tô mầu ở giữa sau.( Tô đều mầu) Bước 3 : - Chọn mầu tô vào nền ( Khác mầu chữ)

Slide 9: 

HỌC TẬP

Quan sát bài vẽ của lớp trước : 

Quan sát bài vẽ của lớp trước Quan sát bài vẽ của học sinh lớp trước

Slide 11: 

Thực hành HỌC GIỎI

Slide 12: 

TRƯNG BÀY SẢN PHẨM

Slide 13: 

+ T« mÇu vµo dßng ch÷ nÐt ®Òu. Phần thưởng

Slide 14: 

Tiết học của chúng ta tạm dừng tại đây! Lớp 3B Kính chúc các thầy cô mạnh khoẻ-hạnh phúc !

authorStream Live Help